WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 49
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Piątek, 5 stycznia 2007
Numer 4 (49) Grudzień 2006 "Wiadomości Księgarskich" został wydany w ramach programu operacyjnego: "Promocja czytelnictwa".
Piątek, 5 stycznia 2007
W księgoznawczej refleksji teoretycznej ostatniego półwiecza księgarstwo zostało uznane za ogniwo pośredniczące między nadawcą (autorem i wydawcą) a odbiorcą (czytelnikiem). Profesor Karol Głombiowski uwzględnia trzy ogniwa procesu komunikacyjnego książki: 1. środowisko twórców ekspresji książkowej dzieła piśmienniczego, 2. organizatorów obiegu książki, 3. odbiorców2. W drugim z wymienionych ogniw jest miejsce dla księgarń i bibliotek.
Piątek, 5 stycznia 2007
Rok Księgarza 2006 - 50 lat SKP
Obchody Roku Księgarza, który został ustanowiony w tym roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zostały zwieńczone w trakcie XV Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, który miał miejsce 25 listopada 2006 roku w Klubie Księgarza w Warszawie.
Piątek, 5 stycznia 2007
Rozmowa z Tadeuszem Hussakiem, Janem Rodzeniem i Kazimierzem Rzewuskim, odznaczonymi medalami ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
– Co czują Panowie jako osoby uhonorowane najważniejszymi odznaczeniami za działalność na rzecz kultury? Tadeusz Hussak: – Odczuwam niewątpliwie wielką i w pewnym sensie podwójną satysfakcję. Po pierwsze, czuję osobistą satysfakcję, że po 57 latach działalności na rzecz polskiego księgarstwa, połączonej z obowiązkami społecznymi, doszedłem do czegoś, czego nie spodziewałem się, będąc młodym człowiekiem. Drugi powód do dumy daje mi świadomość, że nagrodzenie mnie Złotym Medalem „Gloria Artis” jako pierwszego księgarza w historii, jest olbrzymią nobilitacją …
Piątek, 5 stycznia 2007
Jednym z wielu wydarzeń organizowanych w ramach „Roku Księgarza” było uroczyste spotkanie wszystkich organizacji księgarskich w dniu 20 października podczas 10. Targów Książki w Krakowie. Hasło spotkania brzmiało „Księgarstwo – tradycja i przyszłość w kulturze narodu”. W wydarzeniu tym wzięli też udział uczestnicy XXII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Księgarskich, która odbyła się w Krakowie w dniach 18 i 19 października.
Piątek, 5 stycznia 2007
Jubileuszowa wystawa PTWK i SKP
6 listopada br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie otwarto Jubileuszową wystawę PTWK i SKP zatytułowaną „W służbie polskiej książki”. Jej inaugurację poprzedziła uroczysta sesja jubileuszowa.