środa, 20 września 2017
Stan bibliotek w Polsce
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował właśnie wyniki analizy wydatków z budżetu centralnego, budżetów samorządowych oraz polskich gospodarstw domowych poczynionych w 2016 roku na szeroko pojętą kulturę.   Wydatki budżetowe Okazuje się, że wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2016 roku zwiększyły się nominalnie w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł także w porównaniu z 2015 rokiem ich udział w strukturze wydatków budżetu państwa. Zmniejszyły się natomiast wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, podobnie jak ich udział w wydatkach ogółem. „W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) w 2016 roku wyniosły 8 873,1 mln zł (nominalnie o 3,9 proc. więcej niż w 2015 roku), co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,48 proc. (w roku poprzednim – 8 565,3 mln zł i także 0,48 proc.). Publiczne wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7 353,5 mln zł i stanowiły 81,9 proc. wydatków publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w 2015 roku – 80,5 proc.)” – czytamy w opracowaniu „Kultura w 2016 roku” sporządzonym przez GUS. Książki i inni Jednocześnie przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2016 roku wyniosły 347,40 zł (wobec 340,08 zł w 2015) na jedną osobę w gospodarstwie domowym i zwiększyły się nominalnie o 7,32 zł (tj. o 2,2 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych – podobnie jak w 2015 roku – wyniósł 2,6 proc. W 2016 roku – podobnie jak w latach poprzednich – najwyższe wydatki związane były z korzystaniem z mediów, zwłaszcza elektronicznych. Opłaty za korzystanie z urządzeń odbiorczych (abonament radiowy i telewizyjny) oraz za telewizję cyfrową i kablową (bez opłat za telewizję kablową w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych) wyniosły 110,16 zł przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwach domowych (o 2,8 proc. mniej w porównaniu z 2015 rokiem). Stanowiły zatem blisko 1/3 rocznych wydatków gospodarstw domowych na kulturę (31,7 proc. wobec 33,3 proc. w roku poprzednim). Z danych GUS wynika, że na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie na jedną osobę 23,64 zł (o 3,7 proc. więcej niż w 2015 roku), a wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 44,04 zł (spadek o 18,4 proc.). Wieś a miasto Niezmiennie obserwujemy zróżnicowanie między miastem a wsią. W miastach wydatki na zakup gazet i czasopism wyniosły przeciętnie 35,28 zł, tj. 8,7 proc. średnich wydatków gospodarstwa domowego na kulturę, a na wsi – 19,80 zł, tj. 7,7 proc. (w 2015 r. odpowiednio: 30,96 zł, tj. 9,4 proc. oraz 19,92 zł, tj. 7,9 proc.). Na zakup książek i innych wydawnictw – wydano 32,04 zł, tj. 7,9 proc. w gospodarstwach zamieszkających w miastach, a 10,08 zł, tj. 3,9 proc. – na wsi (w roku poprzednim odpowiednio: 31,08 zł, tj. 7,9 proc. oraz 9,60 zł, tj. 3,8 proc.). Dla porównania w 2016 roku w gospodarstwach domowych na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kin wydano przeciętnie na jedną osobę 31,92 zł (o 16,7 proc. więcej niż w 2015). Tu również zaznaczyły się wyraźne różnice między miastem i wsią, wynikające głównie z ograniczonego dostępu mieszkańców wsi do instytucji kultury. Na bilety wstępu do tych instytucji gospodarstwa w miastach wydały 42,60 zł przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwie domowym (wzrost o 15,6 proc. w porównaniu z 2015 rokiem), tj. 10,5 proc. łącznych wydatków na kulturę (wobec 9,3 proc. w roku poprzednim), a na wsi – 15,00 zł (o 39,9 więcej niż w roku poprzednim), tj. 5,8 proc. (wobec 5,0 proc. w 2015). Dominacja telewizji Najbardziej powszechnym wśród tzw. artykułów użytku kulturalnego jest odbiornik telewizyjny, który posiadało 96,4 proc. gospodarstw domowych, a blisko 2/3 gospodarstw (62,2 proc.) dysponowało urządzeniem do odbioru telewizji satelitarnej lub korzystało z usług operatora sieci telewizji kablowej (w 2015 roku było to odpowiednio: 96,8 proc. i 66,5 proc.). Wzrost, o 5,9 proc. w porównaniu z 2015 rokiem (z 32,40 zł do 34,32 zł), dotyczył również wydatków na zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu. Ich wzrost odnotowano w gospodarstwach pracujących na własny rachunek (o 62,1 proc.) i gospodarstwach emerytów i rencistów (o 13,8 proc.), spadek natomiast – w gospodarstwach pracowników (o 9,9 proc.) i gospodarstwach rolników (o 0,8 proc.). „Jest to prawdopodobnie efektem różnych nowości technologicznych i programowych oferowanych przez operatorów sieci …
Wyświetlono 25% materiału - 736 słów. Całość materiału zawiera 2946 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
Dostęp czasowy
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
Dostęp terminowy
Płatność kartą płatniczą lub przelewem
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail.
Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeżeli jesteś już abonentem Rynku Książki

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?