Poniedziałek, 3 marca 2014
Program „Cyfrowa Szkoła”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru376
Zagrożenie jakie dla znacznej części rynku wydawniczo-księgarskiego niosą ze sobą rządowe plany wprowadzenia jednego, wydawanego przez państwo podręcznika do nauki w klasach pierwszych szkoły podstawowej i zapowiedzi objęcia tym projektem kolejnych klas tego etapu kształcenia ogólnego, na nieco dalszy plan spychają wcześniejszy projekt o nazwie „Cyfrowa szkoła”, którego ważnym składnikiem mają być udostępnione w 2015 roku darmowe e-podręczniki dedykowane także kolejnym etapom edukacyjnym. Tymczasem 25 lutego Rada Ministrów przyjęła dokument o nazwie „Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych »Cyfrowa szkoła«”. Sprawozdanie zawiera rekomendacje do dalszych działań w skali kraju, mających na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w doposażeniu podległych placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i ich zastosowanie w procesie nauczania i uczenia się. Koszty Zacznijmy od kosztów – na realizację programu wydatkowano z rezerwy celowej budżetu państwa nr 65 „Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego – Cyfrowa Szkoła” łączną kwotę w wysokości 46519851,88 zł. Wysokość wkładu własnego poniesionego przez organy prowadzące dane jednostki edukacyjne, a zatem z budżetów gminnych, wyniosła 13745045,93 zł. Koszty realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły, w okresie trwania programu pilotażowego, łącznie 6920215 zł. „Przygotowanie Polaków do życia w społeczeństwie informacyjnym jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Szczególna rola w tym zakresie przypada szkole, która musi wyposażyć wszystkich uczniów w umiejętność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza w zakresie wyszukiwania, przetwarzania, analizowania i korzystania z informacji. Do realizacji tych zadań konieczne jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, dostęp szkół do szybkiego internetu, wysokiej jakości cyfrowe zasoby edukacyjne oraz dobrze przygotowani nauczyciele. Ministerstwo Edukacji Narodowej od lat podejmuje szereg działań zmierzających do upowszechniania w szkołach stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym” – tak w skrócie MEN definiuje cel programu „Cyfrowa szkoła”. Pilotaż był realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 do 31 sierpnia 2013 roku. Program obejmował cztery obszary: 1) „e-nauczyciel”; 2) „e-zasoby edukacyjne”, w tym „e-podręcznik” – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych „e-podręczników”; 3) „e-szkoła”; 4) „e-uczeń”. Beneficjentami pośrednimi programu były jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne pierwszego stopnia, zwane dalej „organami prowadzącymi”, natomiast beneficjentami końcowymi programu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz w miarę możliwości uczniowie klas I-III tych szkół, a także nauczyciele uczący w klasach IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz w miarę możliwości nauczyciele uczący w klasach I-III tych szkół. O udział w programie ubiegało się 1271 organów prowadzących (46 proc. uprawnionych) i 3517 szkół (29 proc. uprawnionych). …
Wyświetlono 25% materiału - 414 słów. Całość materiału zawiera 1657 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się