WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 45
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Niedziela, 22 stycznia 2006
Rozmowa z Janem Rodzeniem, kierownikiem Klubu Księgarza
Od lat zmagasz się z zapewnieniem bytu prowadzonemu przez siebie Klubowi Księgarza. Jak opisałbyś jego sytuację na dzisiaj?Bez zmian.  Czyli jest źle?Najlepiej, jeśli pozwolisz mi przytoczyć historię klubu, dzięki której dojdziemy do obecnej jego kondycji. Klub obchodzi w tym roku prawdopodobnie 50-lecie swojego powstania. Dlaczego prawdopodobnie?Bo w klubie nie zachowały się żadne dokumenty na temat jego początków. A ludzie, z którymi rozmawiam, nie umieją przypomnieć sobie okoliczności. Mam nadzieję, że po lekturze tej rozmowy zgłosi …
Czwartek, 1 grudnia 2005
Pragniemy przypomnieć dzieje zasłużonej dla naszej kultury placówki nad Newą, Księgarni Polskiej w Petersburgu, działalność kolejnych jej właścicieli, a szczególnie losy tragicznie zmarłego ostatniego kierownika i współwłaściciela tej firmy, Ferdynanda Marka Heidenreicha. Księgarnia datuje swą działalność od 1879 roku. Wtedy to adoptowany syn znanego drukarza i księgarza warszawskiego Józefa Ungra – Gracjan (1853- 1911) otworzył w stolicy Rosji jedyną w tym czasie księgarnię polską. Józef Unger (1817-1874) nie żył już wtedy, zgodnie z dobrym obyczajem …
Czwartek, 1 grudnia 2005
Rozmowa z Waldemaram Janaszkiewiczem, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
Jest Pan od niedawna szefem organizacji zawodowej księgarzy – wybranym na tę funkcję w środku kadencji na skutek rezygnacji poprzedniego przewodniczącego. Powody tej rezygnacji zdają się świadczyć o kryzysie Stowarzyszenia?Stan naszej organizacji nie jest, niestety, najlepszy. SKP jest stowarzyszeniem skupiającym nie firmy, lecz osoby fizyczne. Nie jesteśmy izbą gospodarczą. Nie mamy też dużych pieniędzy, a ludzie, co oczywiste, zajęci są pracą, często prowadzą własne księgarnie, lub zarządzają większymi firmami księgarskimi. Tych, którzy mogą i chcą …
Czwartek, 1 grudnia 2005
Programy wyborcze wszystkich partii politycznych zawierają obietnice uzdrowienia tych obszarów życia społecznego, które według znacznej liczby potencjalnych wyborców wymagają pilnej naprawy. Wiele wskazuje na to, że w przypadku podręczników szkolnych zwycięska formacja zamierza jednak dotrzymać wyborczych obietnic. Oznacza to, że temat jest nie tylko w dalszym ciągu nośny społecznie, ale także możliwy do realizacji.