Poniedziałek, 13 marca 2006
Twórczy pracownik cz. 2
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru3/2006
W arto pamiętać, że skoro pracodawca nie nabywa autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego w sposób pierwotny (czyli z chwilą jego ustalenia w jakiejkolwiek postaci), ale w sposób wtórny, nabycie tych praw nie następuje od razu, automatycznie. By doszło do przejścia praw autorskich na pracodawcę, niezbędne jest przyjęcie utworu. Kiedy oświadczyć Art. 13 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczący momentu przyjęcia utworu pracowniczego, jest niemal powtórzeniem regulacji, jakiej ustawodawca dał wyraz w art. 55 ust. 4 tej ustawy – w odniesieniu do wszelkich innych utworów. Ustawowy termin, jaki ma pracodawca na zawiadomienie pracownika o przyjęciu utworu, jego nieprzyjęciu bądź uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian, wynosi sześć miesięcy. Upływ tego terminu powoduje zastosowanie ustawowego domniemania, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w umowie o pracę bądź w innej umowie wiążącej pracownika z pracodawcą i dotyczącą tworzonych przez pracownika utworów, strony określiły inny termin, jakim dysponuje pracodawca, by dokonać stosownego oświadczenia woli co do przyjęcia bądź nieprzyjęcia utworu, bądź też co do wysuwanych wobec niego zastrzeżeń. Pracodawca ma prawo wysuwać wobec utworu stworzonego przez pracownika zastrzeżenia, trzeba jednak pamiętać, że decyzja o nieprzyjęciu utworu nie może być całkowicie arbitralna i podjęta bez powołania się na ważne powody – taki morał płynie z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Nie zawsze jednak wady utworu są tak poważne, …
Wyświetlono 25% materiału - 220 słów. Całość materiału zawiera 882 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się