środa, 31 marca 2010
W 60. rocznicę utworzenia „Domu Książki”
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru62
Lata 1944-1949 były okresem odbudowy księgarstwa ze zniszczeń wojennych. W tym czasie sprzedaż książek opierała się głównie o sieć księgarni prywatnych. Były to przeważnie reaktywowane przedwojenne firmy księgarskie. Przemiany społeczne i polityczne, jakie nastąpiły w tym czasie, znalazły także odbicie na rynku książki. Nastąpił burzliwy rozwój księgarstwa uspołecznionego, początkowo spółdzielczego, a następnie państwowego. Z inicjatywy działaczy społecznych, głównie nauczycieli, powstawały w miastach powiatowych i wojewódzkich spółdzielnie księgarskie. Odegrały one w późniejszym okresie znaczną rolę w organizacji księgarstwa państwowego. Sieć tych księgarń była największa (ponad 600 placówek) i nadzorowana, od 1 lipca 1948 roku, przez Centralę Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich. Równolegle rozwijała się sieć księgarska spółdzielczych i państwowych instytucji wydawniczych, która w 1949 roku liczyła ponad 280 księgarń. Przed rokiem 1950, mimo stosunkowo dużej gęstości, uspołeczniona sieć księgarska była słaba i nie przygotowana do zadań, jakie państwo wyznaczyło księgarstwu. Słabość ta wynikała głównie z rozbicia organizacyjnego i podporządkowania księgarń niezależnym od siebie organizacjom lub firmom wydawniczo-księgarskim. Było to przyczyną chaotycznego rozmieszczenia placówek, które tworzono nie według potrzeb, ale w wyniku walki konkurencyjnej o lokale handlowe. Działalność hurtową prowadziły wszystkie większe firmy, wśród których należy wymienić: firmę prywatną – „Gebethner i Wolff”, spółdzielczą – Oddział Księgarski „Społem” w Łodzi i państwową – Państwowa Składnica Księgarska (zorganizowana w 1947 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy). Tadeusz Hussak, bezpośredni uczestnik ówczesnych wydarzeń, tak przedstawia sytuację w 1949 roku: „Powstanie jednolitej organizacji księgarstwa państwowego było procesem nieuniknionym, wynikającym z ówczesnych warunków ustrojowych. Tak więc spontaniczność i żywiołowość pierwszych lat odbudowy miały być zastąpione planową gospodarką z jednolitym centralnym planem i kierownictwem państwowym. Byłoby jednak dużym uproszczeniem twierdzenie, że potrzeba upaństwowienia stanowiła jedyny motyw takich posunięć. Konieczność dokonania szybkiej reorganizacji narzucał jeszcze jeden istotny czynnik, a mianowicie sytuacja w wydawnictwach. Żywiołowość i „radosna” twórczość wydawców spowodowały nadprodukcję wielu tytułów, które z różnych powodów zalegały w magazynach i księgarniach. Wydawcy zaczęli się po prostu dusić i należało szybko rozwiązać ten problem. I w takich właśnie warunkach pośpiechu i determinacji nastąpiła reorganizacja oraz powołanie nowego przedsiębiorstwa”. 1 1 stycznia 1950 roku powołana została państwowa jednostka księgarska pod nazwą …
Wyświetlono 25% materiału - 339 słów. Całość materiału zawiera 1357 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się