WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 56
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Niedziela, 14 września 2008
Rozmowa z Jerzym Leszkiem Okuniewskim, prezesem Książnicy Polskiej
Od jak dawna Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska sprzedaje podręczniki szkolne? Czy była i jest to oferta całoroczna, czy tylko sezonowa? Od dawna. Gdy w lipcu 1967 roku rozpoczynałem pracę w byłym olsztyńskim Domu Książki, w asortymencie księgarń były obecne podręczniki szkolne. Od chwili powstania ?Książnicy Polskiej?, tj. w lutym 1992 roku, również w asortymencie księgarń ? chociaż nie wszystkich ? znajdują się podręczniki. Pełną całoroczną ofertę posiada właściwie jedynie księgarnia wydawnictw edukacyjnych, językowych i muzycznych …
Niedziela, 14 września 2008
Kiedy niniejszy numer ?Wiadomości Księgarskich? znajdzie się w Państwa rękach, sezon podręcznikowy będzie trwał w najlepsze. Jak jednak zapowiadał się z perspektywy końca wakacji? Wyprawka szkolna Ten program pomocy uczniom z biednych rodzin ma charakter cykliczny. Co roku więc określona suma pochodząca z państwowej kasy zasila rynek książki edukacyjnej. Pod rządami minister edukacji Katarzyny Hall resort przeznaczył 50 mln zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Tegoroczna odsłona obejmie uczniów zerówek, klas 1-3 szkół podstawowych oraz 1-3 …
Niedziela, 14 września 2008
Targi książki mają ponad 500-letnią tradycję, którą zainicjowano w XV wieku we Frankfurcie nad Menem podczas odbywających się tam wielkich jarmarków. Współczesna formuła targów, która poddawana jest aktualnie niegasnącej dyskusji, wypracowana została po II wojnie światowej, na bazie formującej się przez wieki imprezy handlowej i zwyczaju kulturowo-literackiego. O znaczeniu targów książki dla wizerunku państwa, miasta i bezpośredniego organizatora świadczy fakt wzrastającej nieustannie ich liczby. Nie wracając już do odległej historii, warto zwrócić uwagę na sytuację …
Niedziela, 14 września 2008
Rozmowa z Tomaszem Brzozowskim ? właścicielem wydawnictwa Świat Literacki i klubo-księgarni Czuły Barbarzyńca oraz współwłaścicielem kawiarnio-księgarni Bambini di Praga
Mam takie poczucie i bardzo się z tego cieszę. Bo też rynek ten wolno się rozwija i warto go rozruszać. Wolniej niż wyobrażaliśmy sobie w roku 1997. Jako wydawca literatury ambitniejszej mam problemy w rozprowadzeniu książek. Dystrybutorzy częściej bankrutują niż powstają. Z drugiej strony dominacja Empiku jako głównej instytucji rozgrywającej na rynku też jest niebezpieczna. Symptomatycznym wydarzeniem było, kiedy trzy-cztery lata temu to właśnie Empik podjął decyzję, które książki mają być foliowane, a które nie. …
Niedziela, 14 września 2008
Nawet najbardziej wartościowy asortyment, jaki uda się nam zgromadzić w księgarni, nie sprzeda się sam. Dziś przekazanie książki w ręce czytelnika, a tym bardziej małego czytelnika, wymaga od księgarza wielu zabiegów. Mniej lub bardziej kosztownych, czasem nawet niewymagających nakładów finansowych, a jedynie trochę starań. Przede wszystkim księgarnia musi zachęcać do wejścia swoim wyglądem. O takich oczywistościach, jak atrakcyjna, estetyczna, zawsze aktualna i często zmieniana wystawa w witrynie, wręcz wstyd byłoby zbytnio się rozwodzić. Pamiętajmy, że …
Niedziela, 14 września 2008
Lata 1990-2008
W poprzednim opracowaniu, kreśląc dzieje aukcji antykwarycznych w epoce Domu Książki, zwracałem szczególną uwagę na te biurokratyczne ramy, które w gąszczu scentralizowanych przepisów i instrukcji narzucały antykwariatom sztywny i nader ciasny gorset, krępujący wiele inicjatyw i, w niektórych aspektach działalności, przeczący zdrowemu rozsądkowi. To, iż pomimo owych więzów antykwariaty nasze zanotowały sporo sukcesów ekonomicznych i kulturalnych, zawdzięczamy wiedzy i wytężonej pracy licznego grona doświadczonych antykwariuszy, z których wielu stało się świetnymi znawcami dawnej książki i …
Niedziela, 14 września 2008
Po pięciu latach tragicznej okupacji niemieckiej 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Po jego zakończeniu mieszkańcy stolicy zostali zmuszeni do jej opuszczenia. Tylko trzem księgarzom warszawskim udało się znaleźć pracę w Krakowie. Byli to Jan Gebethner, Feliks Pieczątkowski i Stanisław Tarkowski. 16 listopada 1944 roku po dokooptowaniu jeszcze kilku kolegów krakowskich, między innymi: Karola Holeksy (1886-1968), Tadeusza Zapióra (1899-1988) i dr. Ignacego Zarębskiego (1905-1974), zorganizowali oni Komisję Porozumiewawczą Księgarstwa Polskiego. Przewodniczącym został Jan Gebethner, …