RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Poniedziałek, 4 lipca 2011
Marek Żylicz
Drugie wydanie monograficznej, specjalistycznej publikacji traktującej o prawie lotniczym – zarówno krajowym, międzynarodowym, jak i europejskim. Jej pierwsze wydanie zostało uznane przez Fundację im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego w 2002 roku. Obecna edycja uwzględnia nowe akty prawne oraz zdarzenia do przełomu lat 2010/2011. Autorem opracowania jest wybitny specjalista prawa lotniczego, […]
środa, 13 października 2010
Adam Grzegorczyk
Książka Adama Grzegorczyka, rektora jednej z prywatnych szkół promocji, to podręcznik dla studentów różnych kierunków studiów związanych z reklamą. Reklama jest tu ukazana bardzo szeroko, zarówno z punktu widzenia marketingu i zarządzania, jak i z perspektywy twórcy tego środka przekazu. Znajdziemy tu nie tylko klasyfikację reklamy ze względu na media, wady i zalety poszczególnych jej […]
środa, 13 października 2010
Anna Jupowicz-Ginalska
Fantastyczna, choć wymagająca uważnej, nieśpiesznej lektury, pozycja, cenna w dorobku wydawnictwa, które od lat promuje autorów z rodzinnego podwórka. Jak pisze Anna Jupowicz- Ginalska, jedna z przedstawicielek tego grona, absolwentka studiów dziennikarskich na UW i doktorantka tej uczelni, marketing medialny nie doczekał się jeszcze kompleksowej monografii na polskim rynku księgarskim. Może to zdumiewać, ponieważ w […]
Poniedziałek, 14 czerwca 2010
Od turystów, których spotkało szczęście zwiedzić Nową Zelandię, można usłyszeć anegdotę, że na zadawane im po powrocie pytanie „Jak było?” ci zwykli odpowiadać „Było zamknięte”. Tak ponoć wygląda życie codzienne w kraju, w którym w 2007 roku gęstość zaludnienia wynosiła niewiele ponad 15 osób na kilometr kwadratowy (dla porównania – w większej o jedną czwartą […]
Czwartek, 8 kwietnia 2010
Konrad Osajda
Odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spoczywa na spółce, która odpowiada całym swoim majątkiem. Jednak w określonych przepisami prawa przypadkach odpowiedzialność ta może być przeniesiona na członków zarządu spółki. Celem niniejszej publikacji jest przekrojowe przedstawienie podstaw i zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającej z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Opracowanie […]
Czwartek, 8 kwietnia 2010
Krystian Markiewicz
Czym jest depozyt, kto może być uczestnikiem postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, jakie mamy przesłanki zdeponowania? Na te i wiele innych pytań w przystępny sposób odpowiada autor niniejszego opracowania. Publikacja ta stanowi praktyczny przewodnik po procedurze dotyczącej spraw depozytowych, zarówno dla dłużników oraz wierzycieli, jak również prawników praktyków – radców […]
środa, 7 kwietnia 2010
Anna Tischner
Omawiana publikacja – wydana w serii „Monografie” rekomendowanej przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ – porusza problematykę coraz bardziej istotną z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego, jednak wciąż zbyt skąpo omawianą w polskiej literaturze. Autorka – doktor nauk prawnych, asystent w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ – rozważając słabość realnej ochrony znaków towarowych w naszym […]
środa, 7 kwietnia 2010
Teresa Romer, Dominik Wajda
Kryzys gospodarczy, a co za tym idzie kryzys na rynku pracy, powoduje, iż coraz częściej dochodzi do zwolnień pracowników nie zawsze zgodnie z prawem. Niniejsza publikacja – skierowana w szczególności do pracowników – zawiera wzory pism procesowych, wzory umów oraz oświadczeń regulujących stosunki miedzy pracownikiem a pracodawcą, a także wzory odwołań od decyzji organu rentowego. […]
środa, 7 kwietnia 2010
Katarzyna Gonera
Praktycznie każda sprawa sądowa niesie za sobą konieczność ponoszenia opłat sądowych. Brak uiszczenia stosownej opłaty skutkuje odrzuceniem pozwu bądź wniosku. W Polsce od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która normuje zasady dotyczące kosztów sądowych, a więc zarówno opłat, jak i wydatków. Niestety bywają takie sprawy, w których precyzyjne określenie […]
środa, 7 kwietnia 2010
Łukasz Zamojski
Niniejsza publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnień związanych z rejestracją spółki oraz postępowaniem rejestrowym. Wydawać by się mogło, że proces ten to nic trudnego, jednak rzeczywistość jest inna. Autor książki w praktyczny sposób, krok po kroku przedstawia nam czynności związane z rejestracją, dzięki czemu unikniemy popełniania podstawowych i częstych błędów. Dodatkowym atutem publikacji jest omówienie tych […]
środa, 7 kwietnia 2010
Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki
Aż trudno uwierzyć, że to już dziewiąte wydanie tego szacownego komentarza, niezbędnego narzędzia pracy każdego prawnika cywilisty. Obecne wydanie uwzględnia zmieniony w 2008 roku art. 49 Kodeksu cywilnego, dotyczący urządzeń przesyłowych, a ponadto znowelizowane przepisy pozakodeksowe, m.in. w zakresie zamówień publicznych. Nie zabrakło licznych odniesień do najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wypowiedzi doktryny. Autorzy – […]
środa, 7 kwietnia 2010
Tomasz Pałdyna
Przedawnieniem w prawie polskim nazywamy upływ czasu, który rodzi określone skutki prawne. Instytucja ta jest niewątpliwie również jednym z elementów ochrony praw podmiotowych. Prezentowana publikacja zawiera dokładną definicję instytucji przedawnienia oraz omawia najistotniejsze problemy związane z tym zagadnieniem. Autor omówił w sposób wyczerpujący m.in. terminy przedawnienia, zakres przedmiotowy oraz tzw. zarzut przedawnienia, czyli jedną z […]