WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 71
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Piątek, 15 czerwca 2012
Rozmowa z Włodzimierzem Albinem, nowym prezesem Polskiej Izby Książki
W swoim wystąpieniu programowym przed wyborem na prezesa Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin podsumował dotychczasowe działania Izby i wskazał na cele branży na najbliższe lata. Według niego polski rynek książki znajduje się na początku kryzysu, którego przyczyną będą zmiany technologiczne związane z produkcją i dystrybucją książek oraz zmiany kulturowe wywołane rozwojem Internetu, ponieważ zostały zakwestionowane podstawy, na jakich oparte było działanie wydawców: prawo autorskie i kulturotwórcza rola wydawców. Przez pierwsze lata działalności w nowych warunkach …
Piątek, 15 czerwca 2012
Im głębiej poznajemy życiorys Janusza Korczaka, tym większy ogarnia nas podziw. I zdumienie. Czy to możliwe, aby w czasie jednego człowieczego żywota tak wiele zdziałać? Widać – jest możliwe. Urodzony w 1878 roku uczył się i wychowywał wówczas, gdy żyło jeszcze pokolenie wielkich twórców, takich jak: Skłodowska-Curie, Estreicher, Gloger, Kolberg, Orgelbrand. Przypomniałem tylko niektórych charakterystycznych reprezentantów tego okresu. Działali wtedy luminarze polskiej medycyny: Dietl, Chałubiński, Cybulski, Rydygier. Standardy pisarstwa wyznaczali nobliści Reymont i Sienkiewicz oraz …
Piątek, 15 czerwca 2012
Część VI
Do tej pory nasze wędrówki po księgarniach lub quasi księgarniach Nowego Jorku koncentrowały się na Manhattanie, gdyż jak do tej pory to właśnie ta wyspa była i jest centrum i sercem całego City. Jednak Nowy Jork to nie tylko Manhattan, ale także nobliwy i z tradycjami Brooklyn, Bronx, Quins i Conie Island. Na Manhattanie z powodu absolutnego braku miejsca (woda ogranicza terytorium) ceny wynajmów i prowadzenia biznesu są naprawdę zawrotne. Z tego też względu wiele …
Piątek, 15 czerwca 2012
Rocznicowo i charytatywnie W pierwszych dniach maja Antykwariat Rara Avis miał dwa powody do świętowania – 20. rocznicę powstania firmy oraz 100. aukcję antykwaryczną. Była to, pod wieloma względami, aukcja bezprecedensowa na polskim rynku antykwarycznym. Wszystkie obiekty ujęte w katalogu pochodziły z jednej kolekcji – Janiny i Tomasza Maczugów. W historii polskich aukcji nie brakuje licytacji dużych fragmentów kolekcji, jednak poświęcenie jednemu zbiorowi całego, liczącego 1125 pozycji, katalogu jest nieczęste. Od razu przypomina się 26. …
Piątek, 15 czerwca 2012
„Przegląd Księgarski i Wydawniczy” miał swoich poprzedników. Po drugiej wojnie światowej wznowiony został „Przegląd Księgarski”, czasopismo Związku Księgarstwa Polskiego (ukazywał się do roku 1950). Zupełnie nowym periodykiem był „Biuletyn Księgarstwa Spółdzielczego”, wydawany przez Dział Księgarstwa Spółdzielczego w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi, początkowo jako maszynopis powielany, od października 1946 jako druk ciągły w cyklu miesięcznym. Redaktorem naczelnym był Stanisław Malawski, jego zastępcą Adam Klimowicz a sekretarzem redakcji Irena Poskoczym. Dwa lata później „Biuletyn” …