Piątek, 11 kwietnia 2008
KSZTAŁCENIE KSIĘGARSKIE
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru54


Jednym z najważniejszych problemów minionego roku było utrzymanie
dotychczasowej, korzystnej dla książki, stawki podatku VAT.

Wprawdzie od
dnia wejścia do UE wszyscy zainteresowani wiedzieli, że zerowa stawka VAT dla
książek i czasopism specjalistycznych kończy się 31 grudnia 2007 roku, jednak
wiara, że 0 proc. obowiązywało będzie także w kolejnych latach, była
powszechna.

Otrzeźwienie nadeszło z początkiem ubiegłego roku, kiedy
okazało się, że przekonać Brukselę do zmian w Traktacie Akcesyjnym jest znacznie
trudniej, o ile w ogóle jest to możliwe, niż zgodnie z dotychczasową tradycją
przekonać naszego ministra finansów do kolejnego przedłużenia terminu stosowania
stawki zerowej.

W kwietniu 11 organizacji pozarządowych działających w
środowisku książki i prasy podpisało się pod wspólnym oświadczeniem wskazującym,
że wyższy VAT na książki jest zagrożeniem dla kultury. Przedstawicieli tych
organizacji przyjął 23 kwietnia, podczas obchodów Światowego Dnia Książki,
Kazimierz M. Ujazdowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. W trakcie
spotkania zapowiedział zdecydowane działania dla utrzymania zerowej stawki
VAT.

Przełomowe, dla rozwiązania problemu, okazały się niespodziewane
propozycje Rady UE do spraw ekonomiczno-finansowych (ECOFIN) dotyczące
przedłużenia do końca 2010 roku obniżonych stawek w: Polsce, Czechach, Słowenii,
na Cyprze i Malcie. Komisja Europejska zaproponowała rok 2010, uznając, że do
tego czasu kraje członkowskie porozumieją się w tej drażliwej, z politycznego
punktu widzenia, kwestii jaką jest kompleksowa reforma systemu podatku VAT w
Unii Europejskiej.

Zgoda wszystkich ministrów finansów z 27 państw
członkowskich, stanowiąca podstawowy warunek przyjęcia propozycji, osiągnięta
została mimo początkowych trudności. Losy podatku ważyły się do ostatniej
chwili, a poważnymi przeciwnikami propozycji Rady były: Niemcy, Austria i Dania.
Na grudniowym posiedzeniu Rady UE osiągnięto jednak porozumienie i zapadła
decyzja, z niecierpliwością oczekiwana przez polskich wydawców i księgarzy,
przedłużająca możliwość stosowania preferencyjnych stawek podatku
VAT.

Dyrektywa Rady (2007/112/WE z 20 grudnia) umożliwiła także naszemu
ministrowi finansów wydanie już w kilka dni później rozporządzenia,
przedłużającego dotychczasową stawkę zerową na książki i czasopisma
specjalistyczne. Rozporządzenie wyprzedziło wprawdzie stosowną uchwałę
Parlamentu Europejskiego, ale dla polskich przedsiębiorców ważne było, aby
przepisy weszły w życie już od 1 stycznia nowego roku. Dzięki temu uniknęli
ogromnego zamieszania, korekt deklaracji i zwrotu nadpłaty podatku.

Na
mocy rozporządzenia (Dz. U. nr 249, poz. 1861, z 24 grudnia 2007 roku) zerowa
stawka VAT stosowana jest do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia
książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosownymi symbolami ISBN oraz czasopism
specjalistycznych w okresie do 31 grudnia 2010 roku.

Reforma systemu
podatku VAT w Unii Europejskiej zakłada, że w bieżącym roku nastąpią
najważniejsze uzgodnienia, obejmujące określenie wrażliwych społecznie obszarów,
wymagających szczególnej ochrony podatkowej. Kraje członkowskie poinformują w
najbliższych miesiącach, dla jakich towarów i usług przewidują stawki obniżone,
a dla jakich stawkę podstawową. Teoretycznie sprawa jest prosta, jednak wspólne
uzgodnienia będą w praktyce niezmiernie trudne. Wiele krajów uzyskało
dotychczas, zwykle w traktatach akcesyjnych, prawo do czasowego lub
bezterminowego stosowania obniżonych stawek w priorytetowych dla siebie
dziedzinach i będą walczyły o ich zachowanie.

Pierwsze, nieformalne,
spotkanie ministrów finansów w tej sprawie nastąpi we wrześniu, natomiast pod
koniec roku ma już zostać przedstawiona konkretna propozycja legislacyjna, która
uporządkuje kwestię VAT. Także Polska będzie mogła przedstawić swoją propozycję
dotyczącą przedłużenia po 2010 roku prawa do stosowania obniżonych stawek.
Miejmy nadzieję, że polskie priorytety obejmą również książki i że spotka się to
ze zrozumieniem pozostałych członków Unii.

Autor: WALDEMAR JANASZKIEWICZ