WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 67
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 27 czerwca 2011
Rozmowa z Szymonem Kloską z Instytutu Książki w Krakowie
Zakończył się 2. Festiwal Czesława Miłosza w Krakowie, ale przed nami jeszcze bardzo wiele różnorodnych wydarzeń związanych z Rokiem Miłosza. Proszę na wstępie powiedzieć, jakie instytucje, organizacje i osoby odpowiedzialne są za zorganizowanie, przebieg i promocję tego święta? Koordynatorem całego Roku Miłosza, w tym i festiwalu, jest Instytut Książki. Całość jest organizowana pod auspicjami i ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego via Program Miłosz Promesa. W konkretne projekty zaangażowane są różne podmioty, np. Festiwal …
Poniedziałek, 27 czerwca 2011
Trwa Rok Czesława Miłosza, 100-letnia rocznica urodzin naszego literackiego noblisty z 1980 roku, autora powieści „Dolina Issy”, esejugawędy „Zniewolony umysł”, licznych wierszy i poematów, przekładów ksiąg biblijnych i filozoficzno-teologicznych oraz wstępów do nich. Ten okrągły jubileusz świętuje nie tylko Polska, również Litwa, zaś rozliczne wydarzenia upamiętniające twórczość i osobę Miłosza zachodzą pod różnymi szerokościami geograficznymi całego świata.
Poniedziałek, 27 czerwca 2011
Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO święto, które obchodzone jest 23 kwietnia. Jego celem jest promocja czytelnictwa. Ale chyba nie w Polsce. W kraju, gdzie książka z kretesem przegrywa z silną konkurencją, czytelnictwo w nieskończoność spada, wciąż niewiele zrobiono, aby odwrócić tę tendencję. Brakuje przede wszystkim dużej kampanii społecznej na miarę… ot, chociażby Światowego Dnia Rzucania Palenia, kiedy przez cały dzień media grzmią o szkodliwości tytoniu, a na …
Poniedziałek, 27 czerwca 2011
Część II
Naszą włóczęgę po księgarniach Nowego Jorku rozpocznę od przypomnienia kilku podstawowych konkluzji, jakie nasunęły się podczas poprzedniej wędrówki. Otóż, rewolucja cyfrowa, jaka dokonuje się już od pewnego czasu, zmieniła paradygmat obiegu informacji, funkcjonowania społeczeństwa i wszystkich instytucji z książką związanych, a także oblicze samej książki. Plik cyfrowy, który stał się podstawą wymiany w mega sieci, jaką jest Internet, kryje w sobie zdigitalizowaną postać zarówno utworu muzycznego, filmu, zdjęcia, jak i książki. Ta ostatnia z racji …
Poniedziałek, 27 czerwca 2011
Za nami pierwsze półrocze i osiem aukcji. Mogę więc zaprezentować cząstkowe dane dotyczące księgarskiego rynku antykwarycznego. Na wstępie już zdradzę, że opracowane wyniki dają powody do optymizmu. Oferta aukcyjna od początku tego roku obejmowała 8.591 pozycji. Suma cen wywoławczych wynosiła 4 338 942 zł. Jest to kwota o ponad 300 tys. zł niższa od ubiegłorocznej sumy cen wywoławczych pierwszego półrocza, co mogło powodować zaniepokojenie obserwatorów rynku. Jak się okazało, obawy te nie znalazły potwierdzenia w …