Wtorek, 21 lipca 2015
Kompendium finansowania bibliotek
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru412
Ujmując prognozy dotyczące rynku książki w sposób charakterystyczny dla analiz typu SWOT, możemy wyodrębnić następujące mocne i słabe strony polskiego rynku książki oraz związane z nimi szanse i zagrożenia: Mocne strony1. Konsolidacja i koncentracja wydawnictw– Stopniowy wzrost świadomości podmiotów działających na rynku dotyczący potencjału działań konsolidacyjnych, przede wszystkim w obszarze operacyjnym, ale także kapitałowym;2. Hybrydowy charakter rynku– Postępujący spadek dysproporcji między liczbą tytułów ukazujących się w wersji drukowanej i cyfrowej oraz powstawanie synergii w obszarze promocji i sprzedaży między poszczególnymi rodzajami produktów;3. Dostępność e-tytułów– Dynamiczny rozwój wolumenu dostępnych tytułów w wersji cyfrowej, zwiększenie otwartości na systemy dystrybucji e-książek w oparciu o aktywną politykę cenową w połączeniu z wysoka jakością serwisu;4. Sytuacja finansowa dużych wydawnictw– Stosunkowo stabilna sytuacja finansowa dużych podmiotów z segmentu wydawniczego wynikająca ze stosunkowo wysokich marż producenta oraz zabezpieczeń w postaci kapitałów własnych, co ogranicza zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne;5. Rozwój kontaktów biznesowych z partnerami zewnętrznymi– Wzrost merytorycznych i technologicznych powiązań z wydawcami innych mediów, prasy, produktów elektronicznych, radia i telewizji oraz partnerami biznesowymi innych proweniencji;6. Elastyczna reakcja na potrzeby czytelnika– Wysoka zdolność branży do szybkiej reakcji na potrzeby konsumentów, wyrażane przez zmieniające się – niekiedy bardzo dynamicznie – trendy i mody czytelnicze;7. Zróżnicowanie kanałów dystrybucji– Utrzymująca się w fazie rozwojowej tendencja do poszerzania liczby kanałów dystrybucji;8. Optymalizacja produkcji– Zmiana w polityce produkcyjnej, poprzez odejście od tradycyjnego modelu wysokiego nakładu podstawowego i efektywne zarządzanie dodrukami, a w rezultacie także lepsza kontrola nad jakością zapasów i należności u pośredników dystrybucji oraz zapasów w punktach sprzedaży detalicznej;9. Druk cyfrowy– Upowszechnienie wykorzystywania druku cyfrowego w celu lepszego zarządzania produkcją i stokiem magazynowym;10. Promocja czytelnictwa– Wzrost aktywności i stworzenie zarysu centralnej polityki wsparcia i promocji czytelnictwa, m.in. poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i zwiększenie środków na zakupy nowości dla bibliotek;– Włączenie bibliotek szkolnych w rządowy program wsparcia promocji książek i czytelnictwa;11. Bezpieczeństwo współpracy– Coraz wyższe kapitały sektora hurtowego oraz stające się coraz częściej stosowanym standardem ubezpieczenia dostaw zwiększają bezpieczeństwo współpracy handlowej z sektorem detalicznym;12. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnych– Dynamiczny wzrost aktywności promocyjnej i reklamowej w mediach społecznościowych i efektywne wykorzystywaniedostępnych technologii informacyjnych13. Systemy przepływu informacji i dokumentów– Rozwój komercyjnych (biznesowych) systemów informacji o książce drukowanej i cyfrowej (bieżącej ofercie dostępnejna rynku) oraz cyfrowych narzędzi optymalizujących wymianę dokumentów wspierających współpracę handlową;14. Doświadczenie z partnerami zagranicznymi– Aktywna polityka państwa w zakresie promocji literatury polskiej za granicą oraz wzrost doświadczenia polskich wydawców w kontaktach z partnerami z rynku globalnego, zwłaszcza w zakresie zakupu i sprzedaży licencji; Słabe strony1. Kanibalizacja sprzedaży w każdym ogniwie łańcucha– Dominacja nadmiernego rabatowania sprzedaży jako podstawowego narzędzia polityki handlowej i promocyjnej w każdym z sektorów: wydawniczym, hurtowym, detalicznym;2. Kurcząca się grupa docelowa– Niewielka i jednocześnie przejawiająca silne tendencje zniżkowe bazowa grupa docelowa o stale zmniejszającej się mocy nabywczej;3. Brak regulacji prawnych dystrybucji – Brak regulacji prawnych w efektywny sposób porządkujących zasady dystrybucji książek;4. Niedostatek kapitału obrotowego– Permanentny niedostatek kapitału obrotowego w średnich i małych wydawnictwach oraz w większości firm dystrybucyjnych;5. Trudności w uzyskaniu kredytu– Niska ocena bezpieczeństwa i rentowności biznesu wydawniczego wpływająca na trudności w pozyskaniu kredytu (zwłaszcza obrotowego) bankowego; 6. Brak społecznej świadomości roli książki– Brak utrwalonej roli książki, jako podstawowego narzędzia rozwoju gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego wynikające z braku odpowiedniego umocowania w obowiązującym prawie książki;7. Wzrost cen książek– Sztuczny wzrost cen książek napędzany postępującym trendem wzrostowym w zakresie rabatów udzielanych klientom ostatecznym;8. Ekspansja e-commerce– Szybki wzrost obrotów internetowych detalistów napędzany w największym stopniu agresywną polityką rabatową, która skutkuje masowym „przepływem” klientów z handlu stacjonarnego do internetu;9. Relatywnie wysokie ceny książek– Poziom cen książek porównywalny z zachodnioeuropejskimi – w ocenie opinii publicznej zbyt wysoki w stosunku do przeciętnych zarobków;10. Zróżnicowany VAT różnych form książki– Zróżnicowanie stawek podatku …
Wyświetlono 25% materiału - 594 słów. Całość materiału zawiera 2377 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się