RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 28 lipca 2021
Holly Hazlett-Stevens
„Gdy się martwisz, to dźwigasz ciężar trosk jutra przy użyciu siły danej ci na dziś”, napi­sała Corrie ten Boom. Zmartwienia odbierają nam siły, radość, podcinają skrzydła. Jak zrzu­cić z siebie ten balast? Jak pokonać lęk? Jak pozbyć się wiecznego poczucia zagrożenia? Kobiety martwią się o pracę, o dzieci, o zwią­zek, o zdrowie, o rodziców, o […]
środa, 28 lipca 2021
Zbigniew Rokita
Nazywają ich „osiadłymi nomadami”. I jest to trafna deskrypcja – Ślązacy nie ruszając się z miejsca, w ciągu ostatniego stulecia zmie­niali obywatelstwa i państwowość kilka razy, choć bynajmniej o to nie zabiegali. Tak wy­szło. Kajś działa się historia, oni siedzieli u sie­bie, nie czuli się Polakami, prędzej Niemcami (co im później uparcie i dobitnie wypomina­no […]
środa, 28 lipca 2021
Wojciech Przylipiak
Autor, dziennikarz, kolekcjoner, twórca blo­ga BufetPRL.com w swej najnowszej książce opisuje obyczajowość czasów powracające­go nad Wisłę kapitalizmu. To wtedy ulubionym programem naszych telewidzów stała się te­lenowela. Co prawda jeszcze za „komuny”, bo w roku 1988, na szklanym ekranie zagościł „ta­siemiec” pt. „W labiryncie”. Pionierska polska produkcja tego gatunku, w której zagrali m.in.: Jan Jankowski, Marek […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Mariusz Surosz
Jadąc do Pragi, warto znać jej skomplikowa­ną historię. Niniejsza publikacja w przystęp­ny sposób ją przybliża. Jednym z bohate­rów, opisanych wykwintnym piórem Mariusza Surosza, który już wcześniej zaskarbił sobie sympatię nie tylko czechofilów książkami „Pepiki” oraz „Ach, te Czeszki”, jest Jan Žižka (1360-1424). Ten bohater narodowy Czechów w latach 1399-1419 był najemnikiem, m.in. na służbie polskiej […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Piotr Oleksy
Wakacje na Wolinie spędzałem ośmiokrot­nie. Przy okazji sześciu pobytów w Międzyz­drojach oraz dwu w Grodnie zwiedziłem tak­że okolicę, toteż tej publikacji oczekiwałem szczególnie. I nie zawiodłem się. Autor, po­chodzący z opisywanych wysp, składa książką hołd dla swej małej ojczyzny. Skrupulatnie re­lacjonuje jej najnowszą historię – także przez pryzmat charakterystycznych postaci, takich jak Jan Papu­ga czy […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Marek Konarzewski, Janusz Kupryjanowicz
Fascynujące fotografie ukazują piękno mało znanej (może to i dobrze!) Puszczy Knyszyń­skiej, najrozleglejszego w Polsce nizinnego kompleksu leśnego, położonego na Wyso­czyźnie Białostockiej w województwie pod­laskim, stykającego się z Puszczą Białowieską na południu, Puszczą Augustowską na pół­nocy, wspartą od wschodu na granicznej rzece Świsłoczy, a od zachodu coraz bardziej „podgryzaną” przez przedmie­ścia Białegostoku. Autorzy przywołują nazwy […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Olivier le Gendre
W roku poświęconym św. Józefowi ukazu­je się malownicza, przesycona niesamowi­tymi emocjami opowieść o Świętym Cieśli. Bohater pozycji do roli ojca rodziny dojrze­wał i dorastał dzień po dniu w niezwykłych okolicznościach. Nieustannie stawiany był przed trudnymi wyborami i decyzjami, któ­re go przerastały. Jako człowiek obciążony skutkami grzechu pierworodnego, tylko dzięki wierze po­trafił zrezygnować z siebie i […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Joan Wolf
Joan Wolf, zainspirowana starotestamen­tową historią o wędrówce Izraelitów do ziemi Kanaan i zburzeniu murów Jerycha, chętnie wraca na łamach książki do wyda­rzeń i postaci opisanych w Księdze Jozuego. Oczywiście powieść jest zbeletryzowanym dziełem amerykańskiej pisarki, ale histo­ria mądrej i pięknej Rachab niesie w sobie zarówno dużo prawdy historycznej, jak i sporo autorskiej fantazji. Ponadto jest […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Daria Łamejko
Daria Łamejko powraca z nowym tomikiem po siedemnastu latach. Z przyjemnością stwier­dzam, że „Czas teraźniejszy dokonany” jest tomikiem bardzo dobrym. Pierwszy wiersz w tomiku, czyli „Wszystkie słowa niezapisane” sprawia, że jedyne, czego chcę, to czytać dalej. Już w tym momen­cie zapoznajemy się z pięknymi metaforami, zresztą bardzo charakterystycznymi dla autorki, na przykład „a ja znów […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Helena Janeczek
Urodziła się w roku 1910 w Stuttgarcie jako Gerda Pohorylle, w polskiej rodzinie żydow­skiej, przybyła do Niemiec u progu XX wieku z Galicji. Istnieją przesłanki, że polski był jed­nym z języków, którym mówiła od dzieciń­stwa (wskazują na to jej kontakty z Polakami w czasie wojny w Hiszpanii), być może znała też jidysz, na co dzień […]