WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 74
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 24 czerwca 2013
Blisko sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku, akt fundacyjny Studium Generale (później: Akademia Krakowska, Uniwersytet Jagielloński) króla Kazimierza Wielkiego wymieniał m.in. stacjonariusza – pracownika średniowiecznego uniwersytetu, który pod nadzorem uczelni organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc jednocześnie tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. 
Poniedziałek, 24 czerwca 2013
„W styczniu 1945 roku, w przeddzień wejścia wojsk radzieckich do Łodzi, księgarz Jan Rogoziński, zatrudniony w księgarni przy ul. Piotrkowskiej 47, usunął z okna wystawy książki niemieckie. W ich miejsce wyłożył ukrywane od września 1939 roku polskie książki, którymi handel w Łodzi był zabroniony. Zdumieni przechodnie zatrzymywali się przed witryną – wielu płakało” – tak zakończyłem artykuł opublikowany w prasie w 60. rocznicę wyzwolenia Łodzi spod okupacji niemieckiej, w którym opisałem łódzkie księgarstwo (1) w czasie II …
Poniedziałek, 24 czerwca 2013
W kilku szkicach, publikowanych m.in. na łamach „Wiadomości Księgarskich”, kreśliłem fragmenty historii międzywojennego księgarstwa polskiego. Do szkiców tych należą dzieje księgarstwa lwowskiego, lubelskiego, poznańskiego1 i inne. Asumpt do niniejszego opracowania dostarczyła mi odbyta w maju br. konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcona uczczeniu sześćdziesiątej rocznicy śmierci prof. Jana Muszkowskiego –wybitnego teoretyka książki, twórcy pierwszego uniwersyteckiego ośrodka kształcenia bibliotekoznawców i badań księgoznawczych, specjalisty od ruchu wydawniczego i księgarskiego. Do udziału w …
Poniedziałek, 24 czerwca 2013
Jak kształtował się młody człowiek w domu, w którym sprawy wielopokoleniowej firmy wydawniczo- -księgarskiej przenikały się z życiem prywatnym, z życiem rodziny? W naszym domu istotnie żyło się książkami, literaturą, przyjaźnią z ludźmi, którzy książki tworzyli. Bywali u nas zaprzyjaźnieni pisarze, których mój ojciec – Jan Stanisław Gebethner – wydawał. Na przykład Michał Choromański, bardzo charakterystyczna postać. Chodził o kulach, co mnie, chłopcu wtedy, wydawało się straszne. Ale odnosił się do mnie niezwykle przyjaźnie. Zresztą wszyscy …