RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Piątek, 7 kwietnia 2017
Juliet David
Wydana na kredowym papierze, formatu B6, z ciepłymi, słonecznymi ilustracjami „Moja mała Biblia” naprawdę może stać się osobistą własnością miłą sercu każdego dziecka. Teksty Starego i Nowego Testamentu opracowane są jasno, prosto i zrozumiale. Każdą stronę tekstu ubogaca ciekawa ilustracja, co tak bardzo lubią przedszkolaki i uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej. Niech zatem opowiedziane prostym […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
ks. Antoni Tronina
Chociaż publikacja zawiera niespełna 160 stron, autor dokonał w niej syntezy ponad 350 tekstów biblijnych, koncentrując się na punkcie docelowym historii zbawienia: na tajemnicy Paschy Pańskiej. Ks. Antoni Tronina w swoich rozważaniach odwołuje się do symbolu drzewa życia, na które składają się trzy segmenty: korzenie, pień i korona. Korzenie to środowisko starożytnego Bliskiego Wschodu, pień […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
Silvia Vecchini
Jak wcielać w powszednim dniu i przy każdej okazji uczynki miłosierdzia – powie ta pięknie wydana i zilustrowana pozycja.  Przeznaczona dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej, zwłaszcza pierwszokomunijnych, dla których może stać się miłym upominkiem. Autorka przybliży czytelnikom mądrą radę: uczmy się miłości od miłosiernego Boga. Nie ma pilniejszej nauki w pełnym problemów świecie. […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
Zdzisław Józef Kijas OFMConv
Na stronach tej książki profesor nauk teologicznych, ks. Zdzisław Kijas, próbuje ukazać czytelnikowi, co o niebie, czyśćcu i piekle mówi Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Ojcowie Kościoła, nauczanie Kościoła, świadectwa świętych. Autor dzieli się także osobistymi refleksjami. Od zawsze tematy nieba, czyśćca i piekła budziły zainteresowanie zarówno zwykłych ludzi, jak i teologów. Przede wszystkim […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
Harry Duda
Autor podjął się trudu ujęcia wierszem pierwszej Księgi Starego Testamentu, czyli Księgi Rodzaju, po hebrajsku Bereszith, z greckiej i łacińskiej nazwy znanej jako Genesis. Dotyczy ona początku świata i ludzkości, wybranych przez Boga potomków od Adama do Noego, dziejów potomków Noego, patriarchów izraelskich, dziejów Jakuba i jego potomków. Dzieje te przesycone są, jak twierdzi Harry […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Wybitny mariolog, orędownik nabożeństwa do Matki Bożej, autor znanych i poważanych w literaturze religijnej dzieł, m.in. takich jak: „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” oraz „Tajemnica Maryi” napisał również pozycję chrystologiczną, skupiającą się na istocie i wcieleniu Mądrości Przedwiecznej, jej obecności i działaniu w świecie i ludzkim życiu, także jej roli zbawczej. Składa […]
Czwartek, 30 marca 2017
Encyklopedia zawiera 1300 haseł oraz kilkaset barwnych ilustracji. Teksty opracowane przez wybitnych ekspertów, dotyczą życia i teologii Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i wspólnot protestanckich. Zatem publikacja ma charakter ekumeniczny, w dodatku otwarta jest także na wielkie religie świata, a zwłaszcza na judaizm, islam, hinduizm i buddyzm. Autorzy poszczególnych haseł, zaznaczając różnice, podkreślają te elementy w dziedzinie […]
środa, 22 marca 2017
Michał Gierycz
Jest to wnikliwe studium, badające zależności pomiędzy chrześcijaństwem a polityką. Autor analizuje zapożyczenia i wymianę informacji pomiędzy tymi ważnymi dziedzinami życia. Jest to historia długa i często zawiła, ale mówiąca przede wszystkim o tym, że i polityka i religia są integralnymi elementami kultury europejskiej, że są to systemy społeczne, które dzisiaj składają się na tożsamość […]
środa, 22 marca 2017
Victor Sion
Książkę napisał karmelita, ojciec Victor Sion, Francuz, który ukształtował kilka pokoleń karmelitów i towarzyszył duchowo wielu osobom. Ojciec Sion jest autorem licznych publikacji na temat życia i duchowości św. Tereski od Dzieciątka Jezus. To właśnie mała święta Tereska pisała: „Ten, kto ma chwilę obecną, ma Boga… A więc, kto ma chwilę, ma wszystko…Chwila obecna wystarczy… […]
środa, 22 marca 2017
Anna Dragan
Bardzo interesująca książka o mało znanej postaci ks. Sopoćki, spowiedniku św. Faustyny, apostole Bożego Miłosierdzia i założycielu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. „Kiedy spowiadał, ustawiały się olbrzymie kolejki. Kiedy odprawiał Mszę i wygłaszał homilie, ludzie stali choćby za kaplicą, choćby na deszczu”. Pochodził z okolic Wilna, a konkretnie ze wsi Juszewszczyzna, zwanej też Nowosady, z rodziny […]