środa, 2 lipca 2008
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru224


W sprzedaży pojawił się drugi numer nowych „Wiadomości
Księgarskich”. W głównej mierze poświęcony jest
przyszłości książki i księgarstwa oraz tradycjom polskich
organizacji księgarskich. Temat numeru z jednej strony
sprowokowany został ukazaniem się na rynku eseju Łukasza
Gołębiewskiego „Śmierć książki. No Future Book”
i dyskusją w naszym środowisku, jaka tej publikacji
towarzyszy, z drugiej jubileuszem 100-lecia Związku
Księgarzy Polskich, prężnej i znaczącej także na arenie
międzynarodowej organizacji księgarskiej działającej do
października 1950 roku.

Specjalnie dla „Wiadomości Księgarskich” o tym, czy
rewolucja cyfrowa rzeczywiście zniszczy druk i książkę, mówią: Łukasz Gołębiewski,
dr nauk humanistycznych Magdalena Ślusarska, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów
Polskich w Warszawie Roman Nowoszewski oraz ekspert w dziedzinie książki i prasy
Bogdan Klukowski. Z kolei historię ZKP – jego rolę, dokonania i spadkobierców
– przybliżają artykuł Bogdana Klukowskiego oraz wspomnienia Tadeusza Hussaka,
honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Z lektury obu
tekstów dowiedzieć się można wielu interesujących faktów o funkcjonowaniu rynku
książki, a także o stosunkach wydawniczo-księgarskich w okresie dwudziestolecia
międzywojennego oraz zaraz po drugiej wojnie światowej. Ponadto polecamy drugą
część artykułu dr. Andrzeja Skrzypczaka wyczerpującą temat aukcji antykwarycznych,
tym razem prezentującą okres powojenny, a także przegląd najważniejszych wydarzeń
i informacji z branży oraz wiadomości z życia organizacji księgarskich.

Wydatki poniesione na nową szatę graficzną i zwiększenie objętości pisma,
z ponad 60 do 90 stron, wymusiły na wydawcy podniesienie ceny kwartalnika. Od
tego numeru egzemplarz czasopisma można nabyć w cenie 7 zł, zaś prenumerata
roczna wynosi 28 zł. Jest to pierwsza podwyżka od czterech lat.

Autor: (AP)