Poniedziałek, 11 września 2006
„Rynek książki w Polsce 2006”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru177


Tyle zostało do premiery tegorocznego, dziewiątego już, wydania bestsellerowej publikacji Biblioteki Analiz. Przypomnijmy jego historię. W 1995 roku ukazał się w „Rzeczpospolitej” pierwszy ranking największych polskich wydawnictw. Uwzględniał zaledwie niewielki wycinek rynku, ale zapoczątkował cykl analiz, które po kilku latach autor rankingu, Łukasz Gołębiewski, zebrał w pierwszej monograficznej edycji „Rynku książki w Polsce”. Od tamtej pory zarówno ranking w „Rzeczpospolitej”, jak i publikowany przez Bibliotekę Analiz książkowy raport, ukazują się co roku i stały się podstawowym źródłem informacji o branży wydawniczo- księgarskiej. Łączna sprzedaż dotychczasowych wydań „Rynku” przekracza 20 tys. egz. Kolejne edycje można znaleźć nie tylko w podręcznych zbiorach większości firm z branży, ale też we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich, wielu bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach zajmujących się usługami PR, redakcjach opiniotwórczych mediów. W poprzednich latach ukazywały się m.in. tłumaczenia na języki niemiecki i angielski, najnowsza anglojęzyczna edycja „Polish Book Market” wydana została w maju 2006 roku.

W tegorocznej edycji autor omawia zmiany, jakie zaszły na rynku wydawniczoksięgarskim w 2005 i pierwszej połowie 2006 roku. Po raz czwarty książkę podzieliliśmy na dwa tomy – osobno omówione są wydawnictwa, osobno księgarstwo hurtowe i detaliczne, sprzedaż wysyłkowa i internetowa oraz import i eksport książek. W części analitycznej opieraliśmy się na badaniach prowadzonych przez naszą firmę i na ankietach rozsyłanych do wydawców i dystrybutorów książek we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Czytelnik znajdzie tu dane porównawcze z kolejnych lat, a także prognozy dalszego rozwoju poszczególnych sektorów.

Uwzględnione zostały wszystkie – istotne dla branży – zmiany i przeobrażenia, jak wzrost obrotów na książkach realizowany przez kioski z prasą, systematyczny spadek udziału księgarń w sprzedaży detalicznej oraz plany resortu edukacji związane z zaopatrzeniem szkół w podręczniki. Choć tegoroczna edycja „Rynku książki w Polsce” uwzględnia wydarzenia, które miały miejsce w 2005 i pierwszej połowie 2006 roku, staraliśmy się także uwzględnić istotne fakty, które przypadły na pierwsze miesiące drugiego półrocza. Tegoroczna edycja opracowania Łukasza Gołębiewskiego jest zatem bardzo aktualna, choć – z oczywistych względów – autor nie był w stanie pokusić się o wyciągnięcie na tej podstawie wniosków dających się ująć wymiernie. Dalsza część książki to prezentacje firm – wszystkie zaktualizowane. Zwyczajowo omawiamy te wydawnictwa, księgarnie i hurtownie, które w 2005 roku miały więcej niż 0,1 proc. ogółu obrotów danego sektora. Zabrakło tych, które odmówiły upublicznienia danych – listę pominiętych drukujemy na stronach poświęconych rankingom największych wydawnictw i największych hurtowni. Udział w rynku przedstawionych przez nas firm to blisko 85 proc., reprezentatywność jest zatem bardzo duża. Trzeba jednak odnotować, że coraz więcej oficyn, szczególnie z rynku edukacyjnego, ukrywa podstawowe informacje o produkcji i sprzedaży, co wiązać należy z nasilającą się konkurencją na kurczącym się rynku zbytu.

Dla zaostrzenia apetytu naszych Czytelników, w najbliższych wydaniach Biblioteki Analiz publikować chcemy fragmenty publikacji Łukasza Gołębiewskiego. Jako pierwszy – fragment poświęcony dystrybucji hurtowej.

Za rok opublikujemy dziesiątą, jubileuszową, edycję „Rynku książki w Polsce”. Już dziś można przypuszczać, że nie tylko z tego powodu będzie wyjątkowa. Przygotowujemy niespodzianki, o których na razie cicho sza…

Premiera najnowszego wydania „Rynku książki w Polsce” jak zwykle zaplanowana została w trakcie 10. Targów Książki w Krakowie. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Autor: REDAKCJA