WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 69
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Wtorek, 20 grudnia 2011
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Edwardem Towpikiem, chirurgiem, prezesem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
Panie Profesorze. Jest Pan prezesem obchodzącego właśnie dziewięćdziesięciolecie swojej działalności Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Uściślijmy może, kogo Towarzystwo skupia? Czym jest bibliofilstwo? Sprawa wydaje się prosta: bibliofil to człowiek, który kocha książki i kolekcjonuje je. Ale czy taka definicja wystarczy? Zaczął Pan chyba od najtrudniejszego pytania. Odpowiedzi na nie można by poświęcić całe sympozjum. W środowisku polskich bibliofilów już od lat spieramy się o to, co oznacza ten termin. Nie mamy jeszcze ostatecznej, jednoznacznej …
Wtorek, 20 grudnia 2011
Część IV
Winston Churchill to jedna z najbarwniejszych i najbardziej fascynujących postaci wieku XX, polityk, historyk, literat, celebryta, postać wielowymiarowa i kontrowersyjna. Zwłaszcza Polacy doznali z jego inicjatywy wielu krzywd i upokorzeń narodowych, choć prawdą jest, że Churchill nigdy nie spotkał polskiego męża stanu godnego jego geniuszu. Gorzkim jest też fakt, że przyczyny takiego stanu rzeczy nie wynikały z jego osobistych uprzedzeń do polskiej nacji, ale z twardego realizowania reguł gry politycznej, która wówczas dla Polski układała …
Wtorek, 20 grudnia 2011
Od nowelizacji „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dziennik Urzędowy 2010 nr 75, poz. 474) minęło kilkanaście miesięcy, możemy więc już pokusić się o pewne uwagi dotyczące przywozu i wywozu zabytków, a w szczególności książek i innych obiektów antykwarycznych.
Wtorek, 20 grudnia 2011
Ruch społeczny środowiska księgarskiego ma długą, bogatą tradycję. Szeroko pisaliśmy o tym w roku 2006 na półwiecze SKP. Kiedy w 1955 roku debatowano nad kształtem nowej organizacji księgarskiej, było do czego się odwołać. W listopadzie 1956 roku na zjeździe założycielskim w Wiśle powołana została nowa reprezentacja środowiska księgarskiego – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. W składzie zarządu głównego w większości znaleźli się wybitni księgarze o bogatym, jeszcze przedwojennym doświadczeniu zawodowym i wielkim autorytecie w środowisku. W programie …
Wtorek, 20 grudnia 2011
Obraz dziejów polskiej książki po roku 1945, przez cały okres, który dzisiaj nazywamy umownie PRL-em, był wbrew pozorom znacznie zróżnicowany. Tutaj chcielibyśmy przedstawić sytuację w pierwszych latach po zakończeniu działań wojennych i funkcjonowanie w tym okresie rynku książki, bo tak niewątpliwie należy traktować tę działalność – właśnie jako w miarę normalnie funkcjonujący rynek książki, w odróżnieniu od później stosowanego sztucznego terminu „ruch wydawniczy”, co pozostało zresztą jeszcze w nazwie cennej cyklicznej publikacji Biblioteki Narodowej.