Poniedziałek, 4 grudnia 2006
Złota odznaka SKP dla Biblioteki Analiz
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru183


Obchody Roku Księgarza, który został ustanowiony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zostały zwieńczone w trakcie XV Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (25 listopada).

– Jest to okazja – powiedział Waldemar Janaszkiewicz, szef SKP – aby zaprosić na tę uroczystość wszystkich przyjaciół i sympatyków księgarstwa i naszego stowarzyszenia. Jubileusz SKP przypadł w trudnym okresie, w którym prowadziliśmy rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, czyli bój o utrzymanie sprzedaży podręczników przez księgarnie.

W swoim wystąpieniu przewodniczący SKP przypomniał między innymi o zorganizowanej w tym roku konferencji antykwarycznej w Radziejowicach, której jednym z postulatów są zmiany w ustawie o ochronie dóbr kultury. Zwrócił też uwagę na sytuację warszawskiego Klubu Księgarza – instytucji, która wrosła w pejzaż kulturalny Warszawy – i wyraził nadzieję na uzyskanie wreszcie przez klub stabilizacji dzięki wsparciu sąsiadującego Muzeum Literatury. Zapowiedział też, że SKP czeka określenie nowych celów i prace nad zmianą statutu, który powinien być uchwalony na XVI Zjeździe SKP w 2007 roku. Zapowiedział także podjęcie przygotowań do jubileuszu stulecia organizacji księgarskich w Polsce, który przypadnie w roku 2008. – Czy sprostamy czekającym nas wyzwaniom – zakończył przewodniczący SKP – będzie zależeć od nas i od przyjaciół książki.

Zjazd Jubileuszowy przyjął tylko jedną uchwałę – o przyznaniu tytułów członka honorowego dziewiętnastu zasłużonym działaczom SKP. W wystąpieniach zaproszonych gości dominował akcent na wspólne działanie nie tylko organizacji księgarskich, ale wszystkich działających w sferze książki i obejmujących wszystkie zawody – od drukarzy, przez wydawców, po księgarzy i bibliotekarzy.

Listy gratulacyjne, jakie napłynęły do Jubileuszowego Zjazdu SKP, odczytała zaproszona specjalnie na tę uroczystość Krystyna Czubówna, uczestniczka wielu wydarzeń w Klubie Księgarza.

Odznakami honorowymi udekorowano zasłużonych członków Stowarzyszenia, wręczono także odznaki honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Biblioteka Analiz przekazała SKP dyplom honorowy za „pół wieku niestrudzonych działań integrujących środowisko księgarskie w całej Polsce oraz za stworzenie wspólnej platformy dla wszystkich organizacji księgarskich”.

Stowarzyszenie uhonorowało Bibliotekę Analiz Złotą Odznaką Honorową SKP.

Autor: (PD)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort