szukanie
zaawansowane
 

Szkolenia

Wykorzystując bogate, ponad piętnastoletnie doświadczenie oraz szerokie kontakty w branży, od ponad dziewięciu lat Biblioteka Analiz prowadzi działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom: praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, bądź teoretykom, w większości wykładowcom akademickim, znakomicie zorientowanym w specyfice naszej branży.

Tylko u nas, o tym jak odnieść sukces uczą Ci, którzy sami go odnieśli!

Tematyka organizowanych przez nas kursów dotyczy wszelkich aspektów pracy z książką: procesu wydawniczego, promocji i sprzedaży. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do pracowników wydawnictw, ale również do hurtowników i księgarzy, a także do wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają związać swą przyszłość z branżą. 

Lista aktualnych szkoleń znajduje się poniżej.

 W dotychczas zorganizowanych kursach wzięło udział ponad 1200 osób z blisko 400 firm.

Dotychczas odbyło się:

 *      30 szkoleń z zakresu prawa autorskiego, obejmujących jego podstawy i zagadnienia szczegółowe, w tym: aspekty podatkowe obrotu prawami autorskimi, prawne aspekty wykorzystania najnowszych technologii w działalności wydawniczej, nowelizacja ustawy o prawie autorskim, skuteczna windykacja i zabezpieczenia roszczeń, zakup i sprzedaż praw autorskich, przygotowywanie i zawieranie umów wydawniczych, naśladownictwo w działalności wydawniczej i wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i cytatów

 *       34 szkolenia z zakresu redakcji językowej publikacji, w tym: ortografia i interpunkcja, aktualne problemy redakcji językowej, najnowsze zmiany,  szkolenie dla redaktorów pracujących nad tekstem tłumaczonym

 *      Szkolenia z marketingu wydawniczego i PR na rynku książki

*        szkolenie dotyczące możliwości dofinansowania branży wydawniczo-księgarskiej ze środków UE

*        szkolenie dla księgarzy – Merchandising księgarski

*        szkolenie z edytorstwa i redakcji technicznej publikacji

*        szkolenia dla pracowników działów handlowych: sprzedawca doskonały, trudne sytuacje w relacjach z klientem/kooperantem

W naszej ofercie znajdują się zarówno:  jednodniowe szkolenia otwarte oraz kursy zamknięte, dedykowane. Programy tych ostatnich tworzone są na zamówienie poszczególnych wydawnictw i w całości pokrywają się z zapotrzebowaniem osób biorących w nich udział.

Oferty szkoleń otwartych rozsyłane są drogą e-mailową oraz za pomocą newslettera serwisu rynek-książki.pl. Informacje o planowanych szkoleniach znajdą Państwo na tej stronie.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, uwagi czy propozycje tematów kursów prosimy kierować e-mailem na adres: ewa@rynek-ksiazki.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utworu naukowego, 25 kwietnia 2017
Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w szkoleniu: "Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utworu naukowego". Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności uczelni wyższych - poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające ze specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, ochrony utworu naukowego oraz postępującego rozwoju technologicznego.

Nie tylko przecinki – norma interpunkcyjna a nawyki zawodowe redaktorów językowych i korektorów, 2 marca 2017 r.
Szkolenie z zakresu redakcji językowej adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji tekstów. Tematyką dominującą szkolenia staną się zagadnienia interpunkcyjne, ukazane w pełnej perspektywie: od najłatwiejszych, ale wymagających powtórzenia, po trudniejsze i dyskusyjne.

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego, 24 lutego 2017 r., Warszawa
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Podstawy prawa autorskiego, 23 lutego 2017 r., Warszawa
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Prawniczą Patrimonium - Podstawy prawa autorskiego - aspekty praktyczne w działalności gospodarczej i kulturalnej. Szkolenie poprowadzi Joanna Hetman-Krajewska, adwokat i radca prawny.

Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej, 2 lutego 2017
Czy można zamieścić na okładce "wizerunek" Pałacu Kultury i Nauki? Czy na wykorzystanie zdjęcia premiera trzeba pytać o zgodę? Czy na stronie internetowej mogę zamieścić zdjęcia moich najlepszych klientów oraz logotypy ich firm? Kiedy wydanie książki z okładką zbliżoną do publikacji innej firmy jest czynem nieuczciwej konkurencji? Czy każde zdjęcie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Czy wykorzystanie bez zgody fragmentu mapy z Google jest naruszeniem praw autorskich? Na te i inne pytanie będzie można znaleźć odpowiedź podczas szkolenia poświęconego aktualnej problematyce prawa autorskiego dotyczącej korzystania z materiałów ilustracyjnych w działalności wydawniczej.

Dozwolony użytek chronionych utworów - aspekty praktyczne w działalności gospodarczej i kulturalnej, 20 stycznia 2017 r.
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat jednej z kluczowych, choć wywołujących szereg kontrowersji, instytucji prawa autorskiego - dozwolonego użytku chronionych utworów. Dozwolony użytek stanowi bowiem wyłom w podstawowej zasadzie prawa autorskiego, jaką jest konieczność uzyskania zgody podmiotu uprawnionego na korzystanie z utworu. W ramach zaś dozwolonego użytku możemy - zarówno w życiu prywatnym, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej - korzystać z chronionego utworu bez zgody uprawnionego. Zakres szkolenia obejmuje również rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w 2015 i 2016 roku w prawie autorskim.

Wybrane zagadnienia składni wzorcowej w praktyce zawodowej redaktora językowego i korektora, 2 grudnia 2016 r.
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu "Wybrane zagadnienia składni wzorcowej  w praktyce zawodowej redaktora językowego i korektora". Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Warianty rozwiązań językowych w praktyce zawodowej redaktora, 27 września, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: ,,Warianty rozwiązań językowych w praktyce zawodowej redaktora". Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Jak skutecznie pozycjonować strony www, 3 czerwca 2016, Warszawa
Poszukiwania produktów i usług ponad 70 proc. użytkowników Internetu zaczyna od wyszukiwarki. Google z kolei zdominował 95 proc. polskiego rynku wyników wyszukiwania. Nie ma Cię w Google - nie sprzedajesz! – Bartosz Paczyński. Szkolenie dedykowane jest dla branży wydawniczej i księgarskiej. Jego adresatami są właściciele firm, pracownicy działów marketingu oraz pracownicy niewielkich wydawnictw i księgarń, którzy najczęściej realizują strategię promocyjną firmy, bazując na niewielkich budżetach, oraz dla wszystkich osób, które chcą samodzielnie, skutecznie i TANIO pozycjonować strony internetowe przyjazne wyszukiwarkom i wysoko wyświetlane w wynikach.

Dyskusyjne zagadnienia współczesnej polskiej normy językowej, 13 kwietnia 2016

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego, 19 lutego 2016 r.
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy - klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Skuteczne techniki promocji i sprzedaży w Social Media, 11 marca 2016 r.
Szkolenie dedykowane jest dla branży wydawniczej. Jego adresatami są właściciele wydawnictw, szefowie i pracownicy działów marketingu oraz pracownicy niewielkich wydawnictw, którzy najczęściej realizują strategię promocyjną firmy, bazując na niewielkich budżetach.

Warsztaty dziennikarskie dla wydawców, 7 marca 2016 r.
Jak redagować artykuły na stronę www, a jak do newslettera? Jak redagować maile do dziennikarzy? Najczęstsze błędy w komunikacji z mediami. Jak obsługiwać media społecznościowe? Jakiego rodzaju treści tam zamieszczać? Jak przeprowadzać wywiady z własnymi autorami? Na te i wiele innych pytań odpowie podczas praktycznych warsztatów doświadczona dziennikarka prasowa i telewizyjna, blogerka i pisarka - Małgorzata Karolina Piekarska

Podstawy prawa autorskiego dla przedsiębiorców z uwzględnieniem zmian 2015-2016
Biblioteka Analiz oraz Kancelaria Patrimonium zapraszają 22 stycznia do udziału w szkoleniu: "Podstawy prawa autorskiego dla przedsiębiorców z uwzględnieniem zmian 2015-2016".  Utwór - co nim jest, a co nie? Jakie prawa przysługują autorowi a jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy? Czym się różnią autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych? Kiedy pracownik staje się twórcą? Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem? Kiedy zarzut naśladownictwa jest niesłuszny? Kiedy po pomoc do Najwyższego? Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego - jak chronić interesy przedsiębiorcy?

Zmiany w prawie autorskim w 2015 r. – aspekty praktyczne w działalności gospodarczej i kulturalnej, 27 listopada
Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w szkoleniu: „Zmiany w prawie autorskim w 2015 r. – aspekty praktyczne w działalności gospodarczej i kulturalnej” 

Interpunkcja profesjonalna dla redaktorów językowych i korektorów, 17 listopada, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu "Interpunkcja profesjonalna - dla redaktorów językowych i korektorów". Szkolenie warsztatowe z zakresu redakcji językowej adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji tekstów. Tematyką dominującą szkolenia staną się zagadnienia interpunkcyjne, ukazane w pełnej perspektywie: od najłatwiejszych, ale wymagających powtórzenia, po trudniejsze i dyskusyjne.

Pozycjonowanie stron www oraz ePR - 28 października, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: Pozycjonowanie stron www oraz ePR. Szkolenie przygotowane jest dla branży wydawniczej – dla osób chcących samodzielne pozycjonować strony internetowe (firmowe lub prywatne), jak również pracowników marketingu oraz webmasterów chcących tworzyć strony przyjazne wyszukiwarkom i wysoko wyświetlane w wynikach.

Dystrybucja na rynku książki – jak to działa? - 2 października, Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rynku dystrybucyjnego i najważniejszymi kanałami dystrybucji oraz analiza zagadnień związanych ze skuteczną dystrybucją.
Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta, 25 września, Warszawa
Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w szkoleniu: "Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta".

Dyskusyjne zagadnienia normy współczesnej polszczyzny, 16 czerwca, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Dyskusyjne zagadnienia normy współczesnej polszczyzny a praktyka zawodowa korektorów i redaktorów językowych”. Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Skuteczne techniki promocji i sprzedaży w Social Media, 26 maja, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Skuteczne techniki promocji i sprzedaży w Social Media”. Szkolenie dedykowane jest dla branży wydawniczej. Jego adresatami są właściciele wydawnictw, szefowie i pracownicy działów marketingu oraz pracownicy niewielkich wydawnictw, którzy najczęściej realizują strategię promocyjną firmy, bazując na niewielkich budżetach.

Prawne aspekty funkcjonowania sklepów internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta, 27 marca, Warszawa
Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza  Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu: „Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta”.

Negocjacje na rynku książki, 12 marca, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: Negocjacje na rynku książki, czyli jak pewniej prowadzić codzienne rozmowy z Klientami.  Cel:  Pozyskanie wiedzy, doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów biznesowych z Klientami.

Prawne aspekty funkcjonowania księgarni internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta
Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu: „Prawne aspekty funkcjonowania księgarni internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta”. Czym kończy się zamieszczanie w regulaminach sklepów internetowych niedozwolonych klauzul – naruszających prawa konsumenta – przekonała się księgarnia internetowa Matras. Wymierzona przez UOKiK kara wyniosła prawie 500 tys. zł. Wkrótce czekają nas poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę konsumenta. Warto już dziś przygotować się do nowej rzeczywistości – 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. By dostosować się do nowych regulacji, trzeba zmienić nie tylko regulamin księgarni internetowej, ale również jej interfejs.

Content marketing - 12 grudnia 2014 r., Warszawa

Codziennie dociera do nas niezliczona ilość informacji i przekazów reklamowych. Większość z nich jest dla nas mało istotna i pozbawiona wartości. Content marketing polega na tworzeniu i dystrybucji istotnych i unikatowych treści z punktu widzenia odbiorców. Daje możliwość dotarcia z przekazem, który nie jest dla nich obojętny, a co więcej motywuje do działania i w rezultacie do dokonania zakupu.

  • Chcesz wzmocnić wizerunek firmy w Internecie i zdobyć nowych klientów?
  • Dowiedz się jak budować angażujące i efektywne treści na stronach www, w social media, w e-mailingach czy newsletterach.
  • Poznaj strategię tworzenia treści i zasady skutecznego copywritingu!


Redakcja językowa przekładu - 3 grudnia 2014 r, Warszawa

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego, 21 listopada 2014 r.

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Szkolenie poprowadzi mec. Joanna Hetman-Krajewska, specjalizująca się w prawnej obsłudze firm z branży wydawniczej.

Podstawy prawa autorskiego – aspekty praktyczne w działalności wydawniczej, 28 listopada 2014 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Prawniczą Patrimonium - Podstawy prawa autorskiego – aspekty praktyczne w działalności wydawniczej. Szkolenie poprowadzi Joanna Hetman-Krajewska, adwokat i radca prawny.

Repetytorium (nie tylko) interpunkcyjne - 16 września 2014, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Repetytorium (nie tylko) interpunkcyjne. Szkolenie warsztatowe”. Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz

Poza słownikiem – utrudnienia redakcyjne o charakterze (nie tylko) językowym, 24 czerwca

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Poza słownikiem – utrudnienia redakcyjne o charakterze (nie tylko) językowym”.  Szkolenie obejmuje problematykę dotychczas pomijaną w słownikach normatywnych lub traktowaną tam pobieżnie. Rozważymy jej aspekty praktyczne, przede wszystkim identyfikację tych zagadnień i ich wersje redakcyjne. Odniesiemy się przy tym zarówno do oczekiwań czytelniczych, jak i tendencji rozwojowych polszczyzny XXI wieku. Wszystkie kwestie wykraczają poza poziom podstawowy korekty czy redakcji językowej, a w większości odpowiadają tekstom o różnej tematyce.

Warsztaty dziennikarskie dla wydawców - 4 czerwca w Warszawie
Jak redagować artykuły na stronę www, a jak do newslettera? Jak redagować maile do dziennikarzy? Najczęstsze błędy w komunikacji z mediami. Jak obsługiwać media społecznościowe? Jakiego rodzaju treści tam zamieszczać? Jak przeprowadzać wywiady z własnymi autorami? Na te i wiele innych pytań odpowie podczas praktycznych warsztatów doświadczona dziennikarka prasowa i telewizyjna, blogerka i pisarka - Małgorzata Karolina Piekarska.

Prawne aspekty marketingu wydawniczego - 17 kwietnia, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Prawne aspekty marketingu wydawniczego”. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom kluczowych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działań marketingowych. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy realizacji kampanii promocyjnych, podpowiemy jak zaplanować działania, aby nie naruszać przepisów prawnych.

Interaktywny marketing w wydawnictwie - 25 marca w Warszawie
Jak sprawnie i profesjonalnie prowadzić kampanie marketingowe? Jak aktywnie promować markę i firmę? Jakie narzędzia wybrać? Na te i wiele innych pytań odpowie podczas praktycznych warsztatów wieloletni praktyk w zakresie promocji w internecie. 

Asertywność z coachem znającym realia rynku wydawniczego - 9 kwietnia, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu „Asertywność we współpracy z trudnym klientem, współpracownikiem na rynku wydawniczym”, które poprowadzi Dariusz Ciesielski – coach, trener, konsultant przez wiele lat związany z rynkiem książki.

Projekt książka. Łatwiej wydać czy sprzedać? - warsztaty 3 października 2013 w Warszawie

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem "Projekt książka. Łatwiej wydać czy sprzedać" Biblioteka Analiz wyznaczyła dodatkowy termin: 3 października.

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego, 15 listopada 2013, Warszawa

Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego”. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy. 

Projekt książka. Łatwiej wydać czy sprzedać ? warsztaty, 12 września 2013

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto chciałby sprawniej i skuteczniej działać na rynku wydawniczym w Polsce – zarówno zarządzających małymi i średnimi wydawnictwami, jak i menedżerów z działów merytorycznych i produkcyjnych większych firm, którzy pragną zrozumieć, jak ich praca wpływa na promocję oraz wyniki sprzedaży. Ci, którzy chcą rozpocząć działalność wydawniczą, dowiedzą się, jak przygotować projekt, by książka trafiła na rynek, a nie pozostała w magazynie. 

Nazwy własne w tekstach, 6 czerwca, Warszawa

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu „Nazwy własne w tekstach”. W trakcie najbliższego kursu omówione zostaną zagadnienia poprawności językowej w zakresie odmiany nazwisk i innych nazw własnych. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego, 21 czerwca, Warszawa

Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego”. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy. 

Pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 6 września, Warszawa

Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu: "Pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne". Działalność wydawców coraz częściej wymaga nawiązywania kontaktów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (OZZ). Skomplikowana problematyka związana z funkcjonowaniem OZZ nie ułatwia wydawcom życia w tym zakresie. W związku z tym istnieje potrzeba wyjaśnienia podstawowych problemów praktycznych w kontaktach wydawcy-organizacje zbiorowego zarządzania. Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej. 

Redakcja językowa tekstów autorskich, 17 kwietnia w Warszawie

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu „Redakcja językowa tekstów autorskich – warsztaty”. Szkolenie warsztatowe z zakresu redakcji językowej publikacji adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Your books go social! – szkolenie 24 kwietnia, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Your books go social! Efektywne wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji książek i wydawnictw”.Szkolenie dedykowane jest dla branży wydawniczej. Jego adresatami są właściciele wydawnictw, szefowie i pracownicy działów marketingu oraz pracownicy niewielkich wydawnictw, którzy najczęściej realizują strategię promocyjną firmy bazując na niewielkich budżetach.
Interpunkcja profesjonalna dla redaktorów językowych i korektorów, 12 grudnia 2012, Warszawa

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: Interpunkcja profesjonalna dla redaktorów językowych i korektorów. W trakcie kursu omówione zostaną zagadnienia interpunkcyjne, które sprawiają kłopoty normatywne nawet osobom z dużym doświadczeniem w pisaniu i redagowaniu tekstów. Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu, któremu towarzyszyć będą liczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego, 6 grudnia 2012, Warszawa
Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego”. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich.
Składnia wzorcowa i użytkowa w praktyce zawodowej redaktorów i korektorów, 13 listopada 2012

Jeśli chcesz, aby teksty redagowane przez Ciebie były jasne, zrozumiałe i poprawne językowo, to zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z cyklu „Redakcja językowa publikacji”: Składnia wzorcowa i użytkowa w praktyce zawodowej redaktorów językowych i korektorów.

Marketing internetowy dla branży wydawniczej, 4 października 2012, Warszawa
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Marketing internetowy dla branży wydawniczej“. Szkolenie podejmuje problematykę komunikacji i promocji z użyciem nowych technologii. Zakres tematyczny obejmuje multimedialne narzędzia komunikacji, komunikację i promocję w serwisach społecznościowych, narzędzia marketingu internetowego, rodzaje reklamy internetowej i modele jej rozliczania. Uczestnicy poznają zasady nowego PR-u oraz zasady działania w sytuacji kryzysowej.
Językowe opracowanie tekstów autorskich, 13 września 2012, Warszawa

Biblioteka Analiz zaprasza na szkolenie Językowe opracowanie tekstów autorskich - warsztaty redaktorskie. Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej.

Public Relations na rynku wydawniczym, 28 sierpnia 2012
Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: „Public Relations na rynku wydawniczym”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami działań public relations na rynku wydawniczym. Podczas praktycznych zajęć kursanci będą mieli okaz
Tendencje rozwojowe i zmiany polskiej pisowni, 26 czerwca 2012, Warszawa

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu: Tendencje rozwojowe i zmiany polskiej pisowni w świetle najnowszego wydania „Wielkiego słownika ortograficznego PWN”

Interpunkcja profesjonalna dla redaktorów językowych i korektorów, 29 maja 2012
Biblioteka Analiz zaprasza na szkolenie "Interpunkcja profesjonalna". W trakcie kursu omówione zostaną zagadnienia interpunkcyjne, które sprawiają kłopoty normatywne nawet osobom z dużym doświadczeniem w pisaniu i redagowaniu tekstów. Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu, któremu towarzyszyć będą liczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.
1 2
REKLAMA
 
Nasze nowości wydawnicze
"W teatrze ciągle jest najważniejszy człowiek i jego epopeja, chociażby był wiejskim głupkiem. Historię trzeba opowiedzieć, a nie wykrzyczeć! Ale to się zmienia i ta nowa efekciarska estetyka nie pasuje mi już. Ja jestem ...
Autor przypomina dawno zapomniane receptury nalewek, wódek i likierów, pisze o ich historii, podaje także przepisy, tak by każdy sam mógł spróbować przygotować kordiały, eliksiry i rosolisy.
Bogumił Rychlak z zawodu ...
1 2 3 4 5 6 7
RSS
 
Subskrybuj nasz newsletter
Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach, podaj swój adres e-mail.
 
Popularne artykuły
Najczęściej czytane
Chmura tagów
Trwa indexowanie materiałów
lista będzie dostępna za moment.
1 Słowik
Kristin Hannah
"Słowik" Kristin Hannah to historia inspirowana biografią bohaterki francuskiego ruchu oporu, Andree de Jongh. Ale nie należy jej traktować nadto serio. A może inaczej: nie da się, po ...
2 Spójrz na mnie
Nicholas Sparks
"Spójrz na mnie" Nicholasa Sparksa traktuje o miłości, bo i o czym innym pisać może autor "Listu w butelce" czy "I wciąż ją kocham" ? A pisze jak zawsze, ani lepiej ani gorzej. Ten prozaik ...
3 Zanim się pojawiłeś
Jojo Moyes
"Zanim się pojawiłeś" Jojo Moyes - wyciskacz łez światowej sławy.
zobacz wszystkie
 
 
 
© Copyright 2005 Biblioteka Analiz | System optymalizowany do 1024x768+, windows-1250.

Wykonanie i opieka - ENCODE Pełne rozwiązania internetowe. www.encode.pl