Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wyniki badania PIK c.d.
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru379
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy szczegółową analizę wyników badania założycielskiego w ramach realizowanego przez Polską Izbę Książki projektu „Kierunki transformacji czytelnictwa w Polsce”. Kontynuację tego przeglądu rozpoczynamy od przywołania i omówienia stworzonego przez badawczy terminu „diety tekstowej”. Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie PIK wskazuje, że zaledwie co dziewiąty badany (11 proc.) miał kontakt z tekstami (takimi jak książki, czasopisma, artykuły w internecie) rzadziej niż kilka razy w miesiącu (lub też nie ma go wcale). Tymczasem lekturę lub wysłuchanie przynajmniej jednej książki w okresie miesiąca poprzedzającego badanie deklaruje 51 proc. badanych. Natomiast w ciągu ostatniego roku książkę w całości przeczytało lub wysłuchało ponad dwie trzecie badanych (69 proc.). „W celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu czytelnictwa zawęziliśmy badanie kontaktu z tekstem do jednego dnia, próbując uchwycić i opisać coś co można nazwać dietą tekstową Polaków” – czytamy w raporcie z badania PIK. I tak, w dniu poprzedzającym badanie kontaktu z tekstem nie miała blisko jedna czwarta ankietowanych (23 proc.). 71 proc. czytało teksty inne niż książki, a około jednej trzeciej (30 proc.) – książki. Co czwarty badany (24 proc.) w dniu poprzedzającym badanie czytał zarówno książki, jak i inne rodzaje tekstów, blisko połowa (47 proc.) – wyłącznie po teksty nieksiążkowe, natomiast nieliczni (6 proc.) czytali wyłącznie książki. Jak się okazuje, o ile wśród kobiet i mężczyzn jest tyle samo czytających, o tyle kobiety częściej sięgają po książki i jednocześnie w takim samym stopniu, jak mężczyźni, mają kontakt z innymi tekstami. Lekturę książek deklarowało 37 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn. Inne teksty czyta 70 proc. kobiet i 73 proc. mężczyzn. Z badania wynika także, że im starsi są respondenci, tym rzadziej mają kontakt z tekstem. Najwięcej czytelników (zwłaszcza czytelników książek) – prawdopodobnie w dużej mierze ze względu na kontynuowanie edukacji – jest wśród najmłodszych badanych. Książki czyta 72 proc. respondentów w wieku 15-17 lat, i 45 proc. w wieku 18-24 lata. Lekturę innych tekstów deklaruje kolejno 93 proc. przedstawicieli pierwszej i 89 proc. drugiej grupy. Wysoki odsetek, ponad 3/4 populacji, osób czytających inne teksty utrzymuje się też w grupie wiekowej 25-34 lata (82 proc. oraz 35-44 lat (76 proc.). Pełny obraz zależności diety lekturowej od wieku daje tabela nr 1. Zgodnie z popularną opinią im większa miejscowość, tym wyższym legitymuje się czytelnictwem. Potwierdzają to również ustalenia badaczy. W dniu poprzedzającym badanie książkę czytała dokładnie połowa mieszkańców największych miast. Z kolei najwięcej nieczytających jest wśród mieszkańców wsi. W dniu poprzedzającym wywiad kontakt z książką miało 22 proc. badanych z takich miejscowości. Jedno z ustaleń badania dotyczy związku między czytelnictwem a wykształceniem. Okazuje się, że czytelnictwo, zwłaszcza czytelnictwo książek, jest od niego silnie zależne. Tylko nieliczni badani mający wyższe wykształcenie nie czytali w dniu poprzedzającym badanie żadnego tekstu (7 proc.). Ponad połowa z nich czytała książkę (52 proc.). Najmniej czytelników jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (14 proc.). Teksty inne niż książka czyta natomiast 85 proc. respondentów z wykształceniem wyższym, 79 proc. ze średnim, 62 proc. z zawodowym i 59 proc. z podstawowym. Badanie PIK jest kolejnym, które potwierdza, iż osoby regularnie korzystające z internetu czytają częściej – w tym także książki (43 proc.) – niż …
Wyświetlono 25% materiału - 513 słów. Całość materiału zawiera 2052 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się