środa, 20 lutego 2008
Książka i prawo
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru2/2008
Sąd Najwyższy niejednokrotnie zajmował się zagadnieniem współtwórczości, a konkretnie odpowiedzią na pytanie kiedy, a więc po spełnieniu jakich warunków mamy do czynienia z utworem współautorskim. Orzeczenia dotyczące tej problematyki były również bohaterami niniejszego cyklu. Tym razem ponownie proponuję wycieczkę w stronę anatomii współtwórczości. Szczegóły nie tylko medyczne Szczegóły sporu nie na darmo można nazwać anatomicznymi, gdyż sprawa dotyczy skryptu „Centralny układ nerwowy i narządy zmysłu”. Skrypt został wydany dwukrotnie – po raz pierwszy w 1995 roku i po raz drugi trzy lata później. W pierwszym wydaniu jako wyłączną autorkę kilku z podrozdziałów, oznaczonych jako ćwiczenia, wskazano Alicję K. W drugim – jako autorów tych samych ćwiczeń wskazano – oprócz Alicji K. – kilka innych osób, segregując ich nazwiska w kolejności alfabetycznej. Alicja K. wniosła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu powództwo przeciwko Teresie S., wydawcy drugiego wydania skryptu, o ochronę dóbr osobistych. W pozwie wnosiła o nakazanie pozwanej zaniechania rozpowszechniania utworu z takim oznaczeniem autorstwa, skierowanie pisma do Rady Wydziału Akademii Medycznej we Wrocławiu wyjaśniającego kwestię autorstwa utworu, zamieszczenie stosownego sprostowania na łamach gazety uczelnianej Akademii Medycznej we Wrocławiu „Naszym Zdaniem”, zobowiązanie pozwanej do uiszczenia kwoty 400 zł na cel charytatywny, tj. dom lub domy dziecka wskazane przez sąd, oraz zasądzenie na jej rzecz kwoty 405 zł z odsetkami ustawowymi. Formuła autorska Sąd Okręgowy we Wrocławiu, orzekający w pierwszej instancji, przyznał Alicji K. rację co do części żądania. Stwierdził, że powódka jest jedną z autorek, tj. współautorką skryptu, skoro więc pozwana wydała go w 1998 roku jako drugie wydanie, …
Wyświetlono 25% materiału - 248 słów. Całość materiału zawiera 995 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się