WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 64
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Piątek, 10 września 2010
Bieżący rok, a szczególnie przełom jego pierwszej i drugiej połowy obfitowały w dużą ilość ważnych dla całego rynku – a dla księgarstwa sieciowego zwłaszcza – wydarzeń. Poszczególne z nich, w miarę możliwości, przedstawię w porządku chronologicznym. Początek upadłościowego serialu?Już na początku czerwca ze strony wydawców zaczęły napływać niepokojące sygnały, o tym co dzieje się we Wrocławiu, a dokładniej w należącym do Roberta Charłampowicza Funduszu Beta. Spółka do tej pory działała dwutorowo – jednocześnie prowadziła działalność …
Piątek, 10 września 2010
Rozmowa z Henrykiem Tokarzem, prezesem Izby Księgarstwa Polskiego
Od jak dawna jest pan związany z Izbą Księgarstwa Polskiego? Od początku istnienia tej organizacji, czyli od maja 2006 roku. Byłem w pierwszej grupie członków-założycieli Izby. Jak przebiegała pańska droga w IKP? Zaczynałem jako zwyczajny członek, następnie zostałem przewodniczącym Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Trzy lata temu kandydowałem na stanowisko prezesa Izby, ale wówczas księgarze dokonali innego wyboru, co – muszę przyznać ze smutkiem – nie było najlepszym rozwiązaniem. Decyzją ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków IKP zostałem …
Piątek, 10 września 2010
Jak nowe środowisko cyfrowe poprzez Internet, charyzmę i talent jednego człowieka stworzyło globalną sieć marketingową (cz. I)
Nowa era digitalizacjiJest sprawą niewątpliwą, że digitalizacja i Internet, od czasu zaistnienia Galaktyki Gutenberga, to absolutna przemiana ilościowa i jakościowa całej cywilizacji. Zachodzące w tym nowym cywilizacyjnym paradygmacie zjawiska składowe, wymagają narzędzi i sposobów badawczych adekwatnych do ich specyfiki. Dotychczasowe metody i narzędzia dobrze funkcjonujące w świecie analogowym, nie zawsze mogą być użyteczne w digitalnym środowisku a dynamizm nowych przemian wskazuje, że aby trafnie obserwować i interpretować zjawiska, należy nowo pozyskane narzędzia modyfikować i rozwijać. …
Piątek, 10 września 2010
Po raz pierwszy prezentujemy Państwu tegoroczne, cząstkowe dane dotyczące księgarskiego rynku aukcyjnego. Skłoniły nas do tego, docierające głosy zaniepokojenia osób związanych z branżą antykwaryczną – organizatorów aukcji, antykwariuszy oraz klientów. W okresie od stycznia do końca czerwca odbyło się osiem aukcji zorganizowanych przez dziewięć firm. Łącznie wystawiono do sprzedaży 8387 obiektów, których suma cen wywoławczych wynosiła 4 657 939 zł. Niestety, w kilku przypadkach aukcje nie przyniosły spodziewanego wyniku, a można powiedzieć, że niepokojąco zaskoczyły …
Piątek, 10 września 2010
Efekty nauczania w szkolnictwie zawodowym są nieustannie konfrontowane z potrzebami rynku pracy, wymaganiami pracodawców i zainteresowaniami potencjalnych uczniów. Z konfrontacji tych nauczanie zawodu nie wychodzi, niestety, obronną ręką. Treściom nauczania zarzuca się nieustannie przeładowanie programów teorią, mijanie się z możliwością nabywania umiejętności niezbędnych na konkretnych stanowiskach pracy oraz wyłączenie pracodawców z możliwości wprowadzania zmian w programach nauczania. Przygotowywane obecnie zmiany, zachodzące w szkolnictwie zawodowym, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III …