WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 73
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 10 grudnia 2012
Rozmowa z Waldemarem Janaszkiewiczem, przewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i redaktorem naczelnym „Wiadomości Księgarskich”
Zbliża się koniec roku. Jaki on był dla polskiego księgarstwa i księgarzy? Jeśli przyjąć wersję rządową, że wprawdzie na świecie panuje kryzys, ale w Polsce jest tylko spowolnienie gospodarcze, to nasz rynek zdecydowanie podlega tendencjom światowym. Mówiąc o naszym rynku, mam na myśli nie tylko księgarstwo, ale cały rynek książki, ponieważ księgarze nie działają w próżni i kondycja naszych partnerów gospodarczych, przede wszystkim wydawców, ale także i hurtowników, przekłada się w sposób zdecydowany na kondycję księgarstwa …
Poniedziałek, 10 grudnia 2012
za okres: marzec 2008 – grudzień 2012
Mijająca kadencja władz naszego Stowarzyszenia przebiegała w latach 2008-2012, które były trudne zarówno dla księgarstwa, jak i dla całego rynku książki. Negatywne zmiany nasiliły się szczególnie w ostatnich dwóch latach. Zaliczyć do nich trzeba spowolnienie gospodarki, co przełożyło się na spadek popytu, a ze spraw branżowych podwyżkę podatku VAT do 5 proc. od 1 stycznia 2011 roku. Przedstawione sprawozdanie omawia działalność ZG SKP i całej organizacji w odniesieniu do uchwał XVI Zjazdu i stanowi materiał do …
Poniedziałek, 10 grudnia 2012
Rozmowa z Lechem Woźniakiem, właścicielem Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Logos
Antykwariat Logos wywodzi się z Antykwariatu Domu Książki. Z jakimi problemami boryka się firma o tak długiej tradycji? Głównym problemem, podobnie jak i innych antykwariatów, jest podaż. Na rynek trafia coraz mniej ciekawych i poszukiwanych publikacji. Jest to sytuacja znacznie odmienna od tej, jaką mieliśmy w latach dziewięćdziesiątych, kiedy ruch kupujących i sprzedających był olbrzymi. Z tego też powodu, po prywatyzacji, przez cztery lata nie organizowaliśmy aukcji [od lutego 1989 do listopada 1994 – przyp. red.] …
Poniedziałek, 10 grudnia 2012
„Filomatka” – tak nazywała się księgarnia przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Od roku 1950 służyła łódzkim studentom i nauczycielom akademickim, głównie z Uniwersytetu Łódzkiego, którego rektorat i większość istniejących wówczas wydziałów miało siedzibę przy tej samej ulicy. Była więc księgarnią akademicką, z podręcznikami dla studentów, ale także dla praktyków ze wszystkich dziedzin nauki. Jako jedyna w Łodzi posiadała pełną ofertę książek prawniczych. Należała, tak jak wszystkie inne księgarnie, do PP Dom Książki.