WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 52
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 15 października 2007
Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Poniedziałek, 15 października 2007
Dyskusja redakcyjna
14 września odbyła się dyskusja redakcyjna z udziałem przedstawicieli środowiska księgarskiego (niezależnego i sieciowego), hurtowego oraz wydawcy edukacyjnego poświęcona tegorocznemu sezonowi podręcznikowemu. Zaproszenie „Wiadomości Księgarskich” zostało również skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednak przekazano nam wiadomość, iż nikt w tym terminie nie może przybyć. Przy stole redakcyjnym zasiedli: Henryk Tokarz właściciel księgarni „Pałucka” ze Żnina, Jerzy Okuniewski, prezes i współwłaściciel Książnicy Polskiej z Olsztyna, Robert Witon współwłaściciel hurtowni Wikr oraz Adam Drobkiewicz, wiceprezes Nowej Ery. …
Poniedziałek, 15 października 2007
Prawo autorskie a digitalizacja
Przyjmując obowiązującą definicję digitalizacji, jako przetworzenia linearnego dotąd nośnika słowa drukowanego, dźwięku lub obrazu (stabilnego bądź ruchomego) na jego cyfrowy odpowiednik, możemy z dużą dozą słuszności przyjąć, że zjawisko to zachodzi już od czasu powstania pierwszego komputera i obejmuje coraz szersze sfery życia społecznego. Zasługi A. Turinga, J. von Neumana czy N. Wienera dla powstania i rozwoju przestrzeni filozofii numerycznej komputera, mimo iż są znane tylko specjalistom, są nieocenione dla nadejścia ery komputerów. Upowszechnienie się …
Poniedziałek, 15 października 2007
Wskazówki Güntera Strempla – część 2
Kontynuując rozważania Güntera Strempla* na temat zmieniającego się rynku handlu i usług w multimedialnej rzeczywistości, konieczności poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jest nasz klient oraz marketingu zorientowanego na klienta, przejdźmy do konkretnych przykładów, w jaki sposób zdobywać informacje o klientach i które grupy klientów mają strategiczne znaczenie dla naszego księgarstwa.
Poniedziałek, 15 października 2007
Szkolnictwo księgarskie to jeden z obszarów kształcenia zawodowego, któremu procesy transformacji ustrojowej nie pozostały obojętne, przeciwnie wywarły i wciąż wywierają w nim zmiany. Powyższa teza rodzi pytania, czego dotyczyły owe zmiany, jaki miały charakter oraz w jakim stopniu wpłynęły na szkolnictwo księgarskie? Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania wyznacza struktura opracowania, które podejmie próbę wyjaśnienia zmiany i jej znaczenie dla ewolucji zawodu i kształcenia księgarzy.
Poniedziałek, 15 października 2007
Nie tylko książki mają swoje losy, mają je również słowa i pojęcia. Terminów "księgarstwo", "księgarz" w dzisiejszym znaczeniu zaczęto używać stosunkowo niedawno, bo w dwudziestoleciu międzywojennym (choć "księgarstwo sortymentowe" wyodrębniło się znacznie wcześniej). Jeśli zatem jeden z tych wyrazów pojawi się w tytule czy podtytule pracy naukowej, to jeszcze nie świadczy, że dysertacja traktuje o sprawach stanowiących dziś domenę „Wiadomości Księgarskich”; mogłaby ona być bliższa np. „Przeglądowi Księgarskiemu” sprzed 1939 roku, czyli traktować o sprawach …
Poniedziałek, 15 października 2007
W czasach Polski Ludowej rynek książki w naszym kraju cechowała pewna patologia. Polegała na tym, że literaturę cieszącą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony czytelników można było dostać wyłącznie na targowiskach książkowych lub w antykwariatach, po odpowiednio zawyżonych cenach, czyli czarnorynkowych. Nakłady owszem trafiały do księgarń, ale znikały stamtąd w tempie błyskawicznym. Sam pamiętam, jak chcąc nabyć "Stąd do wieczności" Jonesa, "Ulissesa" Joyce`a, powieści ukochanego wówczas MacLeana czy Chandlera, szedłem na wolumen lub bazar …
Poniedziałek, 15 października 2007
W 2005 roku przeprowadzono pierwszą, na tak dużą skalę, analizę chorwackiego rynku książki. Ponieważ od tego czasu nie nastąpiły znaczące zmiany, przedstawione poniżej wyniki badań mogą być nadal interesujące dla naszych Czytelników. Ilustrują one sytuację chorwackich księgarzy, którzy praktycznie sami borykają się z licznymi problemami. Na wstępie warto przypomnieć, że Chorwacja liczy cztery miliony mieszkańców, czyli o 10 razy mniej niż w Polsce. Dla ludzi książki zaskakującą może być informacja, że w całym kraju jest …