WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 63
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
środa, 30 czerwca 2010
Dyplomy magisterskie księgarzy na UW
Idea księgarza „oświeconego”, a więc posiadającego znaczny zasób wiedzy teoretycznej z zakresu różnych nauk, kiełkowała od dawna w społeczeństwach, w których kultura czytelnicza stała wysoko i wymagała dobrego przygotowania personelu księgarskiego, szczególnie w rozwijających się księgarniach specjalistycznych. Oczywiście, podstawę zawodu stanowiła zawsze praktyka (terminatorstwo), realizowana przez kilka lat w różnych księgarniach, lecz w miarę rozwoju ruchu wydawniczego i księgarstwa oraz zróżnicowania działalności księgarskiej zwykłe umiejętności handlowe okazały się niewystarczającym źródłem wiedzy.Już w drugiej połowie XIX …
środa, 30 czerwca 2010
Trudna kronika tytułu
Od 15 października 1910 roku w Warszawie zaczął się ukazywać „Przegląd Księgarski”, pierwsze czasopismo branżowe, organ Związku Księgarzy Polskich, zrzeszającego właścicieli księgarń i wydawnictw Królestwa Polskiego. Dzieje tego tytułu były burzliwe i dramatyczne, co spowodowane było ogólną sytuacją i wydarzeniami w kraju i na świecie. Z ważniejszych wymieńmy dwie wojny światowe (1914-1918 i 1939-1945), odradzenie się polskiej państwowości czy kryzys gospodarczy początku lat trzydziestych XX wieku. Dodatkowymi utrudnieniami w funkcjonowaniu organu prasowego były kwestie związane …
środa, 30 czerwca 2010
Które targi lepsze?
Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym, że w maju w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie planowane są dwie imprezy targowe – jedna po drugiej, kręciliśmy głową z niedowierzaniem i spokojnie czekaliśmy, aż sytuacja się wyjaśni. Z upływem czasu okazało się jednak, że nie tylko żaden z organizatorów nie zamierza zrezygnować, ani porozumieć się z drugim, ale obie imprezy zaczęły nabierać rumieńców – zarówno nowa spółka Targi Książki, jak i Ars Polona organizowały kolejne …
środa, 30 czerwca 2010
Jak to się zaczęło, wszyscy wiemy: od Katalonii, dnia św. Jerzego i rocznic (urodzin lub śmierci) znanych pisarzy. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Ta międzynarodowa organizacja założyła, iż książka, podobnie jak inne dobra kultury, jest ważnym elementem służącym zachowaniu pokoju, a także pomaga we wzajemnym zrozumieniu odmienności innych narodów i regionów. Podkreślono szczególną rolę książki dla wychowania i edukacji młodych ludzi. W tym roku, już po raz …
środa, 30 czerwca 2010
Antykwaryczne transakcje międzynarodowe
Długo oczekiwane zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wejdą w życie 5 czerwca. Nowela z 18 marca, podpisana przez wykonującego obowiązki Prezydenta RP Marszałka Sejmu – Bronisława Komorowskiego, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (Nr 75, poz. 474). Warto przyjrzeć się aktualnym przepisom, ponieważ wnoszą one dużo ciekawych zmian dotyczących rynku antykwarycznego. Jedną z podstawowych różnic jest zmiana katalogu obiektów, które powinny uzyskać zgodę na wywóz. Poprzednio kategorie obiektów były ujęte …