BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 350
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Poniedziałek, 18 marca 2013
Badania czytelnictwa Biblioteki Narodowej
„Ludzie formalnie wysoko wykształceni w sensie kulturowym już niekoniecznie są inteligentami. 34 proc. Polaków z wykształceniem wyższym nie przeczytało w ciągu ostatniego roku żadnej książki, 20 proc. w ciągu ostatniego miesiąca nie przeczytało tekstu o objętości trzech stron lub dłuższego artykułu w prasie, 17 proc. nie przypomina sobie, żeby w ciągu ostatniego roku czytało jakąkolwiek prasę” – do tak zatrważających wniosków dochodzą w swoim komentarzu do badań Biblioteki Narodowej Roman Chymkowski we współpracy z Izabelą …
Poniedziałek, 18 marca 2013
Dochodzenie opłat reprograficznych od punktów ksero
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przynależnymi wydawcom dokonuje inkasa opłat reprograficznych od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i czystych nośników, jak również od posiadaczy urządzeń reprograficznych (m.in. punktów ksero). W przypadku tych ostatnich, podstawę prawną dla związanych z tym działań SAiW „Polska Książka” stanowi art. 20 (1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83), który w …