Poniedziałek, 29 stycznia 2024
LICZBA WYDAWNICTW I KSIĘGARŃ W STATYSTYKACH GUS
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 610 (2/2024)
W latach 2017–2021 liczba przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych systematycznie rosła. W 2021 roku działalność prowadziło 135 tys. podmiotów – o 24,1 proc. więcej niż w 2017 roku, wynika z opracowania Ośrodka Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie opartego o klasyfikację działalności PKD. Publikacja pt. „Przemysły kultury i kreatywne w latach 2017–2021” dostarcza informacji na temat liczby podmiotów, pracujących, przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wybranych informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, także na tle zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych oraz dane w zakresie handlu zagranicznego dobrami i usługami kulturalnymi i kreatywnymi. „Rozwijająca się gospodarka kreatywna może być źródłem strukturalnej transformacji gospodarczej i rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jej rozwój przekłada się także na inne sektory gospodarki, m.in. turystykę i rekreację. Oprócz skutków gospodarczych przemysły kultury i kreatywne mają również znaczący wpływ społeczny, od tworzenia wyższej jakości życia, zdrowia i dobrostanu po promowanie włączenia społecznego i rozwój lokalnego kapitału społecznego. Jako takie stanowią ważny komponent gospodarki i społeczeństwa XXI wieku” – czytamy w opracowaniu. Jak wyjaśniono, na przemysły kultury i kreatywne składają się podmioty gospodarcze zajmujące się masową produkcją i sprzedażą dóbr i usług kulturalnych i kreatywnych. Przemysły kultury i kreatywne stanowią, obok instytucji kultury (publicznych i działających nie dla zysku), komplementarny element obszaru kultury. Przemysły te produkują dobra i usługi kulturalne podlegające prawu autorskiemu, przy wykorzystaniu techniki przemysłowej produkcji. Są to przede wszystkim: przemysł wydawniczy, przemysł fonograficzny, telewizja, radio, przemysł filmowy, a także przemysł gier komputerowych. Natomiast przemysły kreatywne tworzą podmioty, których działalność związana jest przede wszystkim z projektowaniem, wzornictwem, architekturą, reklamą i tłumaczeniami – kultura stanowi tutaj inspirację i kreatywny wkład. Większość podmiotów zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych stanowią mikroprzedsiębiorstwa. W 2021 roku udział ten wyniósł 99,2 proc. i w porównaniu z 2017 rokiem zwiększył się o 0,6 p. proc. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych ogółem udział mikroprzedsiębiorstw był mniejszy (97,2 proc. w 2021 roku. Systematyczny wzrost liczby podmiotów w opisywanym okresie dotyczył wyłącznie mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób pracujących) – średni roczny wzrost wyniósł 5,7 proc. W przypadku małych (10–49 pracujących) i średnich (50–249 pracujących) przedsiębiorstw liczba podmiotów w analizowanym okresie zmniejszyła się w sumie o blisko 1/3 (o 30,1 proc.). Z kolei liczba dużych przedsiębiorstw (250 i więcej pracujących) w tym czasie wzrosła. Wśród 135 tys. przedsiębiorstw najliczniej reprezentowaną dziedziną kultury były „Sztuki wizualne” (26,3 proc.), a w dalszej kolejności „Reklama” (24 proc.), „Architektura” (16 proc.) oraz „Książki i prasa” (11,2 proc.). W analizowanym okresie pięciu lat najbardziej …
Wyświetlono 25% materiału - 385 słów. Całość materiału zawiera 1543 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się