środa, 25 lipca 2018
KONFERENCJA SWSW I „LISTA PRESTIŻOWYCH WYDAWNICTW”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 483 (11/2018)
W Poznaniu, 27 i 28 czerwca, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się doroczna Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Obradom przewodniczyła Anna Zielińska-Krybus, prezes SWSW i dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tradycyjnie w czasie konferencji odbyło się Walne Zebranie SWSW. W konferencji wzięło udział 39 uczestników – przedstawicieli wydawnictw z 27 uczelni: Akademii Psychologii Specjalnej (Warszawa), Uniwersytetu Przyrodniczego (Poznań), Akademii Górniczo-Hutniczej (Kraków), Uniwersytetu Ekonomicznego (Wrocław), Uniwersytetu Medycznego (Poznań), Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń), Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej (Słupsk), Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego (Katowice), Uniwersytetu Ekonomicznego (Kraków), Uniwersytetu Rolniczego (Kraków), Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (Bydgoszcz), Uniwersytetu Przyrodniczego (Lublin), Akademii Techniczno-Humanistycznej (Bielsko-Biała), Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Wrocławskiej, a także zaproszeni goście. Organizatorzy zapewnili uczestnikom konferencji interesujący program towarzyszący – zwiedzanie odrestaurowanego Pałacu w Rogalinie koło Poznania oraz wspaniałej galerii malarstwa w kompleksie pałacowym. Tegoroczna konferencja po raz pierwszy miała trzech organizatorów – z trzech poznańskich uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Dzięki Wydawnictwu Naukowemu UAM udostępniono salę konferencyjną i zapewniono catering, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego zajęło się wszystkimi sprawami organizacyjnymi, finansowymi i księgowymi, natomiast Politechnika Poznańska pokryła koszty wynajęcia autokaru na wyjazd do Rogalina oraz wzięła na siebie pomoc organizacyjną. W skład nieformalnego komitetu organizacyjnego wchodziły trzy osoby: Anna Zielińska-Krybus z Uniwersytetu Przyrodniczego, Marzenna Lendzion-Markowska z UAM i Andrzej Jakubowski z Politechniki Poznańskiej. Była to 24 konferencja SWSW, a w przyszłym roku odbędzie się jej 25 edycja powiązana z jubileuszem 25-lecia Stowarzyszenia. Prawdopodobnie odbędzie się w Bielsku-Białej na zaproszenie Akademii Techniczno-Humanistycznej. Rezerwowym miejscem jest Białowieża, gdzie organizatorem byłby Uniwersytet w Białymstoku. Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych zrzesza wydawców z uczelni państwowych i  liczy około 50 członków. Z reguły członkami SWSW są szefowie wydawnictw uczelnianych lub inne osoby delegowane do udziału w jego pracach. Reprezentowana jest większość uczelni wyższych. - Trudno mówić o nas jako o grupie interesów, raczej o grupie podobnych możliwości i sposobów finansowania, jak też o zasadach, które są nam bliskie. Zajmujemy się przede wszystkim trudnościami, które musimy pokonywać, chcąc wydawać publikacje na najwyższym poziomie – stwierdziła Anna Zielińska-Krybus. Anna Zielińska-Krybus kieruje wydawnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jest czwartym z kolei prezesem SWSW, ale pierwszą kobietą na tym stanowisku. Wcześniej funkcję tę sprawowali szefowie wydawnictw: ks. Edward Pudełko z KUL-u, Andrzej Peciak z UMCS i Henryk Podolski z UKSW. Wśród „ojców i matek” założycieli SWSW byli: Grażyna Jarzyna z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Jan Kiryjow z SGGW, Andrzej Peciak z UMCS, Andrzej Gawerski z SGH i oczywiście nieżyjący ks. Edward Pudełko. Inicjatywa postania SWSW narodziła się w Lublinie i wystąpili z nią ks. Edward Pudełko i Andrzej Peciak. Niedługo po jego utworzeniu przygotowano pierwszą zagraniczną wystawę polskich publikacji akademickich w Paryżu, potem cykl rozwinął się i ekspozycje zorganizowano w wielu ośrodkach akademickich Europy. Drugą inicjatywą i stałym punktem programu działania były coroczne konferencje, które od samego początku miały charakter merytoryczny. – Zawsze formułowano temat przewodni, bardzo często związany z aktualną sytuacją. Pamiętam, że kiedyś walczyliśmy z zamówieniami publicznymi, a teraz wszyscy dajemy sobie z tym radę. Obecnie mam RODO – powiedziała Anna Zielińska-Krybus. – Konferencje odbywają się za każdym razem w innej uczelni pod patronatem jej rektora. Bywało często, że uczelnie współfinansowały konferencje, uczestnicząc w pokryciu jej kosztów. Część kosztów opłacamy z funduszy SWSW. Są jednak wydawcy uczelniani niechętni do współpracy lub obojętni wobec naszej działalności – dodała prezes Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest samofinansujące, nie uzyskuje dotacji. Członkowie płacą coroczną składkę w wysokości 100 zł, którą większość pokrywa z własnej kieszeni, a w około jednej czwartej tę składkę opłacają uczelnie. – Zbieramy pieniądze od wielu lat i obecnie dysponujemy pewnym zasobem, którego nie chcemy naruszać. Z funduszy SWSW częściowo były dofinansowywane konferencje, ale są też dotowane konkursy, gdyż jesteśmy ich organizatorami lub współorganizatorami. Mam na myśli konkurs o Nagrodę Gaudeamus przyznawaną podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz konkurs o Nagrodę im. ks. Edwarda Pudełki, pierwszego prezesa SWSW. Nagrody nie są finansowe, ale pokrywamy na przykład koszt wykonania statuetek i dyplomów dla laureatów – poinformowała Anna Zielińska-Krybus. Jedyną materialną formą nagród przyznawanych przez jury wyłaniane przez SWSW jest bezpłatne stoisko na krakowskich targach, a jej fundatorem od kilkunastu lat jest spółka Targi w Krakowie, organizator imprezy. – Bardzo sobie cenimy tę nagrodę. To duży bonus dla wydawców biorących udział w targach i jednocześnie forma promocji naszej działalności – mówi pani prezes. Stowarzyszenie jest współorganizatorem Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej oraz Salonu Wydawców Akademickich na targach w Krakowie. Natomiast organizatorami targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w ramach Warszawskich Targów Książki są dwa wydawnictwa uczelniane: Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszenie sprawuje patronat zarówno nad Warszawskimi Targami Książki, jak i targami ACADEMIA, a także Targami Wydawców Katolickich. – Nasza działalność rozwijała się w różny sposób w różnych okresach minionych 25 lat. Doświadczyliśmy lat „tłustych”, kiedy można było pozwolić sobie na przykład na organizowanie wystaw polskiej książki naukowej za granicą. Obecnie nie dysponujemy funduszami umożliwiającymi podjęcie takich działań ze względu na duże koszty, chociażby delegowania przedstawicieli wydawnictw. Poprzednio wystawy finansowały głównie uczelnie, które delegowały przedstawicieli do udziału w wystawach i ich organizowania. Koszt transportu książek ponosiły również poszczególne wydawnictwa. Inne wydatki wspólne były dzielone między wydawców. Podobnie jest z kosztami naszych konferencji, które pokrywają uczelnie, delegujące przedstawicieli z wydawnictw – mówi Anna Zielińska-Krybus. Reprezentowane w SWSW wydawnictwa uczelniane regularnie wysyłają do bibliotek egzemplarze obowiązkowe. Bibliotece Narodowej przekazujemy rzetelnie wszystkie egzemplarze obowiązkowe, wiedząc, że tworzymy zasób biblioteczny. Takie jest też nasze podejście do tego, czym mają być publikacje naukowe. Mamy umiarkowane możliwości finansowe oraz ograniczenia wynikające z  działania w  ramach struktur uczelnianych, a finansowanie nauki na uczelni w dużym stopniu zależy od jej kondycji finansowej. Poziom publikacji zależy więc od możliwości edytorskich, jakimi dysponują nasze wydawnictwa. Mamy świadomość ich poziomu. W wielu bowiem konkursach, które weryfikują jakość edytorską, zdobywamy nagrody i jesteśmy cenieni jako grupa wydawców – oceniła prezes SWSW. Zachęcamy do lektury rozmowy z Anną Zielińską-Krybus, przywoływaną już prezes SWSW. Rozmowę prze prowadził Piotr Dobrołęcki. Jakie były główne nurty poznańskiej konferencji? Konferencja zorganizowana w tym roku została podporządkowana dwóm zagadnieniom: sytuacji wydawnictw uczelnianych w przededniu uchwalenia ustawy o szkolnictwie wyższym oraz …
Wyświetlono 25% materiału - 929 słów. Całość materiału zawiera 3716 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort