WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 50
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
Ukazał się 50-ty numer naszego czasopisma, czas więc na kolejne podsumowanie. Żeby obiektywnie ocenić to, co udało się Redakcji dotychczas osiągnąć, musimy się na chwilę cofnąć do historii. „Wiadomości Księgarskie” powstały wiosną 1994 roku, a ich narodziny wiązały się z inicjatywą kilku członków ówczesnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Przypomnijmy, że był to okres, gdy od kilku już lat nie ukazywała się zawodowa prasa księgarska, którą stanowiły poprzednio kwartalnik „Księgarz” oraz dwutygodniowy „Przegląd Księgarski i …
Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
Rozmowa numeru
W dniu 9 marca 2007 roku w Instytucie Książki odbyła się konferencja połączona z debatą pod hasłem: „Księgarstwo 2007 – wspólne działania”. Gospodarzami spotkania była dr Magdalena Ślusarska, dyrektor Instytutu Książki oraz Waldemar Janaszkiewicz, prezes ZG SKP i redaktor naczelny „Wiadomości Księgarskich”.Sala konferencyjna Instytutu zgromadziła ok. 100-u przedstawicieli różnych instytucji kultury, księgarzy, wydawców, bibliotekarzy i dziennikarzy. Uczestnicy spotkania na początek wysłuchali wystąpienia Piotra Marciszuka, prezesa PIK nt. promocji książki i czytelnictwa, następnie Teresy Włochyńskiej, wiceprezes …
Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
W ramach programu towarzyszącego XIII Targom Książki Akademickiej „Atena” (8-10 listopada 2006 roku) odbyło się – pod patronatem Izby Księgarstwa Polskiego – spotkanie wydawców akademickich i księgarzy. Celem spotkania była wymiana opinii na temat obecności książki naukowej na współczesnym rynku księgarskim. Poniżej zamieszczamy dwa głosy charakterystyczne dla ożywionej wymiany poglądów, jaka miała tam miejsce.
Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
Jednym z najważniejszych zadań wszystkich organizacji działających na rynku księgarskim jest niedopuszczenie do uchwalenia w Sejmie ustawy zawierającej niekorzystne przepisy regulujące zagadnienia programowe i obrót podręcznikami szkolnymi. Kwestia ta w ostatnich miesiącach była przedmiotem intensywnych działań, w szczególności ze strony:– Izby Księgarstwa Polskiego,– Polskiej Izby Książki,– Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.
Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich uczestniczy w pracach nad wydaniem trzeciego suplementu do SŁOWNIKA PRACOWNIKÓW KSIĄŻKI POLSKIEJ, którego edytorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Udział SKP w tych pracach polega na wskazaniu osób zasłużonych dla księgarstwa polskiego w kraju i zagranicą oraz na sporządzeniu ich biogramów.