Poniedziałek, 7 sierpnia 2006
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru47
W dniu 17 maja , w sali konferencyjnej warszawskiego NOT (ul. Czackiego 3/5) – 159 księgarzy z całej Polski (w tym 8 hurtowników) powołało do życia Izbę Księgarstwa Polskiego. Swój udział i pełnomocnictwo na zjeździe potwierdziły 164 podmioty gospodarcze, reprezentujące co najmniej 355 placówek księgarskich, zatrudniających 1780 pracowników. Łącznie liczony obrót księgarzy zakładających IKP przekroczył sumę 200 mln złotych. Prezesem Izby Księgarstwa Polskiego został wybrany Wojciech Satoła z Głównej Księgarni Naukowej z Krakowa. Na stanowisko wiceprezesów zjazd wybrał: – Teresę Włochyńską (OSD Azymut) i Jana Lusa (księgarnie, Piła). Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Helena Palejczuk (księgarnia, Lublin), Marcin Krakowiak (księgarnia, Łódź), Bogumił Grabowski (księgarnia, Andrychów). Sąd Koleżeński IKP tworzą wybrani przez zjazd: Anna Włodarczyk (Księgarnia „Skarbnica”, Kraków), Anna Andrejczuk (DK, Białystok), Andrzej Danielewski- Danielewicz (księgarnia), Adam Mirowicz (księgarnia, Wielkopolska), Paweł Kryst (Hurtownia WIKR), Maciej Frajtak (DK, Poznań). Formuła IKP jest otwarta, mogą do niej wstąpić zarówno księgarze jak i reprezentanci księgarstwa hurtowego. Prawie jednogłośnie przyjęto – zwykle kontrowersyjny – projekt składek (153 głosy za, przy 6 wstrzymujących się). Wpisowe pozostało w wysokości 200 zł. Ustalono wysokość składek zależną od obrotów: – do 500 tys. zł 300 zł – pow. 500 tys. do 1 mln 600 zł – pow. 1 mln do 2 mln 1 tys. zł – pow. 2 mln do 5 mln 1,5 tys. zł – pow. 5 mln do 10 mln 2 tys. zł – pow. 10 mln zł 3 tys. zł. W swoim wystąpieniu prezes W. Satoła wskazał na trzy priorytety stojące przez IKP: – działania na rzecz integracji środowiska księgarskiego wzmacniające nowopowstałą izbę, – jak najszybsze wypracowania porozumień branżowych regulujących zasady współdziałania na rynku między hurtownikami, księgarzami i wydawcami, – lobbowanie na rzecz książki i ustawy o książkach, tak wśród posłów sejmu i senatu jak i w środowisku wydawców zgromadzonych wokół PIK. Gośćmi zjazdu byli zaproszeni przez organizatorów: Dorota Grupińska-Malinowska, prezes PIK, Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Zbigniew Jarzyna, prezes ZHiU z Wrocławia. Na zakończenie I Zjazdu Izby Księgarstwa Polskiego podjęto uchwałę następującej treści: „Księgarze zrzeszeni w Izbie Księgarstwa Polskiego oświadczają, iż honorują porozumienie podpisane przez organizacje księgarskie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicielami Wydawców Edukacyjnych w dniu 26 kwietnia 2006 roku. Księgarze uważają, że porozumienie to jest wynikiem trudnego kompromisu, który ma jednak doprowadzić do tego, aby podręczniki były tańsze a przez to bardziej dostępne dla uczniów i ich rodziców. Skutkiem wycofania akceptacji porozumienia przez środowisko księgarskie mogłoby być całkowite wyeliminowanie księgarń z dystrybucji podręczników szkolnych ze szkodą dla uczniów, nauczycieli oraz rynku księgarskiego. Księgarze mają nadzieję, iż idea i duch tego porozumienia zmierzającego do uporządkowania rynku książki edukacyjnej nie zostanie zmieniona i wypaczona w trakcie jego realizacji a strona reprezentująca władze państwowe dołoży wszelkich starań aby wyeliminować wszystkie patologie związane z handlem podręcznikami w szkołach i wyegzekwować treść porozumienia w praktyce. Ze swej strony jako Izba Księgarstwa Polskiego będziemy czuwać nad tym aby porozumienie było przestrzegane przez wszystkie strony.” (PK)                                                                                                * * * Komunikat ze spotkania prezesów IKP i PIK W dniu 24 maja w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy prezesem Polskiej Izby Książki, Piotrem Marciszukiem a prezesem Izby Księgarstwa Polskiego, Wojciechem Satołą. Poruszono najważniejsze problemy nurtujące środowisko księgarzy i wydawców. Za najbardziej pilną sprawę uznano kwestię dystrybucji podręczników szkolnych. Uznano, iż istnieje możliwość aby problem ten został rozwiązany jeszcze w tym sezonie podręcznikowym. Uznano, iż istnieje możliwość aby stworzyć system, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla księgarzy i wydawców i który pozwoli całkowicie wyeliminować handel detaliczny podręcznikami, i obsługę szkół przez podmioty inne niż księgarnie. Sprawa wymaga dalszych prac i analiz ze strony obu Izb – w trybie bardzo pilnym. Uznano, iż wypracowanie takiego porozumienia jest koniecznością, gdyż stworzy możliwość wspólnoty interesów wydawców, księgarzy i hurtowników. Poruszono kwestię nierównego traktowania księgarzy niezależnych w porównaniu z dużymi sieciami księgarskimi. Prezes PIK zadeklarował, iż wzmocnienie księgarstwa niezależnego leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich wydawców – zarówno edukacyjnych, jak i nie edukacyjnych. Wydawcy dostrzegają rolę księgarzy niezależnych w zrównoważeniu rynku dystrybucji detalicznej i gotowi są zaprzestać praktyk polegających na czasowej wyłączności na dany tytuł przez sieci księgarskie. Wydawcy oczekują jednak, iż księgarze niezależni stworzą system, który umożliwi promocję konkretnych tytułów książkowych w całej sieci księgarń …
Wyświetlono 25% materiału - 682 słów. Całość materiału zawiera 2728 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się