"MAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKI"
nr Magazyn Literacki KSIĄŻKI 6/2021
Pismo istnieje na rynku od 1992 roku, wcześniej funkcjonowało pod tytułem "Magazyn Literacki". Dziś "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" to profesjonalny miesięcznik poświęcony rynkowi wydawniczemu i księgarskiemu, skierowany do wszystkich miłośników książek, księgarzy, bibliotekarzy, wydawców i dystrybutorów książek. Co miesiąc "Magazyn" odnotowuje najistotniejsze wydarzenia branżowe, jest również cennym przewodnikiem po nowościach wydawniczych. W każdym numerze recenzujemy ok. 100 nowych tytułów, prezentujemy listę bestsellerów. Dużym zainteresowaniem Czytelników cieszą się publikowane na łamach miesięcznika wywiady. Od 2004 roku nasza redakcja przyznaje Nagrody "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI". Stale współpracują: Małgorzata Janina Berwid, Anna Czarnowska-Łabędzka, Janusz Drzewucki, Tomasz Gardziński, Łukasz Gołębiewski, Jarosław Górski, Joanna Habiera, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Krzysztof Masłoń, Małgorzata Orlikowska, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Paweł Waszczyk, Michał Zając, Tomasz Zapert
W Numerze
środa, 7 lipca 2021
Bestsellery czerwca
1 „Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie” Natalii de Barba­ro zawiera akt strzelisty wobec naszej ostatniej noblistki: „Długo szukałam dla niej imienia. Przyszło do mnie, kiedy kolejny raz oglądałam noblow­skie przemówienie Tokarczuk. Czuła Przewodniczka! Czuła Przewodniczka jest moją wewnętrzną instancją, zawsze we mnie obecną, która prowadzi mnie, kiedy wybieram to, co mi służy. Zro­biona jest […]
środa, 7 lipca 2021
Andriej Prozorow to jeden z bohaterów sztuki Antonie­go Czechowa „Trzy siostry”. Tęsk­ni za młodością, marzeniami, ma nadzieję na lepszą przyszłość. An­drzej Domalik to reżyser teatralny, telewizyjny i filmowy. Kocha Cze­chowa, a literatura rosyjska jest obecna w każdej sferze jego życia, od pracy zawodowej po czas wolny. W adresie mailowym jego identyfi­katorem użytkownika jest właśnie Prozorow. […]
środa, 7 lipca 2021
Konkurs na najlepsze publikacje turystyczne rozstrzygnięty
Wreszcie można podróżować! Ten ostatni rok dał się nam we znaki, zmęczeni lockdownami chcemy wreszcie odpocząć, wyrwać się z domów. I nie jest ważny cel: lokalnie czy światowo. Podla­sie, Bieszczady, Zanzibar czy Japonia. Na szczęście kolejne obostrzenia są zdejmowane. Branża tury­styczna z optymizmem patrzy na kolejne miesiące. Widać też zainteresowanie publikacjami podróżni­czymi na księgarskich półkach. […]
środa, 7 lipca 2021
Rozmowa z JERZYM ILLGIEM, wieloletnim redaktorem naczelnym SIW Znak, autorem antologii poetyckiej „Mój przyjaciel wiersz”
Sprawiłeś mi i wielu czytelnikom wielką radość „Moim przyjacielem wierszem”… Bardzo się cieszę. To jest moja bardzo osobista książka. Na początku miałem obawy: kogo to będzie obchodziło, że jakiś Illg wybrał sobie sześćdziesięciu paru poetów i o nich pisze, i umieszcza ich wiersze. A teraz docie­rają do mnie głosy niezwykłe, aż krępuję się je przyta­czać. […]
środa, 7 lipca 2021
Czy ktoś pamięta, czym kończy się „Żegnaj, laleczko” Raymon­da Chandlera? Albo jak Dashiell Hammett zamknął swego „Soko­ła maltańskiego”? Czy też jak Rex Stout żegnał się w każdym tomie z czytelnikami? Wszyscy mieli je­den sposób: krótko i zdecydowanie – kropką po ostatnim zdaniu. Cza­sem wydawca wstawiał „The end” – „Tu się kończy ballada, wszystko już w […]
środa, 7 lipca 2021
CZĘŚĆ 1 . Hołd dla książki
Relacje film – literatura są dziś silniejsze niż kiedy­kolwiek. Jedna i druga muza inspirują się wzajem­nie. Nierozstrzygnięte pozostają dyskusje, która lepsza czy ważniejsza. Dawno temu przestała obowiązywać święta zasada: najpierw książka, potem film, dziś wielu miłośników opowieści wybiera kino jako dostępniejsze i mniej wymagające. Literatura jest stara jak świat, kino wobec jej sta­żu jest młodym […]
środa, 7 lipca 2021
W żyłach autora „Końca lata w zdziczałym ogrodzie” płynie swoisty koktajl krwi, prze­konuje Joanna Lichocka w książ­ce pod tytułem „Rymkiewicz. Genealogia” (Fundacja Evviva L’Arte). Po czym skrupulatnie wy­licza jego składowe: francuską, niemiecką, holenderską, litew­ską, tatarską, rosyjską i – last but non least – polską, która zdomi­nowała ów internacjonalny amal­gamat. Dowodem niebagatelny dorobek pisarza, znaczony cią­głym […]
środa, 7 lipca 2021
Rozmowa z BARTOSZEM JANUSZEWSKIM, autorem książki „Kino pod okupacją”
Bojkot kin – postulowany podczas okupacji niemieckiej przez władze konspiracyjne – się nie powiódł. Z jakich względów? Rzeczywiście, mimo szeroko zakrojonej akcji ze strony Polskiego Państwa Podziemnego, mającej na celu znie­chęcenie rodaków do uczestnictwa w jawnym i kontro­lowanym przez Niemców życiu kulturalnym, frekwencja podczas seansów filmowych i spektakli teatralnych była wysoka i rosła z każdym […]
środa, 7 lipca 2021
Rozmowa z TADEUSZEM DEPTUŁĄ, zastępcą dyrektora ds. handlu i marketingu wydawnictwa Arkady
Po dziewięciu latach od śmierci Jana Suzina ukazały się wydane przez Arkady jego wspomnienia… Nikt nie wiedział, że Jan Suzin pisze do szuflady. Zapiski znalazła kilka lat po śmierci autora jego żona Alicja Pawlicka. Zaufała Arkadom, między innymi dlatego, że wiele lat temu ukazała się w nich książka wybitne­go architekta Leona Marka Suzina, jej teścia. […]
środa, 7 lipca 2021
Od kiedy sięgam pamięcią, twierdziłam, że dobrze jest mieć własną bibliotekę. W niej za­wsze znajdzie się coś do czytania. Gorzej, gdy książki potrzebne są do pracy, a w tej domowej bibliotece ich nie ma. Wtedy zaczynają się praw­dziwe kłopoty. Tak było zwłaszcza w pandemii, gdy wszystko było po­zamykane. Na przykład w Bibliote­ce Narodowej wprowadzono zapisy […]
Bestsellery Magazynu Literackiego KSIĄŻKI
1
"Projekt Riese"
Remigiusz Mróz
W „Projekcie Riese” Remigiusza Mroza zwraca uwagę zastosowanie przez autora pisarskiego płodozmianu. Zmęczony, widać, podobnie jak czytelnicy, swoją Chyłką i Forstem, wykoncypował rzecz z pogranicza sensacji, fantastyki i historii najnowszej, na pewno pomysłową, do tego …
2
"Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie"
Natalia de Barbaro
Ze szczodrze rozsianych w „Czułej przewodniczce. Kobiecej drodze do siebie” Natalii de Barbaro myśli zatrzymałem się na moment przy stwierdzeniu, że „świat jest złożony zarówno z ciemnych, jak i jasnych mocy, ale jego podszewka utkana …
3
"Nadchodzi III wojna światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?"
Piotr Zychowicz, Jacek Bartosiak
W książce „Nadchodzi III wojna światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?”, napisanej i wydanej przed agresją Rosji na Ukrainę, Piotr Zychowicz i Jacek Bartosiak zachęcają nasze władze i zwierzchników sił zbrojnych, by wzięli …