RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Czwartek, 8 lipca 2021
Marian Karczewski
Poruszające reminiscencje z lat 1939-1945. Pierwsze wydanie wspomnień Mariana Kar­czewskiego ukazało się w 1969 roku nakła­dem Instytutu Wydawniczego PAX. Ówczesna edycja została poddana cenzurze. Teraz IPN zdecydował się wydać pełną wersję, oznacza­jąc fragmenty, które były pierwotnie usunięte, innym kolorem czcionki. Co pozwala ocenić, jak zadziwiające były decyzje cenzorskie. Jak zwraca uwagę Włodzimierz Su­leja, autor opracowania, […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Piotr Łopuszański
To już czwarte podejście Piotra Łopuszańskie­go do autora „Łąki”. W każdej kolejnej publi­kacji zamieszcza nowe elementy dotyczące życia i twórczości swego ulubionego pisarza. Przystępna narracja ma przede wszystkim wy­miar popularyzatorski. Między innymi ogni­skuje się wokół kwestii następujących: kon­wersja religijna poety, jego wykształcenie oraz podróże, etapy twórcze, życie uczuciowe, zawodowe i rodzinne. W urzeka­jącej szatą graficzną […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Bohdan Urbankowski
„Siłą napędową marcowego buntu byli stu­denci z warszawskich akademików, przede wszystkim z Kickiego. Żaden z nich jednak do legendy nie przeszedł. Wielu z akademi­ków wyrzucono, musieli wracać na prowincję, a tam czekały już na nich rozdziawione woj­skowe kamasze. Ani historycy, ani publicyści nie poświęcili im uwagi. Do legendy zostali wniesieni na rękach studenci z »warszawki«, […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Agnieszka Łuczak
Publikacja w bardzo przystępny sposób przy­bliża historię polskiego ziemiaństwa i arysto­kracji w oparciu o liczne materiały źródłowe, dokumenty, wspomnienia i fotografie. Zie­miaństwo należało do elit polskiego społe­czeństwa, a właściciele majątków ziemskich prowadzili szerokie działania na polu nie tylko gospodarczym, ale też na polach politycznym, charytatywnym czy kulturalnym. Wystarczy wspomnieć o braciach Andrzeju Stanisławie i Józefie […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Fredrick Backman
„Widzieliście kiedyś upadające miasto? Nasze właśnie upadło”, druga część „Miasta niedź­wiedzia” zaczyna się pesymistycznie. A potem wcale nie jest weselej. Maya wciąż nie otrzą­snęła się po gwałcie. Benji nadal jest gejem. W lokalnej gazecie ukazuje się nekrolog Pete­ra, a miejscowa polityk znajduje siekierę wbitą w maskę swojego samochodu. Trzeba mieć odwagę, żeby mieszkać w Björnstad. […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Nora Ikstena
Wyborne spotkanie z litewską prozą. To po­wieść z gatunku wgryzających się głęboko w świadomość, trzymających mocno za gar­dło. Została fabularnie dopracowana w każ­dym szczególe. Dotyka niełatwych relacji mat­ki i córki. Opowieść pokazana na przestrzeni kilku dekad, kiedy Łotwa była republiką ZSRR. Kobiety walczą o przetrwanie w sowieckiej Ło­twie. Jak to jest być wychowywanym i wychowywać […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Karina Sainz Borgo
Niech nikogo nie zmyli pastelowa okładka. Historia opisana w tej książce rozgrywa się w kraju rządzonym przez dyktatorski reżim. Wenezuelczycy walczą o codzienny byt, żyją z dnia na dzień, brakuje im żywności, lekarstw, opieki medycznej, prąd wyłączany jest na kil­kanaście lub nawet kilkadziesiąt godzin, ca­łymi dniami brakuje wody. Kogo jeszcze stać na wyjazd, ucieka za […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Andrés Barba
Kiedy wypadek samochodowy kończy się śmiercią rodziców, przed ich córką otwierają się wrota nieznanego. W świecie rzeczywi­stym to brama sierocińca, w głowie dziecka — zderzenie z dotychczas niewyobrażalnym: pustką, nowym otoczeniem, raz wrogim, kiedy indziej pozornie przyjaznym i akceptu­jącym. Na początku do ośmioletniej Mariny docierają jednie słowa poskładane w zdania, którymi otocze­nie przedstawia jej sytuację, […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Suzanne Redfearn
Jeleń, szarpnięcie kierownicą, koniec. Week­endowa wyprawa na narty z rodziną i przyja­ciółmi przerodziła się w koszmar. Szesnasto­letnia Finn straciła życie. Świat po wypadku poznajemy jej oczami. Dziewczyna obserwu­je, jak jej bliscy utknęli w nocnej śnieżycy we wraku samochodu, bez zasięgu. Jak matka naraża życie cudzego dziecka, by ocalić wła­sne. Jak mężczyzna zostawia ukochaną w śnieżycy […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Antoni Pawlak
Jak to kiedyś pisał Jonasz Kofta, przychodzi moment, kiedy „z młodych gniewnych robią się starzy wkurwieni”. I przyznają sobie wtedy prawo do krytykowania wszystkiego – poza tą coraz cieplej wspominaną młodością. A powód do złości daje i wiek – aniśmy się spostrzegli, jak piękni dwudziestoletni posunęli się o pół wieku do przodu. Urody nam nie […]