BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 163
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 13 marca 2006
Wydawanie „Mein Kampf” jest szkodliwe społecznie – orzekł 1 marca wrocławski sąd rejonowy. Nie zgodził się też na umorzenie postępowania przeciwko Markowi S. Właściciel Wydawnictwa Książek Niezwykłych XXL oskarżony jest o naruszenie praw autorskich. Poprzedni proces zakończył się ugodą, w której wydawca zobowiązał się do wycofania całego wydrukowanego nakładu z hurtowni i księgarń na własny koszt.
Poniedziałek, 13 marca 2006
Już 16 marca ukaże się książka Marka Lasoty „Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki”. Na prośbę czytelników – dwa miesiące wcześniej niż planowano. Znak przygotował 100 tys. nakładu.
Poniedziałek, 13 marca 2006
W maju ub. r. zaczęto wdrażać we Wkrze system sprzedaży mobilnej firmy Sagra w oparciu o oprogramowanie Emigo. Wdrożenie dotyczyło 39 użytkowników (przedstawicieli handlowych wraz z dyrektorami oddziałów) działających na terenie dziesięciu oddziałów terenowych i dwóch firm zależnych (Fis oraz Polmap), obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Wykorzystano palmtopy HP IPAQ HX2110 (na zdjęciu) oraz serwer wymiany danych + Portal Emigo działający na platformie Windows 2003 i oparty o bazę danych MS SQL 2000.
Poniedziałek, 13 marca 2006
8 lutego w siedzibie Polskiej Izby Książki odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele siedmiu wydawnictw. Dyskutowano nad głównymi problemami związanymi z funkcjonowaniem rynku wydawnictw akademickich. Omówiono i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie ustępujących władz sekcji oraz dokonano wyboru nowego składu prezydium, przedyskutowano również i przyjęto drobne zmiany w regulaminie sekcji.
Poniedziałek, 13 marca 2006
23 marca ukaże się nowy tomik wierszy Ewy Lipskiej, „Drzazga”, pisanych w ciągu kilku miesięcy 2005 roku. Jak twierdzi Wydawnictwo Literackie, to 21 mistrzowskich miniatur lirycznych, stanowiących zaskakującą kontynuację zbiorów „Gdzie Indziej”, „Ja” i „Sklepów zoologicznych”.
Poniedziałek, 13 marca 2006
Francuski koncern Lagardère ogłosił kupno Time Warner Book Group – piątej firmy amerykańskiego rynku wydawniczego. Dzięki transakcji o wartości 537,5 mln dolarów Lagardère’s Book Publishing stanie się trzecią firmą wydawniczą na świecie. Ekspansja koncernu trwa od sierpnia 2004 roku, kiedy to firma za 400 mln dolarów kupiła brytyjski Hodder Headline.
Poniedziałek, 13 marca 2006
21 lutego wręczono nagrody laureatom konkursu na współczesną polską powieść kryminalną ogłoszonego w sierpniu 2005 roku przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita i redakcję magazynu „Detektyw”.
Poniedziałek, 13 marca 2006
Ukazały się skonsolidowane sprawozdania finansowe za IV kwartał 2005 roku dwóch notowanych na giełdzie wydawnictw – Muzy i PPWK. Obydwie oficyny odnotowały w swoich Grupach Kapitałowych spadek przychodów, jednak zarząd PPWK może być zadowolony z gwałtownego wzrostu wartości firmy (z 0,60 zł na akcję do 5,41 zł). Przychody Muzy spadły o 11 proc.
Poniedziałek, 13 marca 2006
Cykl szkoleń pod tym właśnie tytułem realizowany był przez Regionalne Centrum Szkoleniowe z Białegostoku od 23 czerwca 2005 roku. Jego celem było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży księgarskiej poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji ich kadr zarządzających i pracowników.
Poniedziałek, 13 marca 2006
Polska literatura dociera w coraz bardziej odległe zakątki świata. Po Taipei przyszła kolej na São Paulo. W dniach 9-19 marca odbywają się tam 19. Targi Książki (Bienal Internacional do Livro de São Paulo). W ramach programu „Books from Europe” Instytut Książki zaprezentuje m.in. naszą literaturę.