środa, 11 października 2006
Z życia SKP
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru48


Prezydium przyjęło do akceptującej wiadomości dotychczasową realizację zadań zawartych w planie obchodów 50-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Między innymi – rozstrzygnięcie konkursu „Pawiego Pióra” organizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie, którego zadaniem jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży szkół księgarskich i wręczenie laureatom nagród ufundowanych przez SKP i Instytut Książki; zorganizowanie w Radziejowicach przy udziale MKiDN i Instytutu Książki Krajowej Konferencji Antykwarycznej – „Książka zabytkowa dobrem kultury”.

Prezydium zatwierdziło wykaz osób szczególnie zasłużonych dla księgarstwa, którym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nada godność członków honorowych oraz przyjęło harmonogram działań przewidzianych na IV kwartał, w którym nastąpi kulminacja obchodów jubileuszowych SKP, organizowanych w ramach Roku Księgarza.

Podczas Targów Książki w Krakowie w dniach 19-22 października uruchomione zostanie specjalne stoisko SKP pod hasłem: „Księgarstwo – tradycja i przyszłość w kulturze” poświęcone promocji książki i czytelnictwa w Roku Księgarza 2006. Podczas Targów zorganizowana zostanie specjalna konferencja poświęcona problemom branży. Do udziału w imprezie ZG zaprosił inne organizacje księgarskie społeczne i gospodarcze działające w kraju. W realizacji imprezy czynny udział weźmie okręg SKP w Krakowie.

Promocja literatury wśród młodzieży szkół średnich będzie tematem Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Księgarskich w Krakowie w dniach 20-21 października. Konferencja przebiegać będzie pod hasłem: „Spotkania z literaturą współczesną”.

W ramach obchodów 50-lecia SKP i Roku Księgarza 2006, od października do grudnia w warszawskim Klubie Księgarza działać będzie „Salon Księgarski” przedstawiający księgarzy w służbie książki i czytelnictwa.

W pierwszej dekadzie listopada przewidywane jest otwarcie w Bibliotece Narodowej w Warszawie wystawy pt. „W służbie książki” przygotowywanej wspólnie z PTWK i BN. Najbardziej zasłużonym księgarzom wręczone zostaną medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznane przez ministra kultury. W trakcie trwania wystawy działać będzie na terenie BN „Salon Księgarski” otwarty na spotkania ze środowiskiem księgarsko-wydawniczym i literackim.

Z tej samej okazji 25 listopada w Klubie Księgarza odbędzie się XV Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, na którym między innymi wręczone zostaną odznaczenia osobom zasłużonym dla kultury polskiej przyznane przez MKiDN oraz dyplomy „Honorowego Członka SKP”.

Podsumowanie Roku Księgarza nastąpi w Dniu Księgarza – 12 grudnia 2006 roku i odbędzie się w Klubie Księgarza w Warszawie.

Autor: Przewodniczący Zarządu Głównego Waldemar Janaszkiewicz