WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 55
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Czwartek, 3 lipca 2008
Temat numeru
Biblioteki bez książek, miasta bez księgarń, renesans piktogramów… Opowieść, jaką snuje autor „Śmierci książki. No Future Book”, jest tyleż fascynująca, co przerażająca. I co szczególnie frapujące… jak najbardziej realna. Czy rewolucja cyfrowa rzeczywiście może zniszczyć druk i książkę? Odpowiadają w kolejności: analityk rynku książki, doktor nauk humanistycznych, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz ekspert w dziedzinie książki i prasy.
Czwartek, 3 lipca 2008
Podsumowanie Światowego Dnia Książki
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej podczas wieczoru 23 kwietnia była wypełniona po brzegi. Okazją uroczystej gali, podczas której nagrodzono księgarzy, bibliotekarzy był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tegoroczne uroczystości organizowane przez Polską Izbę Książki wspólnie z Izbą Księgarstwa Polskiego odbyły się pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Bogdana Zdrojewskiego, prezydenta Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz i dyrektora Instytutu Książki – Grzegorza Gaudena. Galę poprowadziła znana z zamiłowania do książek dziennikarka Alicja Resich-Modlińska i …
Czwartek, 3 lipca 2008
Rynek książki
W niedzielę 18 maja miało miejsce uroczyste zakończenie 53. Międzynarodowych Targów Książki, których gościem było państwo Izrael. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński, natomiast funkcję honorowych gospodarzy pełnili: Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m. st. Warszawy. Oto najważniejsze fakty ze statystyki Międzynarodowych Targów Książki. Wzięło w nich udział ponad 600 wystawców, w tym 100 z zagranicy …
Czwartek, 3 lipca 2008
Rynek książki
Drugiego dnia 53. MTK odbyło się (nie tylko) dla księgarzy seminarium połączone z prezentacją wizualną pod hasłem: „JAK CIĘ WIDZĄ… ”. O szyldach, znakach firmowych i witrynach mówili zaproszeni przez redakcję „Wiadomości Księgarskich”: typograf Andrzej Tomaszewski i redaktor Antoni Szperlich. Gości zebranych w sali Goethego powitała Anna Pietruczak, z-ca redaktora naczelnego. Wyraziła życzenie i chęć, by jedyne pismo branży księgarskiej nie tylko informowało i omawiało wszystkie najważniejsze kwestie dla tego środowiska, ale również inspirowało do …
Czwartek, 3 lipca 2008
Epoka Domu Książki
Zniszczone podczas wojny księgozbiory publiczne i prywatne, zrujnowane lub w najlepszym przypadku zdewastowane księgarnie i antykwariaty wymagały szybkiej odbudowy, kompletowania zasobów lub wręcz tworzenia wszystkiego od podstaw. Wydawałoby się, iż aukcje publiczne są najlepszą formą uzupełniania przez biblioteki i prywatnych kolekcjonerów zbiorów pomniejszonych o utracone, w ten lub inny sposób, rzadkie, cenne i poszukiwane dawne druki. Niestety, w omawianym okresie – według moich danych – nie było żadnych publicznych aukcji. Mogły być jakieś prywatne (w …
Czwartek, 3 lipca 2008
Historia książki i księgarstwa
Historia powstania ZKP Inicjatywa założenia organizacji księgarskiej na terenie Królestwa Polskiego zrodziła się w 1883 roku w Warszawie w firmie Gebethner i Wolff, ale o zaczątku takiej organizacji można mówić dopiero w przypadku Delegacji Księgarskiej utworzonej w 1902 roku i zrzeszającej właścicieli księgarń. Z 1902 roku pochodzi też „Projekt regulaminu Delegacyi Księgarskiej Sekcyi V Handlowej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu”, opublikowany w tymże roku w Warszawie. Ustalono, że członkami Delegacji są właściciele, …