środa, 17 listopada 2021
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 557 (20/2021)
Czasopisma naukowe są jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji naukowej, obok konferencji i  monografii naukowych. W ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z 20 lipca 2018 roku czasopisma zostały wymienione jako jedno z narzędzi dokonywania ewaluacji działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych jednostek naukowych. A jak powszechnie wiadomo, od wyników tej oceny zależy nie tylko wysokość dotacji na badania naukowe, ale i kategoria naukowa uczelni czy wydziału, uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich, nadawania tytułu doktora czy tytułu doktora habilitowanego. Biblioteka Narodowa co roku publikuje „Ruch Wydawniczy w  Liczbach. Periodyki”, gdzie przedstawia dane statystyczne dotyczące tytułów wydanych w  danym roku kalendarzowym. Ostatni raport zawiera dane o czasopismach wydanych w roku 2019. Biblioteka Narodowa zarejestrowała wówczas 1802 tytuły czasopism uznanych za naukowe (o 419 mniej niż w roku 2018, gdy odnotowano 2221 czasopism). Wśród czasopism naukowych w 2019 roku 27 proc. stanowią pisma publikowane w całości w języku polskim, 55 proc. – łączące język polski i obcy, a 19 proc. – wydawane w całości w języku obcym. Największy udział pism obcojęzycznych odnotowują czasopisma z  dziedziny matematyki (73 proc. w języku obcym), nauk przyrodniczych (48  proc. w  obcym), filologii (34  proc.), nauki i  sztuki wojskowej (33 proc.) oraz muzyki, widowisk, teatru, filmu i kina (31 proc.). Punkty za publikację przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 676, czyli 38 proc. spośród czasopism naukowych zarejestrowanych przez Bibliotekę Narodową w roku 2019. Najwięcej periodyków punktowanych znalazło się wśród czasopism z dziedziny filozofii i psychologii (65  proc.), geografii (62  proc.), literatury (62  proc.), nauk przyrodniczych (57  proc.), antropologii (54  proc.) i  filologii (51 proc.). Periodyki publikowane w języku obcym stanowią 28 proc. wśród pism posiadających punkty ministerialne i 13 proc. wśród pism takich punktów pozbawionych. Wśród wydawnictw, które w  2019 roku przesłały do Biblioteki Narodowej przynajmniej 10 tytułów czasopism naukowych znalazły się: Polska Akademia Nauk (wszystkie instytuty) – 114, Termedia Publishing House – 39, Uniwersytet Adama Mickiewicza – 31, Sigma NOT – 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 27, Via Medica – 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – 25, Wolters Kluwer Polska – 23, Wydawnictwo Adam Marszałek – 23, Wydawnictwo Elamed – 23; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza – 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – 21, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 16, Wydawnictwo SGGW – 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – 16, Medical Tribune Polska – 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie – 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie – 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – 12, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – 12. Wśród wydawców czasopism naukowych najliczniejszą grupę stanowią instytucje publiczne – jednostki PAN i uczelnie. Podmioty te poddawane są ewaluacji jakości działalności naukowej, a zatem zależy im, by czasopisma przez nie wydawane cieszyły się jak największym prestiżem i  miały jak najwyższą punktację. Punktoza Na potrzeby ewaluacji przyjęto, że do oceny artykułów naukowych stosuje się zasadę dziedziczenia prestiżu. A to oznacza, że artykuł jest wart …
Wyświetlono 25% materiału - 449 słów. Całość materiału zawiera 1799 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się