WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 57
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Piątek, 12 grudnia 2008
Rozmowa z Grzegorzem Gaudenem, dyrektorem Instytutu Książki
Panie dyrektorze, środowisko zarówno wydawców jak i księgarzy jest podzielone w tej sprawie, ale od lat głosy zwolenników wprowadzenia w Polsce ustawy o książce nie milkną. Nie tak dawno w jednym z komunikatów na Państwa stronie internetowej mogliśmy przeczytać, że Instytut Książki zawarł porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji UJ oraz Instytutem Prawa Własności Intelektualnej UJ w sprawie programu badawczego z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego regulującego sprawy książki i czytelnictwa. Proszę powiedzieć, jak postępują …
Piątek, 12 grudnia 2008
Jak się miewa polskie księgarstwo?
Na postawione w podtytule pytanie odpowiedź – wbrew pozorom – jest całkiem prosta. Niestety… Miewa się bowiem marnie, słabo. Niechętnie staje do walki z nowymi, alternatywnymi kanałami dystrybucji, a bywa, że w ogóle nie próbuje walczyć, biernie obserwując śmiałe poczynania konkurencji. Polskie księgarstwo mówi dziś innym językiem niż wiodące punkty sprzedaży dóbr kultury, operuje innymi środkami przekazu, gdy chodzi o działania reklamowe. Chciałoby się powiedzieć, że jest w tym nieco romantyczne, oparte bardziej na ideałach …
Piątek, 12 grudnia 2008
Przyszłość książki a przyszłość księgarni
„Idzie nowe” to hasło, które przyświeca całemu bieżącemu numerowi „Wiadomości Księgarskich”. Bo nadejście „nowego”, chociaż zapowiadane od kilku już lat, to jednak wydaje się nieuniknione. Chodzi oczywiście o zmiany w pojmowaniu tradycyjnej formy książki, jaką od czasów Gutenberga pełni drukowany kodeks. Wraz z postępem technologicznym pojawiają się jej kolejne wcielenia, a niektórzy z nas odtrąbili „śmierć książki” już dawno. Ci z kolei dzielą się na tych, którzy wierzą święcie w nieuchronność tego zjawiska, ale są …
Piątek, 12 grudnia 2008
Z życia organizacji księgarskich
21 września odbyła się uroczysta konferencja „Stulecie organizacji księgarskich w Polsce 1908-2008” zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Związku Księgarzy Polskich. Honorowy patronat objął nad nimi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, zaś konferencji patronowała Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Dorota Malinowska-Grupińska. Niedzielne obchody rozpoczęły się na ul. Foksal odsłonięciem tablicy upamiętniającej kawiarnię literacką „Cafe Snob”, która w latach 1958-1968 mieściła się w budynku Państwowego Instytutu Wydawniczego. Była miejscem spotkań twórców niepokornych i …
Piątek, 12 grudnia 2008
Rozmowa z Bogusławem Seredyńskim, prezesem zarządu Wydawnictw Naukowo-Technicznych
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne to dobrze znana na rynku marka z 60-letnią tradycją. Od 1 sierpnia WNT działają jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co w praktyce oznacza podpisanie aktu komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa? To jest bardzo duża zmiana jakościowa, która po części jest wynikiem zmian w polskiej gospodarce. Unia Europejska nie zna pojęcia „przedsiębiorstwo państwowe”. W unii istnieją przedsiębiorstwa należące do państwa, ale są one zorganizowane wg zasad wszystkich innych przedsiębiorstw funkcjonujących na …
Piątek, 12 grudnia 2008
Recenzja
Autor pracy „Księgarstwo. Zawód księgarza w Polsce”, został przedstawiony czytelnikom na rewersie okładki swojej publikacji, co zwalnia recenzenta od omawiania jego sylwetki i dokonań twórczych. Wymieniony dorobek Bogdana Klukowskiego daje również gwarancję rzetelnego i kompetentnego opracowania tematu będącego przedmiotem recenzowanej publikacji. Sam autor już we wstępie określa główne cele i zadania podjętego trudu, jakimi mają być: ukazanie w ujęciu historycznym i społecznym narodzin, ewolucji i obecnego stanu księgarstwa i zawodu księgarza w Polsce – czyli …
Piątek, 12 grudnia 2008
Historia książki i księgarstwa
W roku 1901 księgarnię sortymentową przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, będącą filią słynnej już firmy Gebethnera & Wolfa, odkupili dwaj młodzi księgarze – Zygmunt Rychliński i Rudolf Wegner. Nikt nie przypuszczał, że zaczyna się kariera księgarska jednego z najwybitniejszych animatorów kultury nieistniejącego państwa polskiego. Po kilku latach wskutek niepomyślnej koniunktury i zaburzeń politycznych ledwo rozkwitająca firma zbankrutowała a Rudolf Wegner spróbował szczęścia we Lwowie. Na owe czasy Lwów, zwany małym Wiedniem, był bezsprzecznie centrum polskości, …