środa, 3 stycznia 2007
Książka i prawo
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru12/2006
Ciągle dokądś zdążamy, przemieszczamy się, bardzo często w tzw. celach służbowych. W przedsiębiorstwie, także wydawniczym, to norma – albo jedziemy na targi książki, albo objeżdżamy księgarnie czy hurtownie, albo wyruszamy zagranicę, by spotkać się z ważnym licencjodawcą. Przyjrzyjmy się jak reguluje te kwestie prawo pracy. Kodeks pracy zawiera definicję podróży służbowej (art. 77(5)), określając ją jako wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. W związku z odbywaną delegacją pracownikowi przysługują określone należności na pokrycie kosztów wyjazdu. Odbycie podróży służbowej musi być następstwem wyraźnego polecenia pracodawcy – ma to istotne znaczenie na przykład w sytuacji, gdy w czasie delegacji pracownik ulegnie wypadkowi i trzeba będzie ustalić czy jest to wypadek przy pracy czy też nie. Podróże służbowe dzieli się na dwa rodzaje – odbywane na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Osoby zatrudnione w samorządowej lub państwowej jednostce sfery budżetowej otrzymują diety na podstawie dwóch rozporządzeń ministra pracy, obydwu z 19 grudnia 2002 roku, z których jedno dotyczy podróży krajowych, drugie zaś zagranicznych. U pracodawców spoza sfery budżetowej zasady zwrotu należności z tytułu podróży służbowej określane są w: a) układzie zbiorowym pracy albo b) regulaminie wynagradzania albo c) umowie o pracę. Tak ustalona wysokość diet nie może być jednak niższa niż określona we wspomnianych rozporządzeniach ministra pracy. Jeśli zaś pracodawca zasad tych w ogóle nie określi, również stosujemy postanowienia rozporządzeń wykonawczych. Za co należy się …
Wyświetlono 25% materiału - 239 słów. Całość materiału zawiera 957 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się