RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 9 lutego 2022
Mauro F. Guillén
„Zanim się zorientujemy, w większości krajów będzie więcej dziadków niż wnuków, łącznie rynki klasy średniej w Azji staną się większe od tych w Stanach Zjednoczonych i  Europie razem wziętych, w ręce kobiet będzie trafiać więcej majątku niż w ręce mężczyzn, znajdziemy się pośród robotów przemysłowych, których liczba przewyższy liczbę pracowników produkcyjnych, a liczba komputerów będzie […]
Czwartek, 6 lutego 2020
Katarzyna Grzybczyk
Za sprawą rozwoju technologicznego zmieniły się warunki i sposoby obcowania z szeroko pojętą kulturą. Już nie tylko odbiór, ale również jej współtworzenie coraz bardziej interesuje użytkowników. To zjawisko określane jest mianem prosumpcji (wywodzi się z połączenia produkcji i konsumpcji). „Pasywny odbiór kultury, czyli słuchanie muzyki, oglądanie filmów, czytanie książek, to za mało dla prosumenta XXI […]
środa, 30 stycznia 2019
Ryszard Markiewicz
Książka jest sympatycznym dowodem, że tak poważna sprawa jak zagadnienia prawa autorskiego mogą być przedstawione może nie na wesoło, ale z pewnym dystansem, co ukazuje niestandardowy charakter autora i jego poczucie humoru. Pierwsze oznaki takiego podejścia widzimy już na okładce, gdzie po imieniu i nazwisku autora pojawia się charakterystyczna dla internetu kropka, a po niej […]
Czwartek, 15 marca 2018
Eryk Łon
Są książki, z którymi możemy się nie zgadzać, ale na tyle są ważne, że trzeba je przeczytać. Ten tom należy do tego gatunku. Jedna ze znanych teorii głosi, że pieniądz i zysk nie mają ojczyzny, że są ponadnarodowe, a więc globalne. Jednak w ostatnich latach globalizacja ma złe konotacje i pojawiają się myśli o lokalnych, […]
środa, 22 marca 2017
Monika Brzozowska
Publikacja o charakterze popularyzatorskim, wydana w nowym cyklu wydawnictwa LexisNexis „Poradniki” mającym na celu popularyzowanie wiedzy prawniczej i odpowiadanie na praktyczne potrzeby osób niebędących prawnikami, acz mającym do czynienia z rozmaitymi dziedzinami prawa. Ochrona praw autorskich, a także dóbr osobistych, w tym w szczególności prawa do wizerunku to w działalności marketingowej i reklamie aspekty kluczowe, […]
środa, 22 marca 2017
Tadeusz Skoczny (red.)
To potężne tomisko jest jedynym na polskim rynku tak obszernym i rzetelnym komentarzem do jakże istotnego aktu prawnego regulującego zachowania przedsiębiorców podlegające ochronie publicznoprawnej – ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Obecna regulacja to już trzecia ustawa antymonopolowa uchwalona w odmienionej społecznie i politycznie Polsce. Autorzy komentarza odwołują się również […]
środa, 22 marca 2017
Rainer Niermayer
Interesujący, praktyczny poradnik pomagający ćwiczyć tzw. „umiejętności miękkie” (soft skills) – czyli wiedzę o tym jak postępować z ludźmi, by osiągnąć sukces w biznesie. „Wykształcenie nie wystarczy,” przekonuje w przedmowie Rainer Niermayer, wieloletni trener menedżerów i ich pracowników w zakresie relacji interpersonalnych. „W dzisiejszych czasach sukces w biznesie zależy przede wszystkim od tego, czy przedsiębiorstwo […]
środa, 22 marca 2017
David Meerman Scott
Świetna książka, która w klarowny sposób pokazuje ludziom biznesu jak zarabiać pieniądze i jak promować firmę i produkty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Masowy zasięg Internetu sprawia, że niewielkim nakładem finansowym dotrzeć można do dużych grup odbiorców. Łatwo też personalizować grupy docelowe, do których kierujemy przekaz czy kampanię reklamową. Oczywiście, wraz z rozwojem Sieci rosną […]
środa, 22 marca 2017
E. Daniel, K. Lambert, S.U. Marx, S. Weigang
Przydatna publikacja pomagająca poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i dokonać właściwego wyboru – właściwej osoby na dane stanowisko. Książka wypełnia lukę w literaturze biznesowej – podczas gdy nie brakuje publikacji adresowanych do kandydatów do pracy koncentrujących się na zagadnieniach jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowanie niewiele publikacji mają do dyspozycji menedżerowie mający te rozmowy przeprowadzać. Omawiany […]
środa, 22 marca 2017
Zdzisław Krzemiński
To już trzecie wydanie nieżyjącego już niestety od niedawna, znanego adwokata, działacza samorządu adwokackiego i specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego – mecenasa Zdzisława Krzemińskiego. Opracowanie ma układ klasycznego komentarza – po tekstach poszczególnych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego odnoszących się do obowiązku alimentacyjnego oraz ojcostwa następuje klarowne omówienie treści przytaczanych przepisów, […]
środa, 22 marca 2017
Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smuda
Niniejsza publikacja zawiera – oprócz odpowiedzi na pytania testowe do egzaminu na doradcę podatkowego – wykaz przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej odpowiedzi. Dzięki takiemu schematowi osobom przygotowującym się do tego jakże trudnego egzaminu łatwiej będzie wskazać, a także zapamiętać prawidłowe odpowiedzi na niejednokrotnie skomplikowane pytania. Warta polecenia jest także druga publikacja tych samych autorów […]
środa, 22 marca 2017
Justyna Balcarczyk
Jedna z najnowszych publikacji w cyklu „Monografie”, obejmującym opracowania z zakresu własności intelektualnej, rekomendowane przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Justyna Balcarczyk, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podjęła się ambitnego zadania całościowego omówienia problematyki wizerunku jako przedmiotu ochrony oraz zagadnienia […]