RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Piątek, 21 lipca 2017
Kolejna pozycja z serii „mądrościowej” WAM. Po „ Miłosierdziu. Mądrość Ojców Kościoła” i „Modlitwie. Mądrość doktorów Kościoła” ukazała się „Miłość. Mądrość świętych kobiet”. Tym razem mistyczki święte, takie jak Julianna z Norwich, Katarzyna ze Sieny, Teresa z Avili, Urszula Ledóchowska czy Teresa Benedykta od Krzyża powiedzą o wielobarwnej miłości i jej sile, przyciąganiu i pragnieniu […]
Piątek, 21 lipca 2017
Jose de Carvalho
Album powstał z okazji stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Obrazuje zatem historię objawień słowem pisanym oraz fotografiami, przedstawia także wszystko to, co działo się w Fatimie w ciągu tegoż stulecia, czyli jak rozwijał się fatimski kult związany m.in. z pielgrzymowaniem czy praktykowaniem maryjnego przesłania, przekazanego trojgu dzieciom; Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. W przedmowie do […]
Poniedziałek, 10 lipca 2017
Ks. Adam Boniecki MIC
Publikacja zawiera przemyślenia wielkopostne na pięć niedziel tegoż okresu liturgicznego, z wyróżnieniem Wielkiego Czwartku i jednym rozmyślaniem dotyczącym Zmartwychwstania. Autor nie ukrywa, że inspiracje zawdzięcza grupie przyjaciół, z którą spotyka się co tydzień, aby rozważać Słowo Boże skierowane na niedzielę, a także bliskim mu autorom, jak: Gianfranco Ravasi, Alessandro Pronzato czy bp Jan Pietraszko. Ks. […]
Poniedziałek, 10 lipca 2017
Lisa O. Engelhardt
Cudownie mieć przyjaciela, spędzać z nim czas, jeżdżąc na rowerze, skacząc po łące, dzieląc się radością i smutkiem. Prezentowana książka opowiada dzieciom o ich najlepszym przyjacielu – Bogu. Ten Przyjaciel jest zawsze blisko nas, współuczestniczy w naszych sukcesach i porażkach. W zapoznaniu z tą problematyką pomoże najmłodszym czytelnikom nie tylko interesujący tekst, ale i pełne […]
Poniedziałek, 10 lipca 2017
Maïte Roche
Z pewnością każdy wierzący rodzic zastanawia się, w jaki sposób mówić swojemu dziecku o Bogu i jak budzić w nim wiarę, by doświadczyło wielkiej miłości Boga. Wspólne praktykowanie wiary – modlitwa, uczestniczenie we Mszy świętej oraz obrzędach związanych z najważniejszymi świętami chrześcijańskimi jest z pewnością bardzo ważne, o ile nie najważniejsze. Jednak małe dziecko nie […]
Poniedziałek, 10 lipca 2017
Gianfranco Ravasi
Fascynującą wędrówkę po wybranych kartach Biblii kardynał Ravasi zaczyna od początku, czyli od Pięcioksięgu, po czym zajmuje się Księgami historycznymi, mądrościowymi i prorockimi, by kontynuować tę wędrówkę przez Ewangelie, Listy Pawłowe, a zakończyć na Apokalipsie. Jest to nietypowy przewodnik po fragmentach Biblii, które niejako w miniaturze zawierają istotę jej przekazu. Autor tak pisze o tej […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
Harry Duda
Autor podjął się trudu ujęcia wierszem pierwszej Księgi Starego Testamentu, czyli Księgi Rodzaju, po hebrajsku Bereszith, z greckiej i łacińskiej nazwy znanej jako Genesis. Dotyczy ona początku świata i ludzkości, wybranych przez Boga potomków od Adama do Noego, dziejów potomków Noego, patriarchów izraelskich, dziejów Jakuba i jego potomków. Dzieje te przesycone są, jak twierdzi Harry […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Wybitny mariolog, orędownik nabożeństwa do Matki Bożej, autor znanych i poważanych w literaturze religijnej dzieł, m.in. takich jak: „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” oraz „Tajemnica Maryi” napisał również pozycję chrystologiczną, skupiającą się na istocie i wcieleniu Mądrości Przedwiecznej, jej obecności i działaniu w świecie i ludzkim życiu, także jej roli zbawczej. Składa […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
Juliet David
Wydana na kredowym papierze, formatu B6, z ciepłymi, słonecznymi ilustracjami „Moja mała Biblia” naprawdę może stać się osobistą własnością miłą sercu każdego dziecka. Teksty Starego i Nowego Testamentu opracowane są jasno, prosto i zrozumiale. Każdą stronę tekstu ubogaca ciekawa ilustracja, co tak bardzo lubią przedszkolaki i uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej. Niech zatem opowiedziane prostym […]
Piątek, 7 kwietnia 2017
ks. Antoni Tronina
Chociaż publikacja zawiera niespełna 160 stron, autor dokonał w niej syntezy ponad 350 tekstów biblijnych, koncentrując się na punkcie docelowym historii zbawienia: na tajemnicy Paschy Pańskiej. Ks. Antoni Tronina w swoich rozważaniach odwołuje się do symbolu drzewa życia, na które składają się trzy segmenty: korzenie, pień i korona. Korzenie to środowisko starożytnego Bliskiego Wschodu, pień […]