WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 70
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Wtorek, 3 kwietnia 2012
Rozmowa z właścicielami Książnicy Polskiej – Marianną i Jerzym Okuniewskimi
Zacznijmy na początek od nazwy spółki. Czy nawiązuje ona do polskiej tradycji kulturalnej na Warmii i Mazurach?Jerzy Okuniewski, prezes: Pierwotnie spółka miała nazywać się Książnica Mazurska i nawiązywać do firmy wydawniczo-księgarskiej, która rozpoczęła działalność w regionie tuż po zakończeniu wojny, w 1945 roku i kontynuowała ją do czasu powstania państwowego Domu Książki. Nazwa ta wydawała nam się jednak nazbyt lokalna. Nie chcieliśmy też zostawać przy nazwie Dom Książki, dlatego zdecydowaliśmy się na obecną nazwę Książnica …
Piątek, 30 marca 2012
Czyli jak za pomocą prawa korporacje burzą architekturę Internetu i za kopiowanie skazują użytkownika na więzienie
Omówienie zagadnienia ACTA (Anti – Counterfeiting Trade Agreement), które jest wypadkową wielu problemów, nałożonych na siebie w czasie i przestrzeni, i które same w sobie są zjawiskiem dynamicznym, mającym niewątpliwie ciąg dalszy, nie jest prostym zadaniem. ACTA można bowiem rozpatrywać jako zagadnienie prawnej regulacji świata wirtualnego (cyfrowego) na wzór i podobieństwo analogowego, co kryje w sobie niebezpieczeństwo błędu kompatybilności. Trudno jest bowiem regulować nową architekturę społeczną (Internet) starymi metodami prawa analogowego bezkonfliktowo i racjonalnie. ACTA …
Piątek, 30 marca 2012
Część V
W naszych poprzednich wędrówkach po ciekawych miejscach Nowego Jorku związanych z mediami, zwłaszcza z książką, omawiałem różne zjawiska znamionujące szybko następujące przemiany w organizacji i funkcjonowaniu obiegu kultury. Kultury postępującej ery cyfrowej, sieci, urządzeń mobilnych, e-czytników, e-książek, która pomimo ogromnej dynamiki zmian, następujących w coraz krótszych interwałach czasowych, nie wskazuje jednej, wyrazistej drogi rozwoju i przyszłości książki. Wobec niezwykle agresywnej tendencji do ucyfrowienia mediów i ich wirtualizacji książka w postaci analogowej zachowuje się nadzwyczaj „opornie” …
Piątek, 30 marca 2012
Rok 2011, jak i poprzednie, upłynął pod znakiem kryzysu gospodarczego. Tak przynajmniej możemy usłyszeć z przekazów medialnych. Czy jest to jednak prawda dotycząca całej gospodarki? Na pewno nie. Niektóre branże odnotowują większe lub mniejsze wzrosty, a przedsiębiorstwa wypracowują zysk. Podobnie jest z książką antykwaryczną obecną na aukcjach. W ubiegłym roku rynek bibliofilski wzrósł o 6,6 proc. i przekroczył kwotę 10 mln zł. W porównaniu z danymi publikowanymi w ubiegłych latach, postanowiłem dodatkowo zaprezentować dane dotyczące …
Piątek, 30 marca 2012
„Nowe Książki” są jednym z najstarszych periodyków kulturalnych w Polsce. Istnieją nieprzerwanie od 1949 roku, lecz ich tradycja jest jeszcze starsza.W 1901 roku w Warszawie i we Lwowie zaczęto wydawać miesięcznik „Książka”, jak głosił pierwszy numer: „poświęcony krytycznemu odnotowywaniu bieżącego piśmiennictwa polskiego”. „Książka” ukazywała się – z przerwą na pierwszą wojnę światową – do lat dwudziestych ubiegłego wieku. Od 1934 roku jej program świadomie kontynuowała „Nowa Książka”, czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii, …