WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 48
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
środa, 11 października 2006
Pierwsze zjazdy, pierwsze sukcesy
W poprzednim artykule mówiącym o narodzinach SKP pisałem o wyjątkowym klimacie w roku 1956, w jakim powstawała nasza organizacja, oraz o wielkim znaczeniu historycznego już dziś spotkania w Wiśle. Chciałbym obecnie, w skrócie omówić znaczenie pierwszych Zjazdów, ich programy oraz rezultaty realizacji ich uchwał.
środa, 11 października 2006
Rozmowa z Teresą Włochyńską, prezes OSDW Azymut i wiceprezes Izby Księgarstwa Polskiego
– Jak to się stało, że pani, reprezentująca hurt, stała się jedną z inicjatorek powołania Izby Księgarstwa Polskiego?– W jakiejś mierze faktycznie tak było. Potrzebę powołania własnej izby gospodarczej najbardziej artykułowali jednak sami księgarze, którzy zareagowali na plany ministerstwa edukacji zmierzające do pominięcia ich w łańcuchu dystrybucji podręczników. Zaczęli spotykać się, współdziałać, a wreszcie – organizować się. W naturalny zaś sposób interesy księgarzy są interesami hurtowników i dlatego byłam zapraszana do tych rozmów. Pierwsze spotkanie …
środa, 11 października 2006
Z życia SKP
Prezydium przyjęło do akceptującej wiadomości dotychczasową realizację zadań zawartych w planie obchodów 50-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Między innymi – rozstrzygnięcie konkursu „Pawiego Pióra” organizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie, […]
środa, 11 października 2006
Historia książki i księgarstwa
Potrzeby wzbogacania wiedzy, dokształcania i kształcenia się są wpisane w zawód księgarza. Wraz z rozwojem księgarstwa ulegały również zmianom formy doskonalenia zawodowego księgarzy. Od terminatorstwa na przełomie XIX i XX wieku przez praktyki i zawodowe dokształcanie kursowe w okresie międzywojennym i w czasie okupacji, do zorganizowanego systemu szkolnego po wojnie: – do 1918 roku – terminowanie pod okiem pryncypała, na ogół był to właściciel firmy, – lata 1918 – 39 i do 1945 roku – …
środa, 11 października 2006
Księgarstwo na świecie
Kiedy po raz pierwszy złoży się wizytę w Barnes and Noble na Union Square w Nowym Jorku wrażenia, jakich się dozna będą szokujące. Ogromny, wielopiętrowy (stary jak na warunki amerykańskie), budynek wypełniony książkami, płytami CD i DVD, wydawnictwami na CD romach, kalendarzami, pocztówkami, plakatami i wszystkim, co można tylko sprzedać a było nośnikiem tekstu, obrazu stabilnego i ruchomego. Bogactwo formy, treści, barw, obrazów a zwłaszcza sortymentu w warunkach amerykańskich, w których wszystko jest olbrzymie, imponujące …