Piątek, 27 kwietnia 2012
Konkurs na partnerów merytorycznych
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru326


Wielkie emocje budzą ogłoszone przez
ministerstwa: edukacji oraz administracji
i cyfryzacji założenia programu “Cyfrowa
szkoła”, którego jednym z elementów
ma być przygotowanie i udostępnienie
do 2105 roku 18 podręczników elektronicznych
do 14 przedmiotów.

Część projektu związana bezpośrednio
z e-kontentem edukacyjnym jest realizowana
przez warszawski Ośrodek
Rozwoju Edukacji. Jego budżet to 45
mln zł, z czego ponad 37 mln zł to środki
europejskie. Kwota wydatków planowanych
na rok 2012 wynosi 3 mln zł,
za które powinny zostać “wypracowane
założenia oraz ekspertyza dotycząca
funkcjonalności nowoczesnej platformy
edukacyjnej umożliwiającej korzystanie
z elektronicznych podręczników oraz
wspierającej rozwój e-podręczników.

ORE ogłosił nabór otwarty dla partnerów
merytorycznych (czterech – po
jednym do każdej z wydzielonych przez
MEN grup przedmiotów) oraz jednego
partnera technologicznego. Skupmy się
na obowiązkach potencjalnych partnerów
merytorycznych, bowiem to właśnie
oni powinni rekrutować się spośród aktywnych
na rynku podręcznikowym wydawców.

Przypomnijmy, że według rządowych
pomysłów elektroniczne podręczniki
opracowane w projekcie stanowić będą
zasoby otwarte. “Otwartość zasobów
edukacyjnych oznacza powszechny,
swobodny i darmowy dostęp w dowolnym
miejscu i czasie, w tym dostęp
bez ograniczeń lub zabezpieczeń technicznych,
oraz dowolność wykorzystania.
W przypadku zasobów stanowiących
utwory, przedmioty praw pokrewnych
lub bazy danych otwartość zasobów
oznacza rozpowszechnianie na
podstawie licencji Creative Commons
(CC) Uznanie Autorstwa lub innej wolnej
licencji na nieograniczone, nieodpłatne
i niewyłączne korzystanie z zasobów
oraz z ich ewentualnych opracowań” –
czytamy w ogłoszeniu o naborze. W tym
samym dokumencie podano również,
że: “ogólnym celem partnerstwa jest
opracowanie i upowszechnienie elektronicznych
podręczników (e-podręczniki)
do kształcenia ogólnego. Poprzez elektroniczny
podręcznik rozumie się interaktywną
aplikację lub e-książkę (ang.
e-book) zawierającą usystematyzowaną
prezentację wszystkich treści nauczania
z zakresu danych zajęć edukacyjnych
na danym etapie lub etapach edukacyjnych,
ujętych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, przedstawionych
za pomocą materiałów tekstowych, graficznych
i multimedialnych”.

Bardziej szczegółowe oczekiwania pomysłodawców
projektu zakładają m.in. :
powstanie 2500 zasobów metodycznych
i dydaktycznych uzupełniających na platformie
przygotowane e-podręczniki, udostępnienie
e-podręczników jako materiałów
wspomagających w prowadzeniu
zajęć dla 40 proc. uczniów i nauczycieli
z ok. 13 tys. szkół podstawowych, 7000
gimnazjów oraz 6000 szkół ponadgimnazjalnych,
zmniejszenie obciążenia finansowego
dla rodzin posiadających uczące
się dzieci, obniżenie cen podręczników
komercyjnych poprzez wprowadzenie
większej konkurencyjności na rynku
wydawniczym, wzrost zainteresowania
uczniów poszczególnymi przedmiotami
dzięki zastosowaniu nowoczesnych
narzędzi i technologii informatycznych,
podniesienia kompetencji nauczycieli
w posługiwaniu się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi.

Każdy z partnerów projektu będzie
zobowiązany do realizacji czterech podstawowych
zadań, do których należą:
1. opracowanie szczegółowej koncepcji
merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej
podręczników do jednej z czterech
grup przedmiotów – “edukacja
wczesnoszkolna”, “przedmioty humanistyczne”,
“przedmioty przyrodnicze”,
“matematyka i przedmioty informatyczne”;
2. opracowanie podręczników na
podstawie przyjętej koncepcji i harmonogramu,
ich ewentualna poprawa i aktualizacja
do końca trwania projektu;
3. udostępnienie opracowanych podręczników
na przygotowanej przez beneficjenta
projektu i partnera technologicznego
platformie na podstawie licencji
Creative Commons (CC) oraz uznanie
autorstwa lub innej wolnej licencji
na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne
korzystanie z zasobów oraz
z ich ewentualnych opracowań do celów
niekomercyjnych, jak i komercyjnych; 4.
współpraca przy opracowywaniu podręczników
z partnerem odpowiedzialnym
za przygotowanie i realizację projektu
od strony technologicznej.

Kandydaci na partnerów w projekcie
mogą składać swoje wnioski do 7
maja. Według deklaracji resortu edukacji,
pierwszy bezpłatny podręcznik miałby
powstać, w ramach tego projektu,
w 2013 roku.

Autor: PW