Wtorek, 24 sierpnia 2010
PIK kontra Ministerstwo Finansów
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru281
Prezentujemy sierpniową korespondencję między Ministerstwem Finansów a przedstawicielami Polskiej Izby Książki, w sprawie wysokości stawki VAT na książki drukowane oraz cyfrowe po 2010 roku. „Szanowny Panie Prezesie, W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie wysokości stawki VAT na książki cyfrowe, uprzejmie informuję, iż już w piśmie nr PT1/065-10/323/ TKQ/10/PT-684 z dnia 16 lipca 2010 roku wskazałem, że obowiązujące przepisy wspólnotowe nie przewidują możliwości stosowania stawki 0 proc. dla książek cyfrowych. Należy pamiętać, iż przyznana Polsce z chwilą wejścia do Unii Europejskiej derogacja nie objęła książek w wersji cyfrowej i nie jest możliwe obecnie stosowanie do nich stawki 0 proc. Co więcej, dopiero przyjęcie dyrektywy Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 roku zmieniającej dyrektywę 2006/112/ WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej umożliwiło państwom członkowskim stosowanie do książek cyfrowych stawki obniżonej, ale nie umożliwiło stosowania stawki 0 proc. Jednocześnie, wobec braku możliwości objęcia książek cyfrowych stawką 0 proc. pragnę poinformować, iż nie wykluczam zastosowania do tej kategorii towarów obniżonej stawki VAT, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta. Pragnę jednocześnie dodać, iż mimo podjętych starań o przedłużenie przyznanych Polsce derogacji akcesyjnych, derogacje te nie będą przedłużone. Komisja Europejska w odpowiedzi na wniosek Ministra Finansów w tej sprawie przypomniała, iż w trakcie toczącej się na forum Rady UE w ostatnich latach debaty na temat obniżonych stawek VAT niektóre państwa członkowskie silnie sprzeciwiały się dalszemu przedłużeniu możliwości stosowania obniżonych stawek i podkreślały, że każda przyszła decyzja w sprawie obniżonych stawek VAT powinna ograniczać ich ogólny zakres (należy pamiętać, iż decyzje w sprawach podatkowych w Unii Europejskiej wymagają poparcia wszystkich państw członkowskich). Ponadto Komisja Europejska poinformowała, iż Rada UE w najbliższej przyszłości nie będzie powracać do kwestii obniżonych stawek VAT i jej zdaniem ewentualny nowy projekt legislacyjny w tej sprawie powinien raczej racjonalizować i upraszczać obecnie obowiązujące przepisy, a nie po raz kolejny rozszerzać ich zakres. Mając na uwadze powyższe stanowisko Komisji Europejskiej o niepodejmowaniu działań zmierzających do przedłużenia przyznanych Polsce derogacji, z dniem 1 stycznia 2011 roku do dostawy książek i czasopism specjalistycznych będzie mogła mieć zastosowanie obniżona stawka VAT, co stanowi określony wyraz preferencji dla ww. towarów. Z poważaniem Maciej Grabowski” Poniżej prezentujemy list adresowany do wiceministra Macieja Grabowskiego, stanowiący odpowiedź Piotra Marciszuka, prezesa Polskiej Izby Książki i wiceprezydenta Federacji Wydawców Europejskich, w sprawie podatku VAT po 2010 roku. „Szanowny panie Ministrze, bardzo dziękuję za Pańską odpowiedź w sprawie obniżonej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. Pozwoli Pan, że oddzielnie potraktuję sprawę podatku na książki papierowe i elektroniczne. Jeśli chodzi o te drugie, wyraźnie była mowa o tym, że korekta Dyrektywy w sprawie VAT z 2009 dotyczyła VATu na książki elektroniczne, ale opublikowane na nośnikach fizycznych. Dzisiaj są one (podobnie jak audiobooki) obciążone standardową stawką VATu, podczas gdy istnieje możliwość prawna, dopuszczona przez Komisję Europejską, zrównania stawek VAT na te trzy rodzaje publikacji. Apel PIK dotyczył tych trzech rodzajów nośników (przypomnijmy raz jeszcze: książek papierowych, audiobooków oraz książek elektronicznych wydanych na nośnikach fizycznych). Taka regulacja znacznie ułatwiłaby handel książkami papierowymi, do których wydawca dołącza elektroniczną wersję książki na płycie …
Wyświetlono 25% materiału - 505 słów. Całość materiału zawiera 2021 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się