WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 72
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Piątek, 28 września 2012
28 lipca w wieku 93 lat zmarła Halina Pfeiffer-Milerowa – seniorka polskiego księgarstwa, dzięki której mogliśmy poznać wojenną oraz powojenną historię księgarzy i księgarstwa warszawskiego. Pani Halina urodziła się 11 lipca 1919 roku w Warszawie jako druga córka Marii z domu Gebethner (starsza siostra dr. Jana Gebethnera) i Józefa Pfeiffra. W 1937 roku uzyskała maturę po ukończeniu gimnazjum humanistycznego Haliny Gepnerówny w Warszawie. Następnie po skończeniu jednorocznej szkoły handlowej rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy wybuchła …
Piątek, 28 września 2012
Minęło pierwsze półrocze 2012 roku, a więc nadszedł czas na kolejne podsumowanie naszego rynku aukcyjnego. Zebrane wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że księgarski rynek aukcyjny nadal stabilnie się rozwija. Oferty aukcyjne, przygotowane przez sześć antykwariatów, obejmowały łącznie 7847 obiektów. W porównywalnym okresie 2011 roku suma obiektów wystawionych na aukcjach była większa i wynosiła 8591 obiektów. Pomimo ilościowego zmniejszenia oferty, wyniki sprzedaży antykwariatów wzrosły łącznie o około 6,5 proc. Dokładne dane ilustruje poniższa tabela (w jej przygotowaniu, podobnie …
Piątek, 28 września 2012
Urodzona: 20 lutego 1954 roku. Zamieszkała: od zawsze w Białymstoku. Wykształcenie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Rodzina: dwóch synów – Michał i Tomasz – obaj po studiach, pracują i mieszkają w Warszawie, dwoje wnucząt – Radek i Hania. Zainteresowania: polityka gospodarcza, literatura historyczna, reportaże, ogród i turystyka. Czas wolny (permanentny niedobór) najchętniej spędza z książką.
Piątek, 28 września 2012
Wspomnienie
Druga połowa 1940 roku. Pierwszy ponury rok okupacji niemieckiej jakoś przeżyliśmy. Na ulicach łapanki. Niemcy zdobywają w ten najprostszy sposób siłę roboczą. Młodych Polaków wywożą na przymusowe roboty w głąb Niemiec. Trzeba było zatem koniecznie wystarać się o jakiś dokument stwierdzający fakt zatrudnienia. Byłam już po małej maturze, uzyskanej na tajnych kompletach. Dzięki rekomendacji pana Leona Gajca, notabene kolegi mego ojca z Legionów Piłsudskiego, zaczęłam pracować jako wolontariuszka w Filii IV Gebethnera i Wolffa na …