Piątek, 24 kwietnia 2015
Święto Karla Dedeciusa
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru4/2015


W związku ze zbliżającą się 95. rocznicą
urodzin Karla Dedeciusa, wybitnego
tłumacza, krytyka i badacza literatury, Muzeum
Miasta Łodzi we współpracy z Fundacją
Roberta Boscha oraz Deutsches Polen Institut
w Darmstadt planują bilateralne, uroczyste
obchody tego jubileuszu. W ich ramach dorobek
Karla Dedeciusa zostanie zaprezentowany
w najważniejszych związanych z jego biografią
miastach – w Łodzi czyli miejscu jego urodzenia;
w Darmstadt, gdzie Karl Dedecius założył
Instytut Kultury Polskiej w Niemczech a także
w Słubicach, gdzie znajduje się Karl Dedecius-
Archiv.

Kanwą wystawy i punktem wyjścia do jej
przestrzennej organizacji staną się wspomnienia Karla Dedeciusa, stanowiące podsumowanie
działalności tłumacza i pokazujące jego losy na tle XX wieku, a także metafora życia
człowieka jako księgi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona jego związkom z wybitnymi
poetami i innymi osobowościami ze świata kultury i polityki.

Program towarzyszący uwzględnia wydarzenia o różnorodnych formatach: międzynarodową
platformę dyskusyjną z udziałem tłumaczy i poetów młodego pokolenia
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec i Polski na temat roli tłumacza we współczesnej Europie,
interdyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Łodzi w przestrzeni pozamuzealnej
oraz warsztaty „Laboratorium przyszłości” dla młodzieży.

Obchodom będzie towarzyszyła dwujęzyczna publikacja zawierająca materiał fotograficzny
przybliżający postać wybitnego translatora i jego działalność, a także teksty wystąpień
prelegentów dwujęzycznej konferencji naukowej poświęconej postaci Karla Dedeciusa
w Collegium Polonicum w Słubicach/Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą (24-26 września 2015).

Projekt „Karl Dedecius. Literatura-Dialog-Europa” został objęty honorowym patronatem
Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolfa Nikiela. Patronat medialny
sprawuje „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.

• 20 maja – 30 sierpnia, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź

• 24 września – 24 października, Collegium Polonicum, Słubice/Frankfurt nad Odrą

• Maj 2016, Deutsches Polen Institut, Darmstadt

Autor: Ewa Tenderenda-Ożóg