Piątek, 27 kwietnia 2012
SAiW "Polska Książka" rozliczyło 2010 rok
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru326
2 kwietnia 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców "Polska Książka" przyjął uchwały dotyczące podziału środków zainkasowanych w 2010 roku oraz przyjęcia zasad repartycji środków z tego okresu należnych wydawcom książek. Na podstawie tych aktów rozpoczęło się w kolejnych tygodniach wypłacanie środków z repartycji. Na konta wydawców książek i prasy trafi kwota 1.431.602,51 zł, z czego 891.280,13 zł (po dokonaniu 10 proc. odpisu na realizację celów statutowych, polegających na poprawie jakości zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, określonych w Regulaminie Repartycji) przypadnie wydawcom książki, a 540.322,38 zł otrzymają wydawcy prasy za pośrednictwem Stowarzyszenia Wydawców "Repropol". Wypłacane kwoty ulegną pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług. Na stronie internetowej SAiW "Polska Książka" www.polskaksiazka. pl wkrótce opublikowana zostanie lista uprawnionych wydawców, o czym dodatkowo Stowarzyszenie będzie informować w dwóch ogólnopolskich dziennikach. Wypłacane opłaty reprograficzne stanowią rekompensatę za dozwolone prawem powielanie utworów na własny użytek przez osoby prywatne, czyli za tzw. dozwolony użytek osobisty, i wprowadzone zostały przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Do uiszczania opłat zobowiązani są producenci i importerzy urządzeń kopiujących, a także czystych nośników (papier w formatach A3 i A4) oraz podmioty świadczące usługi kopiowania (punkty ksero). Opłaty te wnoszone są do dwóch organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, działających na podstawie decyzji o zezwoleniu na takie zarządzanie, wydanych przez Ministra Kultury - SAiW "Polska Książka" (pobierającego opłaty na rzecz wydawców) oraz Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (pobierającego opłaty na rzecz autorów). Repartycja dla wydawców książki jest prowadzona przez SAiW "Polska Książka" i opiera się na nadrzędności repartycji bezpośredniej, w której środki przekazywane są bezpośrednio uprawnionym wydawcom, nad pośrednią, w której wyodrębnione zostają pule środków, które za pomocą instrumentów pośrednich trafiają do uprawnionych. Dla dokonania sprawiedliwego podziału rekompensat za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, jak również celowość i rachunek ekonomiczny, system wypłat stosowany przez SAiW "Polska Książka" opiera się na następujących elementach: strukturze kopiowania, repertuarze wydawców oraz minimalnej wielkości wypłat. Na podstawie badań struktury kopiowania ustala się, jaki typ utworów jest najczęściej kopiowany, oraz dokonuje się podziału zebranych środków pomiędzy wydawców książki i prasy. Na potrzeby repartycji za rok 2010 SAiW "Polska Książka" oparło się na wynikach badań uwzględniających zakres pytań związanych z problematyką reprografii książki a przeprowadzonych na zlecenie Izby Wydawców Prasy w październiku 2010 roku przez pracownię MillwardBrown SMG/KRC na próbie 4001 ankietowanych osób. Badania te potwierdzają istnienie pewnych trendów, obserwowanych w wynikach badań struktury kopiowania w innych krajach europejskich, a w ostatnich latach w coraz większym stopniu uwzględniają kategoryzację książek stosowaną w statystykach Biblioteki Narodowej. Wyniki struktury kopiowania z października 2010 roku wykazały, iż książki naukowe i podręczniki szkół wyższych stanowiły 40,47 proc. skopiowanych w tym roku książek, podręczniki szkolne - 24,8 proc., tytuły popularne ogólne - 19,48 proc., książki zawodowe - 13,07 proc., a beletrystyka tylko 2,18 proc. Repertuar wydawców, sklasyfikowany według typów utworów ujętych w badaniu struktury, oparty jest na statystykach Biblioteki Narodowej. Dzięki temu repartycja przeprowadzana jest według jednolitych …
Wyświetlono 25% materiału - 487 słów. Całość materiału zawiera 1950 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się