Piątek, 19 sierpnia 2016
Analiza SWOT
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru441
Ujmując prognozy dotyczące rynku książki w sposób charakterystyczny dla analiz typu SWOT, możemy wyodrębnić następujące mocne i słabe strony polskiego rynku książki oraz związane z nimi szanse i zagrożenia: Mocne strony 1. Konsolidacja i koncentracja wydawnictw - Stopniowy wzrost świadomości podmiotów działających na rynku dotyczący potencjału działań konsolidacyjnych, zarówno w obszarze operacyjnym, jak i kapitałowym; 2. Dostępność e-tytułów - Konsekwentny rozwój oferty tytułów dostępnych w wersji cyfrowej, zwiększenie otwartości na systemy dystrybucji e-książek w oparciu o aktywną politykę cenową w połączeniu z wysoką jakością serwisu; 3. Sytuacja finansowa dużych wydawnictw - Stosunkowo stabilna sytuacja finansowa dużych i średnich podmiotów z segmentu wydawniczego wynikająca ze stosunkowo wysokich marż producenta oraz zabezpieczeń w postaci kapitałów własnych, co ogranicza zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; 4. Zdolność do elastycznej polityki w zakresie kreowania oferty wydawniczej - Umiejętność szybkiego reagowania na rynkowe trendy, m.in. w zakresie szybkiego wprowadzania do sprzedaży tytułów o okresowym wysokim potencjale, a z drugiej strony ograniczenia produkcji w reakcji na bieżącą sytuację rynkową; 5. Zróżnicowanie kanałów dystrybucji - Powstawanie nowych oraz ewolucja już istniejących kanałów dystrybucji; 6. Bezpieczeństwo obrotu handlowego - Wzrost bezpieczeństwa działalności handlowej w wyniku upowszechnienia komercyjnych ubezpieczeń dostaw zarówno na linii wydawcy - dystrybutorzy, jak i dystrybutorzy - detaliści; 7. Hybrydowy charakter rynku - Dynamiczny spadek dysproporcji między liczbą tytułów ukazujących się w wersji drukowanej i cyfrowej oraz tworzenie synergii w obszarze promocji i sprzedaży między poszczególnymi rodzajami produktów; 8. Optymalizacja produkcji - Zmiana w polityce produkcyjnej, poprzez odejście od tradycyjnego modelu wysokiego nakładu podstawowego i efektywne zarządzanie dodrukami, a w rezultacie także lepsza kontrola nad jakością zapasów i należności u pośredników dystrybucji oraz zapasów w punktach sprzedaży detalicznej; 9. Druk cyfrowy - Upowszechnienie wykorzystywania druku cyfrowego w celu efektywniejszego i tańszego zarządzania produkcją i stokiem magazynowym; 10. Promocja czytelnictwa - Wzrost aktywności i stworzenie zarysu centralnej (państwowej) polityki wsparcia i promocji czytelnictwa, m.in. poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i zwiększenie środków na zakupy nowości dla bibliotek; - Włączenie bibliotek szkolnych w rządowy program wsparcia promocji książek i czytelnictwa; - Budżetowe wsparcie finansowe dla produkcji wydawniczej o mniej komercyjnym charakterze, ważnej z punktu widzenia polityki kulturalnej; 11. Wykorzystywanie mediów społecznościowych - Dynamiczny wzrost aktywności promocyjnej i reklamowej w mediach społecznościowych i efektywne wykorzystywanie dostępnych technologii informacyjnych; 12. Zmiany w regulowaniu płatności - Stopniowe upowszechnianie sie nowych zasad rozliczeń między dostawcami a detalistami, m.in. w oparciu o raporty z kas fiskalnych, co powoduje wprowadzenie rozliczeń za realnie dokonaną sprzedaż; 13. Rozwój kontaktów biznesowych z partnerami zewnętrznymi - Wzrost merytorycznych i technologicznych powiązań z wydawcami innych mediów, dostawcami usług elektronicznych oraz partnerami biznesowymi innych proweniencji; 14. Doświadczenie z partnerami zagranicznymi - Aktywna polityka państwa w zakresie promocji polskiej produkcji książkowej za granicą oraz wzrost doświadczenia polskich wydawców w kontaktach z partnerami z rynku globalnego, zwłaszcza w zakresie zakupu i sprzedaży licencji. 15. Otwartość na nowe rozwiązania poligraficzne - Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań z obszarów technologii poligraficznej, w celu optymalizacji kosztów produkcji wydań papierowych, zwiększenia efektywności biznesowej i odpowiadania na wyzwania współczesności związane m.in. z ochroną środowiska 16. Systemy przepływu informacji i dokumentów - Rozwój komercyjnych (biznesowych) systemów informacji o książce drukowanej i cyfrowej (bieżącej ofercie dostępnej na rynku) oraz cyfrowych narzędzi optymalizujących wymianę dokumentów wspierających współpracę handlową; Słabe strony 1. Kanibalizacja sprzedaży w każdym ogniwie łańcucha - Postępujący monopol nadmiernego rabatowania sprzedaży jako podstawowego narzędzia polityki handlowej i promocyjnej w każdym z sektorów: wydawniczym-hurtowym-detalicznym; 2. Kurcząca się grupa docelowa - Niewielka i jednocześnie przejawiająca silne tendencje zniżkowe bazowa grupa docelowa o stale zmniejszającej się mocy nabywczej; - Brak kulturowych podstaw do budowy silnej społeczności czytelniczej; brak potrzeby i nawyku czytania, jako podstawowego narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy w celu zwiększania własnych kompetencji cywilizacyjnych; 3. Brak regulacji prawnych dystrybucji - Brak regulacji prawnych w efektywny sposób porządkujących zasady dystrybucji książek; 4. Wydłużanie terminów należności …
Wyświetlono 25% materiału - 620 słów. Całość materiału zawiera 2481 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort