Poniedziałek, 8 maja 2006
Programy kandydatów na prezesa
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru167
Program Doroty Malinowskiej-Grupińskiej Zadania stojące przed Radą Polskiej Izby Książki w kadencji 2006-2010. Działania wewnętrzne: 1. Podnoszenie kompetencji biura PIK; 2. Poprawa funkcjonowania poszczególnych sekcji w ramach struktur PIK; 3. Poprawa przepływu informacji między biurem PIK a zrzeszanymi podmiotami oraz przedstawicielami prasy branżowej; 4. Wzmacnianie PIK jako organizacji branżowej działającej w celu ochrony swoich członków. Działania zewnętrzne: 1. Obrona wolnego rynku książki; 2. Uzyskanie korzystnych dla naszego rynku rozwiązań, a w szczególności zachowanie jak najniższej stawki VAT, ograniczenie liczby egzemplarzy obowiązkowych, zlikwidowanie tzw. funduszu martwej ręki; 3. Podnoszenie standardów rynku książki, w tym szeroka współpraca z księgarzami (wypracowanie tabeli rabatów, okresów promocyjnych itp.) oraz likwidacja szarej strefy; 4. Poprawa wiedzy na temat rynku (poprzez odpowiednie badania); 5. Utrzymanie preferencyjnych stawek kurierskich i dążenie do podpisania kolejnych umów branżowych (telefony, materiały biurowe itp.); 6. Współpraca z bibliotekarzami, wspieranie wszelkich działań mających na celu podniesienie kondycji ich placówek; 7. Monitorowanie prac legislacyjnych w ramach struktur europejskich inicjowanie wprowadzania korzystnych rozwiązań na nasz rynek; Polska Izba Książki 8. Doprowadzenie do jawności działań oraz budżetu Instytutu Książki, a także stworzenie mechanizmów konsultacji przy powstawaniu jego programu; 9. Dalsze wzmacnianie PIK jako organizacji branżowej w celu ochrony interesów członków. Podsumowanie pracy Rady w kadencji 2003-2006 Działania wewnętrzne: 1. Uporządkowanie dokumentacji i finansów Izby; 2. Zmiana statutu Izby. Decyzja w sprawie uchwalenia nowego zapadła podczas kadencji poprzedniej Rady. Nowy statut został uchwalony 24 października 2003 roku, prace nad nim trwały pięć miesięcy, w tym trzyetapowa konsultacja z członkami PIK; 3. Przygotowanie i bieżące rozbudowywanie strony internetowej PIK z wydzielonym obszarem informacji dostępnych jedynie dla członków; 4. Rygorystyczna realizacja zatwierdzonych budżetów; 5. Wprowadzenie systemu informowania członków PIK o działalności Rady (rozsyłanie komunikatów po spotkaniach Rady oraz po spotkaniach grup roboczych); 6. Wprowadzenie systemu pracy opartego na grupach roboczych, aktywizującego członków PIK; 7. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Podjęliśmy decyzję kontynuowania przynależności do organizacji międzynarodowych, jednakże udało nam się wynegocjować dużo niższe stawki członkowskie, a następnie zadecydowaliśmy o ograniczeniu przynależności jedynie do organizacji europejskich, rezygnując z organizacji międzynarodowych. Dzięki przynależności pozyskiwaliśmy wszystkie potrzebne nam informacje na temat funkcjonowania rynków książki za granicą, co miało szczególne znaczenie podczas dyskusji nad ustawą regulującą rynek książki. Zorganizowaliśmy seminaria na temat rynku francuskiego i szwedzkiego, dwudziestoosobowa delegacja naszych członków odwiedziła Akwitanię i Paryż. Ponadto co roku otrzymujemy raporty na temat wszystkich krajów europejskich; 8. Zorganizowanie Walnego Zgromadzenia EBF (Federacji Księgarzy Europejskich); 9. Katalog składowy – powstały założenia teoretyczne, a następnie opracowane zostały finansowe założenia modelu. Na tym etapie podjęliśmy decyzję, iż ewentualne zorganizowanie katalogu nie jest posunięciem właściwym dla organizacji społecznej, jaką jest PIK, jak też przekracza możliwości organizacyjne i finansowe naszej organizacji; 10. Zainicjowaliśmy obecność Polskiej Izby Książki na targach książki w Polsce. Po raz pierwszy mieliśmy własne stoisko w Krakowie (27-31 października 2005 roku), następnie podczas krajowych targów w Warszawie (grudzień 2005) zorganizowaliśmy panel dyskusyjny z przedstawicielami Ministerstwa Kultury. W tym roku biuro organizuje stoiska PIK zarówno na MTK w Warszawie, jak i na targach w Krakowie; 11. Działania integracyjne – coroczne zawody w tenisie ziemnym (lato) oraz zawody narciarskie (zima). Ponadto w ramach podnoszenia kwalifikacji naszych członków zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń i seminariów; 12. W październiku 2005 roku świętowaliśmy 15-lecie PIK. Działania zewnętrzne: 1. Uchwała (podjęta podczas WZ w maju 2005 roku) o nieprowadzeniu dalszych prac nad ustawą regulującą rynek książki w Polsce. Za doprowadzenie do tej uchwały biorę całkowitą odpowiedzialność. Grupa zajmująca się ustawą o książce pracowała przez rok. Przeanalizowaliśmy wpływ takich ustaw lub ich braku na inne rynki europejskie. Wagę podjętej w zeszłym roku decyzji można było w pełni docenić w tym roku, kiedy to władza administracyjna czyniła energiczne zakusy na ograniczenie wolności gospodarczej wydawców edukacyjnych przez wprowadzenie ustawowych cen na podręczniki. Od chwili, gdy pomysł ten został zgłoszony w kampanii wyborczej, broniliśmy się powołując na zasady działania wolnego rynku; 2. Porozumienie przedstawicieli MEiN i PIK określające termin i tryb wyboru podręczników, a co za tym idzie, stwarzające procedury, które mają doprowadzić do eliminacji szarej strefy w obrocie książką szkolną; 3. Dodatkowe porozumienie trójstronne (przedstawiciele MEiN, stowarzyszenia księgarskie oraz PIK); 4. Utrzymanie preferencyjnych stawek kurierskich (najpierw Stolica, a następnie Opek); 5. Faktoring (zdobycie i upowszechnienie informacji na temat faktoringu, przedstawienie ofert dostępnych na polskim rynku). Obecnie faktoring stał się jednym z normalnych narzędzi w obrocie gospodarczym rynku książki 6. Promocja czytelnictwa. Tę sprawę traktowaliśmy priorytetowo przez całą kadencję. Na pierwszym etapie przygotowaliśmy scenariusze dużych akcji medialnych („Czytajmy razem”, „Radość czytania”, „Zaczytanie”), które miały być przeprowadzane wspólnie z IK i MK. Ponieważ nasi potencjalni partnerzy nie wykazywali zainteresowania, postanowiliśmy zaangażować się w tę działalność samodzielnie. Od marca 2004 roku wspieraliśmy akcję księgarzy „Apetyt na Czytanie”. Patronowaliśmy ogólnopolskiemu plebiscytowi czytelniczemu organizowanemu przez TVP3 „Książki, jakie czytamy”. Włączyliśmy się w akcję „Przyłapani na czytaniu” (w ramach programu Kultura 2000). Z roku na rok coraz aktywniej uczestniczyliśmy w obchodach Międzynarodowego Dnia Książki. Rozpoczęliśmy od wysyłania plakatów do księgarń i bibliotek, następnie podjęliśmy współpracę z Agencją G7, dzięki czemu w 2005 roku w ogólnopolskiej prasie oraz na billboardach pojawiły się reklamy promujące czytelnictwo pod hasłem „Czytanie budzi wyobraźnię”. W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Książki były jeszcze bardziej widoczne. Dyrektor biura Izby namówił do współpracy artystów kabaretu Mumio, którzy użyczyli swego wizerunku dla promowania idei czytania. Rozesłaliśmy do księgarń i bibliotek kilkaset folderów zawierających pomysły na ten dzień i praktyczne rady, jak je zrealizować. Ponadto w siedzibie PAP odbyła się profesjonalna konferencja prasowa, w wyniku której o święcie i o książkach mówiono w mediach dużo więcej niż zwykle. Ponadto po Warszawie i Gdańsku jeździł „Tramwaj zwany pożądaniem” (do książek oczywiście), w którym prezentowali się pisarze i poeci; 7. Konkurs „PIK-owego Lauru”, którym nagradzamy dziennikarzy zajmujących się książką. Pierwsza edycja odbyła się w październiku 2005, podczas krakowskich Targów Książki; 8. Współpraca z księgarzami. Już w czerwcu 2003 obniżyliśmy stawkę wpisową dla nich. Księgarze – również ci niezrzeszeni w PIK …
Wyświetlono 25% materiału - 954 słów. Całość materiału zawiera 3817 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort