WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE
nr 80
"Wiadomości Księgarskie" to czasopismo adresowane do księgarzy. Zawiera informacje z życia branży księgarskiej i szeroko pojętego rynku książki. Prezentuje wydarzenia i sprawy ważne z punktu widzenia środowiska księgarskiego oraz wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego rynku książki.  Oprócz aktualności, publicystyki i artykułów o charakterze poradnikowym pismo podnosi kwestie kształcenia księgarskiego oraz publikuje wspomnienia i teksty z historii polskiego księgarstwa. To jedyne na polskim rynku pismo dla księgarzy.  Po raz pierwszy "Wiadomości Księgarskie" ukazały się w 1993 roku i przez 11 lat były biuletynem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 2004 roku wydawcą czasopisma jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.  Czasopismo obecnie ukazuje się jako rocznik (wcześniej było kwartalnikiem), w formie zeszytów o formacie A5, objętości ok. 90 stron, z kolorowymi okładkami i czarno-białym środkiem. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Skrzypczak.
W Numerze
Poniedziałek, 14 maja 2018
Liczba członków Klubu Miłośników Historii Księgarstwa na koniec 2017 roku wynosiła 81 osób, ubyły cztery osoby. Zmarli: Józef Henryk Chojnowski, Aniela Hoppe, Halina Machocka-Piekałkiewicz i Sabina Dąbrowska. Nowi członkowie: dr hab. Marek Tobera i Krzesimir Jacek Zaczykiewicz. W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań członków KMHK w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24 w […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Druga edycja zakończona, ale co dalej?
Za datę rozpoczęcia pierwszych w Polsce podyplomowych studiów księgarskich na poziomie uniwersyteckim można przyjąć 19 października 2015 roku, kiedy wyruszył z Warszawy autobus wiozący słuchaczy Polskiej Akademii Księgarstwa (PAK) na Targi Książki we Frankfurcie. Zaczęło się, jak widać, od swoistego trzęsienia ziemi po zetknięciu się ze światową machiną książki na tych najważniejszych targach książki na […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Wspomnienie
Z księgarstwem zetknąłem się w 1964 roku, to jest w jego sześćsetną polską rocznicę, którą obchodzono wraz z rocznicą ufundowania przez króla Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej. W jej statutach znalazł się przywilej dla stacjonariuszów odpowiedzialnych za dostarczanie ksiąg profesorom i żakom szanownej Alma Mater … I tak to się zaczęło i dla księgarstwa, i dla […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Związek Bibliotekarzy Polskich w latach 1917-1939 – wzloty i upadki
Historia kształtowania się podstaw bibliotekarskiego ruchu zawodowego w Polsce, a tym samym jego wpływów na coraz bardziej dostrzeganą potrzebę konsolidacji i współpracy bibliotekarzy w podzielonym jeszcze, a następnie niepodległym kraju, rozpoczyna się w Warszawie drugiej dekady XX wieku. Do tego w warunkach, jak można by sądzić, najmniej temu sprzyjających, bo w czasie I wojny światowej. […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Dzień Księgarza, tradycyjnie przypadający 13 grudnia, w 2017 roku świętowano w sobotę 16 grudnia w warszawskim Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta. Na zaproszenie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Klubu Księgarza przybyło wielu szacownych gości, zasłużonych księgarzy i ich przyjaciół. Szczególnie powitano Włodzimierza Paszyńskiego, wiceprezydenta m. st. Warszawy, prof. Janusza Foglera, prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Barbarę […]
Poniedziałek, 14 maja 2018
Czterdzieści sześć lat upłynęło od opublikowania w wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk – Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Wrocław–Warszawa–Kraków, 1971) „Encyklopedii wiedzy o książce” popularnie zwanej EWoKiem. Historia powstania tego tezaurusa liczącego ok. 6000 haseł szczegółowych i przeglądowych sięga jednak znacznie dalej, lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, do inicjatywy Jana Muszkowskiego i prac redakcyjnych Aleksandra Birkenmajera. Do pisania […]